Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Gázszerelő igazolvánnyal kéményt is építhetünk

2023. november 2. | VGF&HKL online |  1363 |

Gázszerelő igazolvánnyal kéményt is építhetünk

A napokban a Magyar Mérnöki Kamarához számos megkeresés érkezett a témában, ezért a szervezet kiadott egy hivatalos tájékoztatót. Ennek értelmében egyértelművé vált, hogy a gázszerelő igazolvány feljogosítja a gázszerelőt újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőinek építésére, szerelésére, újonnan telepített tüzelőberendezések égési- és hígításilevegő-ellátásának építésére, szerelésére, meglévő égéstermék-elvezetők és légellátó rendszerek átalakítására, javítására, valamint azok bontására.

Gázszerelői tevékenységet az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik az NGM rendelet mellékletében meghatározott képesítéssel, vagy más, a szakmai kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítéssel, és az ott meghatározott gyakorlati idővel. A „felhasználói berendezés” a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék (mint tüzelőberendezés) és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Ahhoz, hogy egy gázfogyasztó készülék rendeltetésszerű és biztonságos üzeméhez szükséges-e „égéstermék-elvezető” és/vagy „levegő-bevezető” mint tartozék, azt „a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GAR) – mely közvetlenül alkalmazandó az EU-s tagállamokban – alatt tanúsított típusa határozza meg az MSZ EN 1749 Gázkészülékek osztályozása az égéslevegő-ellátás és az égéstermék-elvezetés módja (típusok) szerint c. szabványban foglaltak alapján.

A készülék része az égéstermék-elvezető

Fentiek alapján a gázszerelési tevékenység végzésére jogosult gázszerelő a „levegő-bevezetővel” [1. melléklet a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelethez 1. Fogalommeghatározások 28. Levegő-bevezető] és az „égéstermék-elvezetővel” (Kstv. 1. § 2. égéstermék-elvezető) mint tartozékokkal felszerelt berendezés (gázfogyasztó készülékek, gázfelhasználó technológiai rendszerek) szerelésére is jogosult anélkül, hogy más képesítéssel is rendelkezne, amennyiben a gázszerelési tevékenység végzését – az NGM rendeletben foglaltak szerint – megalapozó végzettség megszerzése, illetve szakma vagy szakképesítés elsajátítása során megszerzett ismeretek, készségek és képességek az „égéstermék-elvezető” és a „levegő-bevezető” szerelésére is kiterjednek.

A gyakorlatban

A jobb megértéshez nézzünk konkrét példát is. Aki az NGM rendelet szerint „központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő” szakmával rendelkezik, az jogosult gázszerelési tevékenység végzésére az MMK-hoz történt bejelentés alapján. Erre a szakmára meghatározott képzési és kimeneti követelmények (KKK) 6.3. alpontjában („Szakirányú oktatás szakmai követelményei”) található táblázat 4-es sorában a „Készségek, képességek” oszlopban szerepel a „Tüzelőberendezések égéstermékelvezető rendszereit szereli meg” kitétel, míg ugyanezen sor „Ismeretek” oszlopában szerepel a „Gázellátásban alkalmazandó megoldásokat, technológiai előírásokat”. Ismeri az égéstermékelvezető rendszerekre vonatkozó jogszabályokat, illetve a létesítési feltételeket. Ismeri a csőtípusokat, idomokat és járulékos szerelvényeket, (légbeeresztők, tisztítónyílások) azok funkcióját, beépítési feltételeiket.

Kéményes nem szerelhet gázkészüléket!

A 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 1. melléklete 86. sorában nevesített önálló gazdasági tevékenység végzését az ITM rendelet azok számára teszi lehetővé, akik nem gázszerelők, ugyanakkor rendelkeznek „Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó” megnevezésű, a gázszerelési tevékenységtől elkülönülő, önálló szakmai képesítéssel. Az ITM rendelet nem teszi lehetővé azt, hogy az „Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó” szakmai képesítéssel rendelkező személy egyéb, nem az égéstermék-elvezetőkkel, nem a levegő-bevezetőkkel kapcsolatos gázszerelői tevékenységet végezzen, amennyiben nem rendelkezik gázszerelői jogosultsággal.

Azt, hogy a kivitelezés folyamatába az „égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó”-t a gázszerelő bevonhatja-e, továbbra is

  • tervköteles létesítés esetén a műszaki biztonsági szempontok szerint felülvizsgált kiviteli terv alapján a gázszerelő-,
  • gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárásban történő cseréje esetén a feljogosított gázszerelő

döntheti el.

 

A VGF&HKL egy havi megjelenésű épületgépészeti szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alkalommal jelenik meg. A lap cikkei a fűtéstechnika, gázellátás, vízkezelés területei mellett a hűtés-, klíma- és légtechnika témaköreit tárgyalja. A VGF elsődlegesen az épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozó szakembernek szól, de haszonnal olvashatják üzemeltetők, társasházkezelők, beruházók, ingatlantulajdonosok és mindenki, aki érdeklődik a terület újdonságai, problémái és megoldásai iránt.

A VGF&HKL előfizetési díja egy évre 9990 Ft, amelyért 10 lapszámot küldünk postai úton. Emellett az előfizetőink pdf-ben is letölthetik a legfrissebb lapszámokat, illetve korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is, így 22 évnyi tudásanyagot vehetnek bírtokba.

Érdekel az előfizetés →

Beleolvasok →

 

FŐKÉTÜSZkéményseprő

Kapcsolódó