Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Kikapcsolás fenyeget? Ezeket jobb, ha tudod!

2022. március 30. | VGF&HKL online |  606 |

Kikapcsolás fenyeget? Ezeket jobb, ha tudod!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) fogyasztóvédelmi szakemberei összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat a közműszolgáltatások ki- és visszakapcsolásának szabályairól. A legfontosabb szabály, hogy fizessük be a számlákat, ha pedig pénzügyileg bajba kerültünk, mindenképpen kommunikáljunk! A szolgáltatók mérlegelhetik a fizetési haladék, illetve a részletfizetés engedélyezését. A felhasználónak lehetősége van a kikapcsolás elkerülésére, ha problémáját időben jelzi a szolgáltatónál, és közösen keresnek megoldást a fizetési nehézség áthidalására.

Amennyiben a felhasználó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy a földgáz-, villamosenergia- vagy víziközmű szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását kezdeményezheti. A kikapcsolásra vonatkozó követelmények eltérőek lehetnek abból a szempontból, hogy lakossági vagy nem lakossági felhasználóról van szó – áll abban az összeállításban, amelyet a MEKH szakemberei készítettek.

Mint írják, lakossági felhasználó esetében akkor van lehetőség kikapcsolásra, ha a fogyasztó 60 napot meghaladó fizetési késedelemben van. A kikapcsolás további feltétele az, hogy nem vezetett eredményre a fogyasztó által kezdeményezett egyeztetés a fizetési haladékról vagy a részletfizetési lehetőségről. A szolgáltatónak a lakossági felhasználót két alkalommal kell értesítenie a tartozásról és a kikapcsolási kilátásba helyezéséről. A második értesítést a szolgáltató az átvétel igazolására is alkalmas módon küldi meg a fogyasztónak. Fontos, hogy ezeket az értesítéseket a felhasználó ne hagyja figyelmen kívül, és a szolgáltatóval együttműködve találjon megoldást a fizetési mulasztás megszüntetésére.

A fogyasztó kérése alapján a szolgáltatók mérlegelhetik a fizetési haladék, illetve a részletfizetés engedélyezését. A felhasználónak tehát lehetősége van a kikapcsolás elkerülésére, ha problémáját időben jelzi a szolgáltatónál, és a szolgáltatóval közösen keres megoldást a fizetési nehézség áthidalására. A kikapcsolás további feltételei közül kiemelendő, hogy a szolgáltató az értesítés során tájékoztatja a lakossági fogyasztót a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekről, a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel kérelmezésének módjáról. A védendő fogyasztók a jogszabályokban foglalt fizetési könnyítésekre jogosultak.

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó ellátásának számlafizetési késedelem miatti kikapcsolására földgáz- és villamos energia szolgáltatás esetében 30 napot meghaladó késedelem fennállásakor van lehetőség, melyről a felhasználót előzetesen értesíteni szükséges. Ivóvíz-szolgáltatás esetében ez a határidő 45 nap. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult nem lakossági felhasználók kikapcsolásának szabályait a szolgáltatók üzletszabályzata és a felek között kötött egyedi szerződés tartalmazza.

A kikapcsolásról szóló értesítés kézhezvételét követően célszerű a tartozás mihamarabbi rendezése, amellyel elkerülhető a szolgáltatás kikapcsolása, korlátozása. A szolgáltatás kikapcsolása során a fogyasztó köteles a szolgáltatóval együttműködni és a szolgáltató munkavégzését az értesítésben megjelölt időpontban lehetővé tenni.

Amennyiben a kikapcsolásra sor került, a fogyasztó kérheti a szolgáltatás visszakapcsolását, a korlátozás megszűntetését, amennyiben tartozását, immáron a visszakapcsolással együtt járó költségek megfizetésével együtt, teljes összegben megfizette a szolgáltatónak. Amennyiben a fogyasztó a tartozás vagy a végrehajtott kikapcsolás, korlátozás jogszerűségét vitatja, először a szolgáltatóhoz, majd lakossági felhasználóként a lakóhelye szerinti kormányhivatalhoz, nem lakossági felhasználóként pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordulhat panasszal, vagy kérheti a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő Békéltető Testület eljárását.

További információk a ki- és visszakapcsolás szabályaival kapcsolatban a MEKH honlapján.

 

A VGF&HKL egy havi megjelenésű épületgépészeti szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alkalommal jelenik meg. A lap cikkei a fűtéstechnika, gázellátás, vízkezelés területei mellett a hűtés-, klíma- és légtechnika témaköreit tárgyalja. A VGF elsődlegesen az épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozó szakembernek szól, de haszonnal olvashatják üzemeltetők, társasházkezelők, beruházók, ingatlantulajdonosok és mindenki, aki érdeklődik a terület újdonságai, problémái és megoldásai iránt.

A VGF&HKL előfizetési díja egy évre 8990 Ft, amelyért 10 lapszámot küldünk postai úton. Emellett az előfizetőink pdf-ben is letölthetik a legfrissebb lapszámokat, illetve korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is, így 22 évnyi tudásanyagot vehetnek bírtokba.

Érdekel az előfizetés →

Beleolvasok →

 

SzolgáltatóVízellátás

Kapcsolódó