Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Következő lapszámunk május 3-án jelenik meg.

A megjelenések éves ütemezése a Médiaajánlat oldalon található.

VGF&HKL szaklap 2010. december

Változnak az idők...

Változnak az idők...

Fördős Norbert Ceglédi Zoltán |  7061

...És változnak a fűtési rendszerek hidraulikai kapcsolásai is! Talán ezzel a bevezető gondolattal lehetne lezárni a fenti mondatot, illetve szemléle- tesen utalni arra, hogy a változások előszelét időben kell érezni az épületgépészet területén. Általában azonban az is igaz, hogy a tervező által összeállított energiatakarékos rendszereket időben még nem tolerálja, valamint keresi a felvevőpiac, anyagi forrásai pedig meglehetősen szűkösek. Mi lehet ilyenkor a megoldás? Először is a tisztánlátás, majd ezt követően a racionális döntés. A hazai lakásállomány jelentős része távfűtéssel rendelkezik, amelynek – mint általában minden fűtési megoldásnak – érvei, illetve ellenérvei vannak. A döntés előtt mérlegelendő tényezők között azonban nem szabad hinni a túlzásokban, melyekre minden, a saját termékét, valamint szolgáltatását előtérbe helyező cég vagy vállalat (tisztelet a kivételnek) hajlamos.

Hétkrajcáros vígságok

Hétkrajcáros vígságok

Meyer József |  2544

Volt már arra példa, hogy – kivált az év végi ünnepekre tekintettel – a szerkesztő eltűrte a lazább, kedélyesebb hangvételű téma választását. A szakmai adomák és a klasszikus humor közti eltérés talán a valósághű esetek tálalásában ölt olyan formát, amit a kedves olvasó itt még elnéz nekünk. Most semmiképp sem szeretnénk komolykodni! Gazdag példatára van annak, hogy miféle váratlan fordulatok adódhatnak a munkáink alkalmával. Vágjunk rögtön a közepébe! Fülkeszerűen beépített kádat kellett részlegesen kibontani, a túlfolyónál vezérelt leeresztés meghibásodása miatt.

Ház, ami többet érdemel

Ház, ami többet érdemel

 4880

Néhány hete egy érdekesnek tűnő megkeresést kaptam egyik barátomtól. Megkért, hogy nézzem meg házának fűtési rendszerét, mert egy évvel ezelőtti kazáncseréje után nincs megelégedve a működéssel, és nehézkes az üzemeltetés. A feladat érdekessége abból adódott, hogy a házat Makovecz Imre tervezte. Ybl-, Kossuth-, Príma Primissima-, Steindl-díjas, a Corvin-lánc kitüntetettje, hogy csak néhányat soroljak fel kitüntetéseiből. Betöltött pozíciói, munkássága egy külön könyvet érdemelnének. Magam is rajongok a Makovecz-házakért, egyéni stílusáért és sajátságos épületgépészeti igényeiért.

Az önálló bírósági végrehajtókról

Az önálló bírósági végrehajtókról

Dr. Telek Zoltán |  2734

Az elmúlt időszak történései, az egyre több fizetésképtelen adós előtérbe helyezték az önálló bírósági végrehajtók tevékenységét. Leszögezhető, hogy a végrehajtók tevékenységével rendkívül sok a gond, nagyon magas díjazásért „hatósági” jellegű eljárást kap a végrehajtást kérő ügyfél, a végrehajtó anyagi igénye mindent megelőz, a végrehajtást kérő ügyfelek panaszaira semmiféle érdemi vizsgálatot végző szerv nincs. A végrehajtót sajnos a végrehajtást kérő ügyfél nem maga választja, hanem területi leosztás alapján kötelező egy adott végrehajtó szolgáltatását igénybe venni.

Épületgépészeti vezérfonal II.

Épületgépészeti vezérfonal II.

Chiovini György |  3214
1 4 (1)

Érdemes röviden újra átgondolni ennek a Svájcban összeállított dokumentumnak a jelentőségét. Eredendően a tervezők és kivitelezők számára szánják, de előnyeit a megrendelő is élvezheti. Hiszen az a lényege, hogy ha a tervező a megrendelő egyértelmű és mindenre kiterjedő igényeinek megfelelő, szakmailag korrekt tervet készít, melyet a kivitelező gondosan megvalósít, akkor a projekt egy problémamentes átadás-átvétellel és a megrendelő maradéktalan elégedettségével zárul. A kazán kiválasztásánál lényeges szempont, hogy milyen gyakorisággal kell tüzelőanyaggal feltölteni (3. ábra). A „Standard” kazánt a nagy hidegben naponta kétszer, egyébként a fűtési időszak háromnegyed részében csak egyszer kell feltölteni. A „Komfort” kazánt a nagy hidegben is csak naponta egyszer kell feltölteni. Ez csak úgy érhető el, hogy a kazán töltőtere nagyobb. Emiatt a veszteségek is nagyobbak, az éves átlag hatásfok rosszabb.

A budapesti gázszolgáltatás 100 éve epizódokban I.

A budapesti gázszolgáltatás 100 éve epizódokban I.

 4393
1 5 (1)

Mostani számunkkal egy cikksorozatot indítunk, melyben a Fővárosi Gázművek Zrt. elmúlt 100 évéhez, és az ezekhez az évtizedekhez, valamint a modern gázipar kialakulásához, történelméhez köthető eseményekből merítünk alkalmanként egy-egy csokorra valót. A cikksorozat apropóját a centenáriumi évforduló adja: 1910. december 16-án kerültek köztulajdonba a budapesti gázgyárak. Bizottsági egyeztetések után 1910. december 16-án kerültek köztulajdonba az Általános Osztrák-Magyar Légszesztársulat kezeléséből a budapesti gázgyárak. De ennek hosszú története van. Hogy is volt mindez?

Gázszerelők továbbképzésének ellentmondásai

Gázszerelők továbbképzésének ellentmondásai

 2451

Szaklapjainkban már olvashattunk a ma működtetett szakiskolai oktatási rendszer bonyolultságáról. A tapasztalatok szerint az egyes képzési szintek közötti átjárhatóság és az egymásra épülés rendszere nem a gyakorlat által megkövetelt célokat szolgálja, nem az ipar számára közvetlenül munkába állítható szakmunkásokat képez. A túl sok általános, esetenként ismétlődően előforduló ismeret elsajátításának kényszere nem vonzó a gyakorlati (kétkezi) munkát előnyben részesítő fiatalok számára. Ma ott tartunk, hogy az országosan magas munkanélküliség mellett szakmunkásokból általában nagy hiány van.

Kemenceépítés a gyakorlatban

Kemenceépítés a gyakorlatban

 10 849
1 5 (1)

Bár a kemencék a 20. századi társadalmi-gazdasági fejlődés nyomán feleslegessé váltak a lakóházakban, mégis éppen a 20. század végén és napjainkban éled fel az az igény, hogy – elsősorban üdülő-pihenőtelkeinken – felépítsünk egyet-egyet belőlük. Eleink elsősorban szárazbabból készített levest vagy főzeléket, valamint savanyú káposztából húsos káposztát és töltött káposztát főztek ott. A hozzávalókat vas- vagy cserépfazékban rétegezve főzték egy-másfél órát, majd berántották, és újra felrottyantották. A kemence takarítása: a főzés végeztével a kemencét kívül-belül kitakarították, előkészítették a következő tüzeléshez.

Csa­tor­na­tisz­tí­tás

Csa­tor­na­tisz­tí­tás

 4267

Történt volt egy épületgépész kollégával az alábbi eset (de történhetett volna bármelyik olvasóval), valamikor az elmúlt években, és még vidámságot is hozna nekünk, ha nem lenne kőkemény pénzügyi vonzata. Természetesen teret adunk egy vállalkozás felháborító, más oldalról nézve „ügyes” műszaki felkészültségének, bízva olvasóink értékítéletében. Az alap egy múlt századi Pontosabban a nyolcvanas évekbeli házi szennyvízvezeték, mely a családi házból gyűjti az „anyagot”, és továbbítja az utcai vezeték felé. Tehát jó húsz éve létesítették, kiváltva egy emésztőgödröt. Az infrastruktúrafejlesztés útján akkoriban az eternitcsövek voltak a favoritok, hát abból készült a szennyvízcsatorna-rendszer, és működött is vagy két évtizedig. Történetünk pikantériája, hogy a létesítéskor és majd azt követően vagy tizenöt évig a saját telken haladó csővezeték egy telekmegosztás...

Mire figyeljünk pellet- vagy faaprítékkazán megrendelésekor?

Mire figyeljünk pellet- vagy faaprítékkazán megrendelésekor?

 7743
1 5 (1)

A történet, amit szeretnék megosztani az olvasókkal, a közelmúltban esett meg velem, és bár csak a kivitelezés végén, a problémamegoldásnál kért fel a kivitelező cég, úgy gondolom, érdemes rekonstruálni az esetet, hiszen tanulságai sok bosszúságtól, anyagi veszteségektől kímélhetnek meg másokat. (Az illusztráción a fapellet. A pelleteknek két fő fajtája van. Fapellet: a fa belső tiszta részéből kikerülő fűrészpor, forgács az alapanyaga. Agripellet: lágyszárú növényekből (szalma, kukorica, energiafű) készül.)

Nagyszabású fűtéskorszerűsítés Békásmegyeren

Nagyszabású fűtéskorszerűsítés Békásmegyeren

 3268

Szaklapunk hasábjain eddig is teret adtunk és bemutattunk különböző példaértékű felújításokat, átalakításokat. Jelen cikkünk egy közel ezer lakást érintő fűtéskorszerűsítő beruházást mutat be – kicsit a kulisszák mögé pillantva –, amelyet az ÖKO-program segítségével valósítottak meg. Ám a részletek előtt álljon itt egy kis egy kis paneltörténelem. A panelház előre gyártott vasbeton elemekből készült lakótömb. A kivitelezés megszervezése is nagy kihívás volt, amelynek során a lakók nagy többsége segítő szándékkal és megértéssel járult hozzá a munkák elvégzéséhez.

Árvízvédelem

Árvízvédelem

 4145
1

A Fővárosi Csatornázási Művek 1946-os megalakulása óta látja el az ár- és belvízvédelmi feladatokat, az 1998. évi átszervezést követően pedig alaptevékenységei közé soroltan. Mivel a csatornahálózat és a kisvízfolyások végső befogadója a Duna, a társaság nem véletlenül kapta feladatként az árvízvédelmet. Budapest önálló védekező, az országos árvízvédelmi rendszerbe tagozódva.

Lakásvízmérők áttekintő táblázata

Lakásvízmérők áttekintő táblázata

 6652
1

Lakásvízmérők áttekintő táblázata

Mekmester 2010. 12.

Mekmester 2010. 12.

 3110

Mekmester 2010. 12.