VGF&HKL szaklap

Helyzetjelentés a fényképes gázszerelő-igazolványokról

2000. december 10. | VGF&HKL online |  4110 | |

Az alábbi tartalom archív, 20 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

„Arra kérem, hogy foglalja össze röviden a legfontosabb aktualitásokat, amelyek közvetlenül érintik a szerelők adminisztrációs terheit. Csanádi Károly: Nézzük először a fényképes gázszerelő-igazolványokat! 2000. november 1-től új jogszabály lépett életbe, amelynek egyik lényeges része hatásköri módosításokat, a másik tartalmi változtatásokat tartalmaz.”

Beszélgetés Dr. Csanádi Károllyal

Taba Gábor: Arra kérem, hogy foglalja össze röviden a legfontosabb aktualitásokat, amelyek közvetlenül érintik a szerelők adminisztrációs terheit.
Csanádi Károly: Nézzük először a fényképes gázszerelő-igazolványokat! 2000. november 1-től új jogszabály lépett életbe, amelynek egyik lényeges része hatásköri módosításokat, a másik tartalmi változtatásokat tartalmaz. A hatásköri módosítás abban áll, hogy a gazdasági kamarák, tehát a kereskedelmi és iparkamarák kompetenciája, illetékessége megszűnt ezzel az okirattal kapcsolatban. November elsejétől kezdve a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala vette át az igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést. Ez országos hatáskörű közigazgatási szerv, ők foglalkoznak a továbbiakban a fényképes gázszerelő-igazolványok kiadásával, módosításaival, és a későbbi időben a továbbképzések kérdésével is.

T.G.: Milyen tartalmi változásokra utalt az imént?

Cs. K.: A továbbiakban erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges a gázszerelői igazolványok kiváltásához, amely nem lehet régebbi 3 hónapnál. Másfelől, a 2001. december 31-ig érvényes fényképes gázszerelői igazolványokat továbbképzés nélkül, automatikusan egy évvel meghosszabbítják. Ennek legfontosabb oka az, hogy a továbbképzéssel kapcsolatos tematika, a vizsgáztatás menete még nyitott kérdések, az ezekre a problémákra vonatkozó jogszabályok még nem születtek meg.

T. G.: Ezek szerint a sokak által problematikusnak tekintett továbbképzés témája egy évig lekerült a napirendről.

Cs. K.: Igen, erről van szó. További tartalmi változás az, hogy pontosításra kerültek a képesítési követelmények, vagyis az új jogszabály egyértelműen meghatározza, hogy a mérnököknek és technikusoknak milyen jellegű szakmunkás-bizonyítványt kell csatolniuk a kérelmükhöz. Konkrétan arról van szó, hogy gázvezeték- és -készülék szerelő szakmunkásnak kell lennie, és az is fontos szempont, hogy ez nem lehet egy friss bizonyítvány, tehát a gyakorlati időnek a szakmunkás-bizonyítvány megszerzése után is meg kell lennie.

T. G.: Milyen gyakorlati időt határoz meg konkrétan a jogszabály?

Cs. K.: Ezen a területen nem történt változás. A pontos megnevezése egyébként a kritériumnak szakterületi gyakorlati idő. Ez alapesetben, amikor a gázvezeték és -készülék szerelő mester kéri a nyilvántartásba vételét, akkor neki nem kell igazolnia gyakorlati időt. Ez azért van így, mert a szakmunkás-bizonyítványa alapján ő már igazolta a gyakorlatát, mielőtt mestervizsgára bocsátották volna. A mester tehát azonnal jogosult a nyilvántartásba vételre. Egy másik körnek, az üzemmérnökök, a szak-üzemmérnökök, az épületgépész és gázipari technikusok körének, a szakmunkásvizsgán túl 5 év szakterületi gyakorlatra van szüksége. Végül 3 éves gyakorlatot kell igazolniuk az épületgépész és gázipari mérnököknek.

T.G.: Ha egy szerelő most akarna ilyen igazolványt szerezni, akkor közvetlenül a minisztériumhoz kell fordulnia, vagy vannak esetleg területi képviseletek is?

Cs. K.: Nincsenek helyi irodák, hiszen – mint említettem – a Gazdasági Minisztérium országos hatáskörű közigazgatási szervként jár el ebben a kérdésben. Így a következő két út valamelyike járható a kérelmező számára. Egyik esetben a közlönyből fénymásolatot készít a formanyomtatványról, és postai úton eljuttatja a Gazdasági Minisztériumba, másik esetben kérvényezi a minisztérium ügyfélszolgálati irodájában ezt az űrlapot, és elküldik neki az eljárási díj befizetésére szolgáló csekk kíséretében.

T. G.: Meg tudná pontosan jelölni, hogy melyik közlönyben található ez a formanyomtatvány?

Cs. K.: 110. Magyar Közlöny, 2000. november 10-én jelent meg, itt mindenki tájékozódhat a részletek felől./p>

T. G.: Még egy fontos részletre rákérdeznék. Azoknak, akik jelenleg rendelkeznek már fényképes gázszerelő-igazolvánnyal, kell-e pótolniuk az erkölcsi bizonyítványt?

Cs. K.: Nem kell pótolni, de amenynyiben 2001-ben lejár ennek érvényessége, akkor a hosszabbításhoz szükséges a kérelem kitöltése, az 1000 Ft-os közigazgatási szolgáltatási díj befizetése, és az erkölcsi bizonyítvány csatolása. Azt javaslom, hogy lejárat előtt már intézkedjen az igazolvány tulajdonosa, hiszen itt átfutási idővel is számolni kell./p>

T. G.: Számos kérdés érkezett szerkesztőségünkbe az okmányirodákkal kapcsolatban. Néhány szóban összefoglalná a legfontosabb tudnivalókat?

Cs. K.: Az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos adminisztráció valóban átkerült az okmányirodákhoz, szintén november elsejétől. A jogszabály rendelkezik arról, hogy mely településeken működnek okmányirodák. Ezek nem önálló intézmények, ún. körzetközponti jegyző irányítása alatt állnak, ami azt jelenti, hogy nem minden településen működik ilyen intézmény, hanem egy-egy okmányiroda egy bizonyos körzetet lát el. A legfontosabb az, hogy a vállalkozó a helyi önkormányzatnál érdeklődjön arról, hogy melyik körzetbe tartozik, hol található ilyen okmányiroda, és legelőször telefonon kérdezze meg, hogy milyen mellékleteket, milyen hivatalos papírokat kell csatolnia kérelméhez.

T.G.: Köszönjük a felvilágosítást. Következő lapszámunkban részletesen foglalkozunk az okmányirodák feladataival, illetve a vállalkozások megváltozott adminisztrációs teendőivel.

 

Interjú


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem