VGF szaklap

Gázszemle a fővárosban

Folyamatosan megújuló hálózat Budapesten

| |  814 | |

Gázszemle a fővárosban

Az olyan fővárosi társasházaknál, amelyek a gázkivitelező cégektől ajánlatot kérnek, vagy felülvizsgálatot rendelnek meg, a szakemberek nemegyszer lesújtó állapotokat tapasztalnak a helyszíni szemlék során. Sajnos a lakóközösségek többsége nem fordít kellő figyelmet épületeik közműveinek rendszeres karbantartására, felújítására.

Pincéje jellemzi a társasházat

Már a pincék elhanyagolt környezete is árulkodó jel lehet a gázszerelő szakember számára. Sok a penész, nedvesek a falak, szemetes, rendezetlen állapotok uralkodnak. Az ilyen, és ehhez hasonló látvány már önmagában is rossz előjel. Közelebbről megvizsgálva a gázvezetékeket, szinte természetszerűnek tűnik az állapota: nincs lefestve, itt-ott hiányoznak a tartó bilincsek, erősen korrodáltak. Nem ritka Budapest belső kerületeiben ez a tapasztalat, a régi szerelési módozattal készített gázvezetékek esetében csaknem minden esetben fennállnak ezek a problémák. A régi bérházakban még sűrűn találkozni menetes kivitelű vezetékrendszerekkel, amelyek eredetileg városi gázra készültek. Ezek a jelenlegi szabványoknak nem felelnek meg, az ilyen vezetékek cseréjét a ’80-as évektől kezdve a mai napig gőzerővel végzik a szakemberek, de a folyamatnak még közel sincs vége. Sőt, a közművek felújítási folyamata csak most kezdődött.

Folyamatos megújulás

Az utcai elosztó vezetékek tekintetében jobb a helyzet, mint a lakóházak fővezetéki, mellékvezetéki rendszereinek esetében, ugyanis a gerinchálózat a gázszolgáltató felügyelete alatt ál, minden esetleges problémát ők kezelnek. A karbantartás és a csere ezért is folyamatos, és ütemezett feladat. A budapesti útfelújítások, villamos-pálya rekonstrukciók során a nyomvonalakon az elavult, elöregedett vezetékeket egyúttal folyamatosan  fel is tárják és ahol szükséges, cserélik azt. Az elosztóvezeték állapotát is nyomon követik, ellenőrző kocsikkal járják Budapest meghatározott pontjait, a megfelelően kiképzett szakember gárdával. Nem minden esetben ennyire gördülékeny és előre tervezett a felújítás, árulja el Novák Erik műszaki vezető, sajnos sok esetben történik gázszivárgás, amikor a fővezeték már annyira elöregedett, hogy a korróziótól átlyukad. Ilyenkor a lakókat már nem lehet előre értesíteni, sok esetben ki is kell őket költöztetni ingatlanjaikból.

Belső kerületek a legrosszabbak

Budapest lakóházainak fele, háromnegyede esetében megtörtént a felújítás, a többi házban helyenként áldatlan állapotok uralkodnak. Még a vezetékek bevizsgálás is nehéz, nemhogy a felújítása. A pincerekeszeket telepakolják, nem lehet hozzáférni a vezetékhez, amely tűzrendészeti szempontból is aggályokat vet föl.  A főváros területét vizsgálva a gázművek állapotáról általánosságban elmondható, hogy a peremkerületek, mint például Csepel, amely később gázosított, ott a szabványoknak hellyel-közzel megfelelnek a vezetékek. A ’70-es, ’80-as évektől gyakorlatilag már csak hegesztett kivitelű gázvezetéket építettek, ezért ott, ha van is valami probléma az merőben más jellegű. Például a menetes kötések tömítőanyaga elöregedett, ezeket és a gázórák előtti elzárócsapokat kell cserélni. A legrosszabb kerületek a gázvezetékek állapota szempontjából a belsők, az V., a VI., VII., VIII., kerületek, ahol elhanyagoltabbak a rendszerek. Ma mások ugyan a létesítési, tervezési szabványok, de az anyagfelhasználás tekintetében szinte semmi sem változott az ötven évvel ezelőtti technológiához képest. A szabadon szerelt vezetékek ma is acélból készülnek. A kivitelezés tekintetében ma már nem menetesen illesztik össze a csöveket, hanem hegesztik. Létezik korszerű műanyagszerelés is, viszont azt csak földben lehet vezetni. Novák Erik szerint általánosságban ez azokra az épületekre vonatkozik, ahol előkert van, vagy a budai kerületekre, ahol nagyobb a terület. A kerítéstől lehet műanyagból készült vezeték, de a gerinchálózaton csak az acélcső a szabatos. A rézcső szerelés csak a fogyasztói oldalon megengedett, illetve hatlakásos társasházak esetén a Fővárosi Gázművek területén engedélyezik a réz fővezetéket is, de ez a módszer nem ajánlott, mert drágább és szereléstechnikailag ugyanannyi időt vesz igénybe.

Egy lakás is magával ránt

Lakóházak esetén kétféle módon történhet a gázvezetékek rekonstrukciója, tervezetten, és gázszivárgás esetén (amikor már megtörtént a baj) nem tervezetten. Törvényi rendelkezés írja elő, hogy mindenkinek be kell jelentenie az 1981 előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett gázkészülékét, vezetékeit és egyéb berendezéseit.  A felülvizsgálat során sok kellemetlenség megelőzhető, a kivitelezési munkák kiszámíthatók, és nem fordulhat elő az, hogy a lakóház a téli hónapokban több hétre gázszolgáltatás nélkül marad. Az egyik belső kerületi társasháznál történt meg, hogy a gázcső elöregedése miatt szivárgás lépett fel. Az egész társasházat kizárták a gázszolgáltatásból január közepén. A lakók villanyüzemű melegítőket állítottak szolgálatba, minek hatására az elektromos hálózat is túlterhelődött, és leégett. A gáz és villany nélkül maradt lakóközösség életét tovább nehezítette, hogy a hideg hatására elfagytak a vízvezetékek is, így az épület teljes egészében lakhatatlanná vált. A felülvizsgálat tehát nem felesleges kellemetlenkedés, amúgy is a lakossági kategóriába tartozó fogyasztóknak ingyenes.

Társasházak gázvezetékcseréjét komplex módon kell kezelni, nem szabad két-három méterenként javítgatni, toldozgatni a csöveket. Ha történik egy hibafeltárás, és adott helyen gázszivárgás van, akkor az egész épületet azonnal ki kell zárni a szolgáltatásból, függetlenül attól, hogy a pincében, vagy az egyik lakásban történt a probléma. Erre azért van szükség, mert ha csak az egyik lakásban cserélnék ki a vezetékeket, a többiben megmaradnának a régi állapotok, nem bírnák ki a nyomáspróbát.  A munkálatok végén ugyanis nyomáspróbát kell tartani, amely előírás szerint a fővezetékre vonatkozik. Ötszörös nyomáspróba értéknek kell megfelelni, de ezt nem szokták teljesíteni az elavult lakások. Ha lokálisan próbálnánk kiküszöbölni a problémát, akkor a kicserélt vezetékek ugyan jól működnének, de a régi 30-40 éves vezetékeknél az ötszörös nyomáspróba értéknél biztosan tapasztalható lenne újabb szivárgás.