VGF&HKL szaklap

A nepotizmus védelmében

2007/11. lapszám | Meyer József |  2287 | |

Az alábbi tartalom archív, 13 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A nepotizmus védelmében cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

A hálóról vett meghatározás szerint a latin eredetű nepotizmus kifejezés jelenkori értelme nem más, mint igazságtalan pártfogás, kivételezés, melynek során a befolyásos emberek - a közérdek mellőzésével - rokonaikat és családtagjaikat támogatják számos módon, mint például állások, megrendelések stb. elnyerésében. Témánk így kapcsolódik a korábban, a korrupciós folyamatokkal foglalkozó írásokhoz, mintegy kiegészítve, pontosabban értelmezve azok beállítását, miszerint a megkülönböztetések gyakorlatát az alkalmazotti státuszhoz kötjük.

. & Fiai
Munkánk során számos olyan kisebb és nagyobb beszállító és kivitelező céggel léphetünk üzleti vagy szerződéses kapcsolatba, melyeknél a tradicionálisan családi alapokon nyugvó vállalkozás irányításában vérségi alapon már két generáció is részt vállal. Kivételesen kedvező ez a felállás elsősorban a befelé mutató bizalmi elv érvényesülésében, ugyanakkor a partnerek jó néven veszik, ha egy ilyenfajta folytonosság, stabilitás vélelmezhető. Rögtön bizonyossá válik, hogy a közérdek sérelméről ezekben a formákban nem beszélhetünk. Ráadásul ezek oly ősi hagyományok, hogy bármelyik termelési módban fellelhetők, így az idézett negligáló értelmű nepotizmus árnyéka sem vetülhet rájuk. Elméletben családtagok körében is előfordulhatnak munkaköri visszaélések (például dézsmálások, önkényes készpénzfelvétek stb.), ezek azonban sokkal súlyosabb következményekkel járnak, mint "normális" ügymenet, munkaviszony esetében.
A tipikusan familiáris méretű vállalkozásokat meghaladóan tapasztalhatjuk, hogy ezek a vérvonal-alapú, de még tisztán tulajdonosi vezetési gyakorlatok beáramolnak az egyre nagyobb tőke felett rendelkező cégformákba, mint a korlátolt felelősségű társaságokba, továbbá részvénytársaságokba egyaránt. Ha az rt.-k a többségi részvényesek/tulajdonosok által érintettekké válnak, az egy érdekesebb momentum, de még ebben az esetben sem merülhet fel bármilyen aggály a többi részvényes oldaláról, mert azt képtelenség kimutatni, hogy osztaléknyereségeikhez kötött várakozásaik bármilyen formában sérülnének egy rokoni kapcsolatokon szerveződő társasági menedzsment miatt, ahol a hangsúly még mindig a tulajdonosi alapálláson van. Annál is inkább, mivel az egyik legerősebb motivációról, az öröklésről van szó. Ennek folyamán a domináns, családi alapokon nyugvó magánérdek mindvégig együtt érvényesül a cég hosszú távú, zökkenőmentes üzletmenetével. Így azután megkerülhető, de legalább a végtelenségig halasztható például az illetékfizetési kötelezettség. Ennyit mindenképpen el kellett mondanunk a nepotizmus védelmében.

A nepotizmus-játszma lehetőségei
Természetesen tudunk példákat arra, hogy az idézett definíció szerint amorális nepotizmus hogyan érvényesül a munka világában, hangsúlyozva, hogy ez csak alkalmazotti státuszban működhet. Nézzünk egy példát a sok lehetséges közül.
Emberünk munkavállalóként a ranglétra számára ideális fokát elérve - képességeinek természetes határán megállva - tevékenysége során elegendő jogosultságot gyűjtött be ahhoz, hogy cégtulajdonos elöljárója hosszú távon számítson vezetési rutinjára, profitszerzésre orientált munkamódszereire. Amikor egyik családtagja vezetői státuszba történő felvételét kezdemé- nyezi, azzal tulajdonképpen merészen provokálja a feljebbvalóját. A vezér viszont nagyon hamar magáévá teheti az ötletet, mert így gondolkodhat:
"Amúgy is eléggé belterjessé vált mára a vállalkozásom, amit bárki bármikor a fejemre olvashat. Hogyha most nemet mondanék, akkor azzal a beosztottamat megalázva könnyedén elérném, hogy nemcsak széjjellopja, hanem ráadásul még tönkre is tegye a cégemet. Viszont ha támogatom a folyamodványát, akkor két legyet ütök egy csapásra. Egészen biztos, hogy fölösleges a jóváhagyó döntés kockázatát mérlegelnem, mert mostantól egy helyett két megbízható, lekötelezett alkalmazottal is számolhatok."
Amennyiben a rokon újsütetű vezetővé avanzsálása nem ment zökkenőmentesen, és a működési rendszer auditorok által is szentesített elméleti sémája már megbonthatatlan formájában adott volt, sőt közzététele megtörtént, akkor a frissen felvett kollégánál az a pikáns helyzet áll elő, hogy a tulajdonos személyi referenseként máris nagyobb hatalomba kerülhet, mint az őt protezsáló rokona bármikor.

A játszmák beillesztése a gazdasági folyamatokba
Érthető, hogy a nepotizmus intézményesülése tartós, horizontális feszültségeket gerjeszt a többi munkavállalóban, elsősorban a magasabb végzettségű és tekintélyt parancsoló gyakorlattal rendelkező beosztottak körében, akikre általában a legnagyobb terhelés jut, mert ők hozzá vannak szoktatva a rendszeres megmérettetéshez. Eleve versenyezniük kellett a pozíciójukért, miközben ez a fázis a mesterséges megtermékenyítéssel analóg módon beültetett potentált(ak) esetében rendre elmarad. Az iskolai végzettség, a képességek és a gyakorlat hiánypótlására a játszma kedvezményezettjének mindenkori ad hoc feladatait, intézkedési jogkörét - a sebtében köré vont hatalmi inkubátorban - akár több fontos pozíciót betöltő döntéshozó együttesen, a vállalat vezérkara határozhatja meg. A végrehajtás mikéntjét pedig minden esetben maga a protezsáló rokon magyarázza el, persze többnyire már otthon, munkaidőn túl.
Az összefonódások rákos elszaporodásával módszerré válik az ügymenetek során megszületett és kontrollált értékes munkaanyagok többszöri újrahasznosítása, saját teljesítményként történő interpretálása. Ezért az ilyen cégek számára előbb-utóbb létkérdéssé válik, hogy a legproduktívabb, egyúttal legalacsonyabb presztízsen és béren tartott, magas színvonalon teljesítő alkalmazotti bázisától mielőbb megszabaduljon(?). Az efféle történések jobb megértéséhez meg kell említenünk, hogy a hagyományosan kontraszelektív alapokon működtetett gazdasági folyamatok egyik lealacsonyító, de módfelett hatékony fogása a munkavállaló minimálbérbázisú elnyomorítása, vagy az ismeretségi összefonódások miatti hátra sorolása.
Általában az említett elbocsátásokkal tömegesen transzportálódik a legértékesebb munkaerő-állomány a fehér gazdaságból a szürkébe, a szürkéből pedig a feketébe. A "ballaszttól" imígyen megszabadult - nem minden esetben nepotista - menedzsment viszont nagyon jól tudja, hogy a kényszervállalkozóvá vagy munkanélkülivé tett munkatársait továbbra is szakmai értelemben vett elérhető közelségben tudva még jobban kihasználhatja őket a megbízásos, a szerződéses és egyéb alkalomszerű jogviszonyok létesítésével.

Végzetes huszárroham
Mi következik ebből a karcsúsítási folyamatból? Például csak a működtető rendszerek - kiemelten az információs háló - lebontásával felmérhetetlen, utólag nem reparálható károk keletkeznek a vállalkozásban. Bár a vezetőknek erről fogalmuk sincs, hiszen egy jó ideig ennek semmi aggasztó jelét nem tapasztalják. Ez a lappangási időszak pontosan megfelel annak a tartalékképzésből eredő, lendületben lévő előretartásnak, amelyet kincsként felhalmoztak a korábban ott dolgozó, de időközben kiebrudalt beosztottak.
Még látványosabb, ha az információs háló csomópontjaiból indulunk ki. Tucatnyi alkalmazott elbocsátásával - az általuk közösen használt szakmai adatok egyszeres figyelembe vételével - több milliónyi, kumulatív hatóerejű kontaktus vész el véglegesen; ezzel szemben a helyén maradt vezetés által képviselt maradvány a töredékét sem éri el. Efféle gyakorlati tapasztalatok hiányában viszont képtelenség elvárni a tulajdonosoktól, hogy üzletmenetüket önkritikusan, a saját megmaradó potenciáljukig mikrovállalkozássá zsugorítsák.
Bár az ilyen egzaktan meghatározható folyamatok vizsgálhatók a maguk spirális, magába roskadó struktúrájában, azért ez mégiscsak csőd a javából, ami egyáltalán nem szórakoztató. Klasszikus megfelelője a rohamot vezénylő huszár példája, akit ugyan szívlövés ért és meghalt, de vágtázó lova hátán még bebarangolta az egész harcmezőt.

Meyer József


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem