Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Kónya Tamás

okl. épületgépész mérnök

 281 | |

Kónya Tamás cikkei

Használati melegvíz-termelő berendezések kiválasztása I.

2002. július 10. |  3517
1 4 (1)

Rovatunkban most egy hosszabb lélegzetű írást részletekben való közlésébe fogunk bele. A téma megköveteli, hogy ekkora terjedelemben jelenjen meg, hiszen a melegvíztermelők központi helyet foglalnak el egy lakás „életében”. Cikkünk nem foglal állást egyik vagy másik berendezés mellett és ellen – csak tényeket közöl, az olvasóra bízva a következtetések levonását.

A geotermikus energia épületgépészeti hasznosításának lehetőségei IV.

Többlépcsős termálvíz-hasznosítás a Debreceni Gyógyfürdő Kft. területén

2002. március 10. |  3112

A kútfúrás helye rendkívül szerencsés, a gyógyfürdő területén lévén távvezeték nem szükséges. A hőhasznosító hőcserélőkig a termálvíz hőmérsékletében csökkenés az üzemi mérések szerint nincs, miközben nyomásfokozó szivattyún és több 10 méteres hőszigetelt összekötő csővezetéken halad át. Mielőtt a termálvizet bevezetnék a gyógymedencékbe, 68 °C-os hőmérsékletét csökkenteni kell. A legmagasabb vízhőmérsékletű medence vize 40 °C-os. A termálvíz hőtartalmát igen gazdaságos műszaki megoldással többlépcsős rendszerben hasznosítják.

A geotermikus energia épületgépészeti hasznosításának lehetőségei III.

2002. január 30. |  2855

Termálvíz közvetlen hasznosítása fűtésre és használati melegvízként. Termálvíz energetikai célú hasznosításának egyik legegyszerűbb módja, amikor a termálvizet közvetlenül vezetjük a hőleadó radiátorokba. Innen a lehűlt termálvizet vagy csurgalékvízként elvezetjük, vagy továbbhasznosításra például használati melegvíz hőcserélőhöz vezetjük.

A geotermikus energia épületgépészeti hasznosításának lehetőségei II.

2002. december 10. |  2902

Egy kezdetben pozitív kút pozitivitása idővel csökkenhet, sőt negatív kúttá is válhat. Itt van jelentősége annak, hogy a kitermelt és hőtartalmának egy részét elveszített hévizet használat után elvezetjük valamilyen tárolóba, vízfolyásba, környezetszennyezést okozva, vagy visszasajtoljuk a megcsapolt mezőbe. Ez utóbbi esetben segítjük a tároló rétegenergiájának fenntartását, késleltetjük a kút vízhozamának, a kútfej nyomásának és hőmérsékletének csökkenését.

Házi vízellátó berendezések III.

2001. december 10. |  2827

A közelmúlt lapszámaiban arról (is) olvashattunk, hogy milyen módon lehet kiemelni szivattyúk segítségével a megépített ásott vagy fúrt kútból a vizet. A következőkben szeretnénk bemutatni, hogy az így felszínre hozott víz milyen műszaki megoldással biztosíthatja a komfortosabb vízellátást olyan területen, ahol nincs közüzemi vízszolgáltatás. Nagyon jó tudni, hogy Magyarországon egyre kevesebb azon területek száma, ahol a lakosság saját kútból kénytelen biztosítani vízigényét.

A geotermikus energia épületgépészeti hasznosításának lehetőségei I.

2002. november 10. |  3172

A megújuló energiaforrások mind szélesebb körű felhasználását környezetvédelmi és energiatakarékossági feladataink indokolják. A napenergia, a geotermikus energia, a szélenergia és a biomassza hasznosítására a fejlett országokban már régóta nagy hangsúlyt fektetnek. A magyar energiapolitikai célok között szerepel, hogy ezen a területen nálunk is mielőbb nagyobb előrelépés történjen. A következőkben a geotermikus energia épületgépészeti célú felhasználásának lehetőségeit tekintjük át.

Házi vízellátó berendezések II.

2001. november 10. |  10 814
1 4 (1)

A közelmúlt lapszámaiban arról (is) olvashattunk, hogy milyen módon lehet kiemelni szivattyúk segítségével a megépített ásott vagy fúrt kútból a vizet. A következőkben szeretnénk bemutatni, hogy az így felszínre hozott víz milyen műszaki megoldással biztosíthatja a komfortosabb vízellátást olyan területen, ahol nincs közüzemi vízszolgáltatás. Nagyon jó tudni, hogy Magyarországon egyre kevesebb azon területek száma, ahol a lakosság saját kútból kénytelen biztosítani vízigényét.

Házi vízellátó berendezések I.

2001. október 10. |  9680
1 5 (1)

A közelmúlt lapszámaiban arról (is) olvashattunk, hogy milyen módon lehet kiemelni szivattyúk segítségével a megépített ásott vagy fúrt kútból a vizet. A következőkben szeretnénk bemutatni, hogy az így felszínre hozott víz milyen műszaki megoldással biztosíthatja a komfortosabb vízellátást olyan területen, ahol nincs közüzemi vízszolgáltatás. Nagyon jó tudni, hogy Magyarországon egyre kevesebb azon területek száma, ahol a lakosság saját kútból kénytelen biztosítani vízigényét.

Kutak, kútszivattyúk, szivattyúk I.

2000. december 10. |  15 711
1 3 (1)

Az épületgépészeti technika egyik fontos feladata, hogy a közműves vízellátással el nem látott területeken a saját kút vizét felhasználva központi vízellátásra kínáljon műszaki megoldást. A feladat összetett. Eltekintve a kútépítés sajátos körülményeitől, feltételezzük, hogy a területen rendelkezésre áll egy megfelelő vízhozamú kút. A kútból a vizet olyan ütemben kell kiemelni, hogy egyrészt ez összhangban legyen a kút vízadó képességével, másrészt illeszkedjen minden napszakban a sokszor szélsőségesen jelentkező fogyasztói igényekhez. Szükség esetén meg kell oldani a nyomásfokozást is.