VGF&HKL szaklap

VGF&HKL szaklap 2000. december

Szerelési munkadíjak

2000. december 10. | |  11 876
1 4 (1)

Lapunk e számában még azokra a munkadíjakra kértünk további adatokat a kollégáktól, amelyek közül áprilisi számunkban már közöltünk néhányat. A felmérés legmeglepőbb eredménye az a tapasztalat, hogy egyes szakterületeken rendkívül kiegyenlített munkadíjakkal dolgoznak a szerelők szerte az országban.

Az égéstermék-elvezetés aktuális problémái

2000. december 10. | Regőczi István |  11 594
1

Az utóbbi hónapokban az érdekeltek között vita alakult ki az égéstermék-elvezetés néhány kérdése körül. A vita tárgya többek között az volt, hogy a 39/1997. (XII.19.) KTM-IKIM sz. rendelet alapján mit kell építési célú terméknek minősíteni és mi tartozik a gázdirektíva hatálya alá.

Kazán a háztetőn, avagy a napkollektor, mint hőtermelő berendezés IV.

2000. december 10. | |  6087

Az egyszerű fűtésrendszerektől a házi hőközpontokon át a napkollektoros házi energiatermelő rendszerekig. Hagyományos fűtésrendszerek. Vizsgáljuk meg először egy kétpont szabályzású radiátoros fűtésrendszer működését. A kazán – a kor elvárásainak megfelelően– hosszú élettartamú, ezért öntöttvas hőcserélővel rendelkező gázkazán, jó magyar szokás szerint 20–50%-kal túlméretezve.

Helyzetjelentés a fényképes gázszerelő-igazolványokról

2000. december 10. | |  4110

„Arra kérem, hogy foglalja össze röviden a legfontosabb aktualitásokat, amelyek közvetlenül érintik a szerelők adminisztrációs terheit. Csanádi Károly: Nézzük először a fényképes gázszerelő-igazolványokat! 2000. november 1-től új jogszabály lépett életbe, amelynek egyik lényeges része hatásköri módosításokat, a másik tartalmi változtatásokat tartalmaz.”

Beszélgetés Szabó Mihállyal, a Huber és Szabó 1906 Épületgépészeti Kft. tulajdonosával

2000. december 10. | |  6990
1

„Ezt a céget Huber János bádogosmester alapította 1906-ban. 50 évig dolgozott ebben a szakmában. Halála után legkisebb fia, mostani apósom Huber Lőrinc vette át ezt a műhelyt és tevékenységet, persze közben a vízvezeték-szereléssel bővítve a szolgáltatást. Megemlítem, hogy még a háború után is jártak ide az emberek az idős Huber János bácsihoz, megfoltoztatni az edényeiket, tehát ő valóban elismert mester volt a környéken.”

A számítógép-felhasználás lehetőségei az épületgépészetben I.

2000. december 10. | |  7371

Napjainkban rendkívül kiélezett versenyhelyzet alakult ki az épületgépészeti szerelőipar területén is. A konkurenciaharcban a vállalkozások azzal állhatnak helyt, ha beruháznak, többek között a számítástechnikai háttér megteremtésére. Most induló cikksorozatunk azokat a számítógépben rejlő lehetőségeket kívánja bemutatni, amely révén a gyakorlati szakemberek is jelentősen egyszerűsíthetik, illetve meggyorsíthatják munkájukat, minimális befektetéssel, hiszen egy egyszerűbb használt gép már 90000 Ft értékben is megvásárolható.

Kutak, kútszivattyúk, szivattyúk I.

2000. december 10. | Kónya Tamás |  14 262
1 3 (1)

Az épületgépészeti technika egyik fontos feladata, hogy a közműves vízellátással el nem látott területeken a saját kút vizét felhasználva központi vízellátásra kínáljon műszaki megoldást. A feladat összetett. Eltekintve a kútépítés sajátos körülményeitől, feltételezzük, hogy a területen rendelkezésre áll egy megfelelő vízhozamú kút. A kútból a vizet olyan ütemben kell kiemelni, hogy egyrészt ez összhangban legyen a kút vízadó képességével, másrészt illeszkedjen minden napszakban a sokszor szélsőségesen jelentkező fogyasztói igényekhez. Szükség esetén meg kell oldani a nyomásfokozást is.

Hogyan működik a parlament?

2000. december 10. | Szontág László |  21 517
1

Irodájában, az Országházban kerestük fel Wagner György urat, aki a Parlament Üzemfenntartási Osztályán dolgozik. Felkértük, hogy kalauzoljon minket az épületben, és mutassa be a ház fűtési rendszerét, szellőzését, a nyári hűtés lehetőségét.