Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Meyer József

 352 | |

Meyer József cikkei

Az épületgépészet idényjellege

2012. február 7. |  2023

A kedves olvasó kolléga számára nyilvánvaló, hogy a szezonális építőipari feladatokat – így azokon belül a saját szakmai tevékenységünket – másképp értelmezzük, mint ahogy a klasszikus idénymunkákat, alkalmi vállalásokat szokás. Pedig máig makacsul tartja magát a téltől függés számos területen, leginkább az összes vízzel kapcsolatba hozható építési-szerelési tevékenységben.

Meyer József

Hétkrajcáros vígságok

2010. december 7. |  2544

Volt már arra példa, hogy – kivált az év végi ünnepekre tekintettel – a szerkesztő eltűrte a lazább, kedélyesebb hangvételű téma választását. A szakmai adomák és a klasszikus humor közti eltérés talán a valósághű esetek tálalásában ölt olyan formát, amit a kedves olvasó itt még elnéz nekünk. Most semmiképp sem szeretnénk komolykodni! Gazdag példatára van annak, hogy miféle váratlan fordulatok adódhatnak a munkáink alkalmával. Vágjunk rögtön a közepébe! Fülkeszerűen beépített kádat kellett részlegesen kibontani, a túlfolyónál vezérelt leeresztés meghibásodása miatt.

Volt már egyszer (Déjà vu)

2008. december 4. |  2226

A termelés, szolgáltatás, kereskedelem hármas fő vonulata - mint megannyi lehetőség, szinte valamennyi kis- és középméretű vállalkozásban – az aktuális gazdasági döntéskényszerek folytán pillanatról pillanatra válaszút elé állítja a felelősséggel felruházott kollégáinkat. A gondolatainkban időről időre felbukkanó dézsávü érzése sem véletlen. A rendszerváltás-kori, a múlt század kilencvenes éveit idéző sorsfordító emlékképeink kitörölhetetlenek. Akkor a még viszonylag virulens építőipar sem volt kivételezett helyzetben: a nagyvállalatok széthullásával azok életképesebb(?), de mindenképp maximális támogatottságot élvező egységei vállalkozások formájában bennragadhattak a piacon.

Újítsunk hozott anyagból

2008. augusztus 29. |  2749

A tágulási tartályok örökzöld témaként kelletik magukat a színes gyártmányismertetők lapjain. Kiválasztásukról, a számítás mikéntjéről - fűtési, hűtési, vízellátási rendszerekbe történő illesztésükről - éppen elég írást olvashattunk már. Egyáltalán van még olyan felhasználásuk, amiben valami újat mutathatunk? Aligha. Vagy talán mégis? A meglévő ismereteink és a gyártmányok számbavételével, esetleges módosításukkal legalább még egy alkalmazásukban kezdeményezhetünk valamit. Ez pedig a melegvízellátás üzembiztonsága.

A fürdőszoba szerelvényezése

2008. augusztus 7. |  23 346
1 5 (1)

Hogy mire kell odafigyelni, milyen célszerszámokat alkalmazzunk, hogy milyen a hideg-és melegvíz ellátó ágvezeték belső mérete és anyaga, a szennyvízelvezetés nyomvonala és elvezető kapacitása megfelel-e az új berendezéseknek - mindezek a kérdések szinte egyszerre vetődnek fel bennünk egy adott feladat elvállalása kapcsán. Ezúttal a fürdőszobai szerelvényezési munkákat vesszük számba, elsődlegesen a gyakorlati megfontolások irányából.

Radiátorcserék nagyban

2008. június 10. |  2938
1

Dr. Csoknyai István "Soklakásos házak fűtéskorszerűsítése" című publikációja az Interneten elérhető. E konkrét hivatkozásunk apropójául szolgál a tény, hogy kétkezi fűtésszerelőkként mi is a legnagyobb megdöbbenéssel olvashatjuk ennek az alapvető műnek minden sorát. Újólag föltételezhetjük ugyanis, hogy a múlt században megvalósított tömeges lakásépítési programoknak köszönhetően az egyébként egyre élhetetlenebb panelgettók gépészeti felújítási feladatai kimeríthetetlen munkalehetőségeket jelenthetnének nekünk is.

Csapot, papot

2008. május 10. |  3219

Megáll az a vélekedés, miszerint egy armatúra karrierjének élettartamgörbéjét ugyanúgy megrajzolhatjuk, mint bármely más piacra dobott divatos termékét, amennyiben műszaki színvonalában, felhasználhatóságának egyszerűségében, formatervezettségében és univerzalitásában magára irányítja a felhasználók megkülönböztetett figyelmét. Ilyen rendkívül sikeres termékünk a golyóscsap.

Koncepciós hibák A-tól Z-ig?

2015. november 16. |  2627
1

A 2002-ben napvilágot látott "Építési hibák A-tól Z-ig" című elegáns katalógus a legjellemzőbb kivitelezési problémákat veszi számba.

A nepotizmus védelmében

2012. december 11. |  2367

A hálóról vett meghatározás szerint a latin eredetű nepotizmus kifejezés jelenkori értelme nem más, mint igazságtalan pártfogás, kivételezés, melynek során a befolyásos emberek – a közérdek mellőzésével – rokonaikat és családtagjaikat támogatják számos módon, mint például állások, megrendelések stb. elnyerésében. Témánk így kapcsolódik a korábban, a korrupciós folyamatokkal foglalkozó írásokhoz, mintegy kiegészítve, pontosabban értelmezve azok beállítását, miszerint a megkülönböztetések gyakorlatát az alkalmazotti státuszhoz kötjük.

Szemirámisz függőkertje

2012. december 11. |  2250

Szemirámisz függőkertje cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

E=m×c²

2012. december 11. |  2284

Kétkezi dolgozókként kevés lehetőségünk van arra, hogy önszervező módon találkozókat rendezzünk a magunk épülésére, netán szakmai napokat egy békésen ringatózó dunai sétahajó fedélzetén, vagy szállodák kihűtött különtermeiben. Rovatunkban azonban megkísérelhetünk valami hasonlót.

Meyer József

Egy a cejkó

2012. december 11. |  3515

Berendezési tárgyak – a kád és a zuhanytálca – beépítésével kapcsolatos cikkre figyelhettünk fel lapunk áprilisi számában (mi is olvassuk az újságunkat), mely téma felvetése kapcsán újra elgondolkodhatunk a gyakorlati megközelítésekről.

Induljunk el a kályhától?

2012. december 11. |  5586

Nem ez az első alkalom, hogy érdeklődésünk a lehető legkisebb kazánteljesítményekre irányul. Manapság már olyan jó hőszigetelő képességű határoló falakat emelnek, szerkezeti elemeket és nyílászárókat építenek be, minek következtében új létesítményeken nem ritkán még az is előfordul, hogy néhány – hőtechnikai értelemben különösen kedvező helyzetű – lakásban alig vagy egyáltalán nincs szükség fűtésre. A lakók sokszor el is zárják az osztójukon az előremenő csapját, már amennyiben megoldott a lakásonkénti szakaszolás. Pláne akkor, ha saját hőmenynyiségmérőjük is van. Az energiatakarékos, környezetéhez alkalmazkodóbb, a minőséget mindenben előnyben részesítő családiház-építéseknél is tapasztalhatók ilyen kedvező változások.

Hendikep

2012. december 11. |  3648

Hendikep cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Vízóra kvíz

2012. december 11. |  2256

Nem csak a munkaképességünk kopik el lassanként, a múló éveink során. Végignézve a szerszámparkunkon megállapíthatjuk, hogy kedvenc munkaeszközeink felett is eljárt az idő. Mára értéküket jócskán elveszítve a haszonvas-telepeken kaphatnánk értük pár forintot, de érzelmi kötődéseink miatt szinte lehetetlen egyszerre megválnunk tőlük. Pláne akkor, ha kiszámoljuk, vajon mibe kerülne az újakkal történő pótlásuk.

A zenei hasonlat

2006. december 10. |  2105

Decemberben mindannyian készülünk az ünnepnapokra. Az épületgépészek immáron hagyományos év végi rendezvényei is ide sorolhatók, de a napi munkakapcsolatok is szívélyesebbé válnak, amint az asztali naptárunkban elérkezünk az 51. héthez. Visszatekintéseink során pedig felidézhetjük a szép élményeket. Emlékezhetünk például arra a közelmúltban megtörtént kulturális eseményre, melynek során egy egyébként építési területen rendezett koncert felcsendülő zeneműveit toronydaruk összehangolt mozgásával és jó megvilágításokkal kiegészítve páratlan művészi élményben lehetett részünk. A hétköznapok összeszokottságában fogant gyakorlati bravúr ekkor egy zseniális ötlettel párosult.

Októberi melankólia

2006. október 10. |  29 173

Nem lehetünk eléggé szerények és óvatosak, ha a jelenünk gazdasági viszonyairól morfondírozunk, kiváltképp ebben a választott szegmensben, jelesül a gazdasági előnyszerzések világában, melyre ez a cikk is vállalkozik. Ezért fontos, hogy a megállapításokat példákkal is megerősítsük.

Szocreál

2006. július 14. |  31 832

Valószínű, hogy egynémely patinás, magára valamit is adó, ilyen-olyan állami vállalatból kisarjadt építőipari cégnél rendre megtalálhatók azok az előző századra emlékeztető érdekérvényesítési maradványok-kövületek-torzók, mely intézményfoszlányok még mindig jótékonyan befolyásolják munkavállalói biztonságérzetünket és alkalmazotti kedélyállapotunkat. Ezek képletesen és nagyon áttételesen hasonlatosak azokhoz a római kori cirkuszi romokhoz, melyek láttán mindannyiszor elönt a sárga irigység. Kenyér és cirkusz. Jó lehetett nekik!

Kisteljesítményű hűtő- és fűtőrendszer

2012. december 11. |  2950
1 4 (1)

Már több mint egy éve annak, hogy az egyik épületgépészeti berendezéseket és anyagokat forgalmazó kereskedőházunk által időszakosan kiadott hírújságban érdekfeszítő cikk jelent meg az Idrosplit rendszerről. Ezt a folyadékhűtőt speciálisan családi házak, lakások vagy kisebb irodák számára fejlesztették ki, egyetlen kültéri egységgel. Természetesen magát a fűtési hőenergiát továbbra is kazánnal állíthatjuk elő, vagy tetszőlegesen igénybe vett egyéb, például hőközponti ellátás keretein belül biztosíthatjuk. Egy ún. kétcsöves hálózat kialakításával, főleg fan-coil konvektorokkal megoldható a fűtés és a hűtés is egy beltéri egység közbeiktatásával, amelyre a hagyományos kültéri egységünk és a hőforrásunk egyaránt csatlakozik.

Ápol és eltakar

2012. december 11. |  2175

Előbb csak hasznosnak tűnik, később viszont, a gyakorlati tapasztalatokkal válik igazán nélkülözhetetlenné a minőségbiztosítási rendszer, melynek fejlődéstörténetében számos fontos állomást tarthatunk számon. Nagyobb szellemi/mérnöki kapacitással bíró műhelyek, még inkább a hierarchikus szervezetek keltették életre az előkészítésnek, valamint a feladatok legcélszerűbb és leggazdaságosabb megvalósításának klasszikus vezénylési formáit. A minőségbiztosítási rendszer újabb kori leleményként ezek közt különül el. Gyors elterjedésének csak egyik titka az érthetősége és az egyszerűsége. Jól megfér a már korábban alkalmazott matematikai és egyéb, grafikusan is megjeleníthető modellek társaságában, azok eredményeit egészíti ki.

Egy piszokkal

2006. január 11. |  2120

A panelprogramként elhíresült, igencsak időszerű felújítási munkák nekünk, szerelőknek is komoly üzleti lehetőséget jelentenek, mint arról már annyiszor beszéltünk. Például a fűtési rendszerek kisebb-nagyobb átalakításában a távhőszolgáltatókhoz közel álló vállalkozók úgyszólván kapun belül vannak, de a feladat oly hatalmas, hogy minden piaci részvevő gond nélkül megrendeléshez juthat úgy kereskedőként, mint kivitelezőként. Így tán elnézi a kedves olvasó, ha eggyel több írás foglalkozik e témával.

Perifériák

2002. július 10. |  2076

Gyakran adódik, hogy a vállalkozásaink során határmezsgyékre tévedünk. Egy létesítményen belül előforduló, bár egymástól távol eső témakörökben mutatunk példákat erre. Az egyikről elmondható, hogy a mélyalapozási tevékenységek során felmerülő, a talajvízszint-csökkentési feladattal kapcsolatos költségelem-kizárásról szól, míg a másik esetről inkább a szakági feladatok átfedése okán emlékezünk meg. Ez utóbbi esetben azonban nem a klasszikusan kínálkozó épületfelügyeleti, automatika fejezet vonatkozásában meséljük el élményeinket, hanem lényegesen egyszerűbb feladatokkal, mint a kísérő fűtés telepítésével és – érintőlegesen – különféle fagyvédelmi szisztémákkal foglalkozunk.

Visszatekintő

2005. december 10. |  2458

Év vége közeledtével érdemes emlékeznünk a közelmúlt eseményeire, az érdekesebb vagy ismétlődő problémákra. Tévedéseinkről, pongyola megfogalmazásainkról is illik szót ejtenünk, amennyiben komolyan vesszük a tanácsot, hogy söpörjünk a saját házunk táján. Ezúttal két témában is javítjuk a javíthatót. Első példa gyanánt a kondenzációs fali gázkazánok átadási procedúrájára kell visszatérnünk.

A kis palesztin

2005. november 10. |  1726

Időtlen idők óta ezzel a névvel illetem régi ismerősömet, kivel évekig kollégák voltunk egy azóta már részvénytársasággá szelídült szerelőipari cégnél. Szívesen cserélek eszmét vele akár a régi időkről is, mert sok a közös élmény. Másrészt a felfogása, a véleményalkotása még a magaménál is csököttebb, és ez okoz némi izgalmat diskurzusaink előrehaladtával. Ugyanis szívesen traktál tipikusan munkaügyi-munkahelyi problémákkal, amiktől joggal viszolygok, miközben el kell ismernem, hogy az általa mesélt sérelmei már-már irracionálisak, még inkább szánalmasak. A közelmúlt mindenható apparatcsikjai csak ámulnának, mennyit „finomodott” azóta a hatalmukat sikerrel átmentő bajtársaik vezetési stílusa.

Nemes elődök, szép hagyományok

Ulrich B. J.-től a szerelvényértékesítőig

2004. december 10. |  2021

Az „Ulrich” árjegyzékei közül az 1914. áprilisi kiadású példányt lapozgatva meglepő annak igényes, rajzokkal gazdagon illusztrált, mindent a vásárlóért szemléletű kiállítása. Visszaköszönnek az örökzöld kifejezések és fogalmak, mint a napi ár, az ajánlat elkészítése(!), a szavatossággal kapcsolatos ravasz állásfoglalások, a vitás ügyek peres úton történő rendezésének rutinos hogyanja, mikéntje. Mindezek még a csonkítatlan gazdasági potenciál világából visszamaradt, máig ható kereskedelmi mozzanatok.

A Műszaki Biztonsági Szabályzat újdonságai

2014. szeptember 16. |  377

A Műszaki Biztonsági Szabályzat újdonságai cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Nyomvonal

2004. szeptember 10. |  2002

Mit tehetünk akkor, ha – különféle okokból – olyan munkába csöppenünk bele, amit más kezdett el, és esetleg nem sziklaszilárdan a nagykönyv szerint?

Disputa indító: kirándulás a tervezés birodalmában

2001. november 10. |  2207

Disputa indító: kirándulás a tervezés birodalmában cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Tím-be jöttünk, nagy örömmel

2004. március 10. |  1181

A kézművességről már máskor is megállapítottuk, hogy aránya és jelentősége folyamatosan csökken, ősi célszerszámok válnak nélkülözhetővé. Néhányukról csak hosszas töprengés után derül ki, hogy mire és hogyan használták annak idején. A muzeális technológiák 70% gyártási és 30% szerelési aránya mára teljesen megváltozott. A kézügyesség jelentőségét tudatosan visszaszorítva jutottunk el a minőségbiztosítási rendszerek olajozottabb működéséhez, bár a kvalifikált munkaerő anyagi megbecsülése a hegesztési követelmények rendszerében még úgy-ahogy működik.

Gáz van a fűtési rendszerben

2002. május 10. |  2790

Lapunk tavaly novemberi számában is (32., 33. oldal) találkozhattunk a levegőleválasztás problémájával foglalkozó, a forgalmazó által közölt, termékeit ismertető cikkel. Ezek a már méltán ismert, kiváló minőségű légtelenítők, levegőleválasztók kapacitásuk szerint növekvő típusokban állnak a rendelkezésünkre. A hivatkozott cikkben egy diagramon leolvashatjuk a felfűtéskor, fűtővízből felszabaduló gázok mennyiségét. A felhozott példa szerint ott 40 liter/m3-t mértünk, miközben az előremenő víz hőfoka 28-ról 680°C-ra melegedett, ez önmagában is tisztes levegőmennyiség.

A fekete lyuk

2002. március 10. |  2057

Mire kell ügyelnünk, ha szerződést kötünk? Elsősorban a partnerre. Cikkünkben a cégek közötti viszonyokról, munkaadói-munkavállalói kapcsolatokról lesz szó. Magyarországon, eltérő történelmi-gazdasági fejlődése miatt speciálisabb, több buktatót magában rejtő helyzet alakult ki ezen a fronton. Érdemes nagyon odafigyelni! A megrendelő fizetési készsége, vagy annak különböző mértékű hiánya sokféleképpen értelmezhető. Azonnal szétválasztható a kérdés a vállalkozási szerződések pontjaiban körültekintően részletezett feltételek és a szerződésszegések szempontjából.

Meghökkentő dolgok II.

2001. október 10. |  6457

Ilyenkor, az indián nyár beköszöntével nem csak a cefre érését figyeljük árgus szemekkel (a pálinka majdani kifőzésére a bágyadt őszi napsütést bekalkuláló, kvaterkázó és beszélgetni vágyó baráti körünk a legkomolyabban számít).

Csak vidáman!

2003. április 10. |  8249

Barátommal egy felújítási költségvetést tanulmányozunk. A tételek tanúsága szerint kombi fali fűtőket cserélnek le, a helyükbe beépítendő falikazán fűtene új HMV-tárolókat, több lakásban is módosítani kellene a melegvíz-ellátáson. Bár csak az árakat kell felülvizsgálnunk, mégis felvetődik a kérdés: mi baj lehet a kombi készülékekkel?