VGF&HKL szaklap

A távhő egy jó alternatíva?

2020. január 22. | VGF&HKL Online |  588 | |

A távhő az egyik legkorszerűbb fűtési megoldásnak tekinthető, abban az esetben, ha a fogyasztási helyeken megfelelően szabályozható, illetve az infrastruktúra kiépített.

A távfűtés nem szocialista találmány, de még csak nem is közvetlenül a panelépületekhez köthető, mint ahogyan azt sokan hiszik. Túl azon, hogy már a rómaiak is használtak távolról a lakóépületeikbe vezetett termálvizet padlófűtésre (lásd Aquincum), nagyvárosi elterjedése amerikában kezdődött el az 1900-as években. Az Európai Unió országaiban a távfűtés ma az egyik legnépszerűbb fűtési mód, amihez persze az is kell, hogy az energiaárak valósak legyenek. Van olyan északi állam, ahol a polgárok kifejezetten keresik a távfűtésre csatlakozás lehetőségét. A másik ilyen tévképzet a köztudatban annak a hőveszteségnek a túlbecsülése, ami a távvezetékeken keletkezik A távvezetéki hőveszteség mértéke Budapesten a termelt hőmennyiségre vetítetten 9-10 % körül alakul, amely – a közhiedelemmel ellentétben – alatta marad az európai 12,3%-os átlagnak.

A napokban kiadónk vezetője Szilágyi László, és Orbán Tibor a magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének elnöke értekezett a távhő előnyeiről a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

A távhő nagy előnye az egy kémény, több ezer épület előnye, azaz a centrálisan megtermelt hőenergiát távvezetékeken juttatjuk el a fogyasztókhoz. Hőtermelői oldalon olyan energiahordozók befogadására is képesek a távfűtő művek, mint például a hulladékhő, geotermikus hő stb, így széles spektrummal állhat a fogyasztók rendelkezésére. Az egyedi ellátások esetében ez sokkal korlátozottabb formában képzelhető el. Hiszen a belvárosi lakások esetén sem a jogszabályi lehetőségek, sem pedig a műszaki körülmények nem teszik lehetővé ezen energiaforrások alkalmazhatóságát.

Magyarország esetén 96 településen több mint 200 távhő rendszerről beszélünk, amely összesen 650 000 lakást, számos közintézményt, és ezen felül ipari fogyasztókat lát el. Ma 21 százalékát a távhőnek zöld energiából fedezik. Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésről (egy közös körfolyamatban hasznos hőt és villamosenergiát termelnek) 45 százalékban beszélhetünk a távhőszolgáltatóknál, amely igen jelentős fosszilis energiahordozó (kb. 500 millió köbméter földgáz) megtakarítást eredményez. A hulladék eltüzeléséből származó hóenergiát is célszerű felhasználni nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésre.

A távhő nagy hátránya azonban a vezeték kiépítése. Olyan helyeken, ahol még nincs kiépítve gerincvezeték, csak nagyon drágán lehet a fűtésnek, melegvíz készítésnek ezen formáját választani. Érdemes számolni tehát a lehetőséggel, de mindenképp ki kell kérni a szolgáltató véleményét a költségekről.

Távhő