Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Mire figyeljünk pellet- vagy faaprítékkazán megrendelésekor?

2010/12. lapszám | VGF&HKL online |  7387 | |

Az alábbi tartalom archív, 10 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Mire figyeljünk pellet- vagy faaprítékkazán megrendelésekor?

A történet, amit szeretnék megosztani az olvasókkal, a közelmúltban esett meg velem, és bár csak a kivitelezés végén, a problémamegoldásnál kért fel a kivitelező cég, úgy gondolom, érdemes rekonstruálni az esetet, hiszen tanulságai sok bosszúságtól, anyagi veszteségektől kímélhetnek meg másokat. (Az illusztráción a fapellet. A pelleteknek két fő fajtája van. Fapellet: a fa belső tiszta részéből kikerülő fűrészpor, forgács az alapanyaga. Agripellet: lágyszárú növényekből (szalma, kukorica, energiafű) készül.)

A beruházás célja

egy kisebb ipari létesítmény fűtési rendszerének átalakítása a megújuló energia hasznosítására alkalmas tüzelőberendezés üzembe helyezésével. Az átalakított hőközpontban a különböző radiátor-, fan-coil-, HMV-köri szivattyúk osztó-gyűjtőről veszik a szükséges energiát, amit hidraulikus váltón keresztül a választott 105 kW teljesítményű automata kazán biztosít. A kazánt forgalmazó honlapján, amit a Google, ha beütjük a faapríték vagy pellet és kazán szavak kombinációját, meglehe- tősen előkelő helyen hoz, egy csodálatos fűtőberendezés leírása tárul elénk, ami nagyon sokféle fűtőanyaggal (szén, pellet, fűrészpor, fa, faapríték) működtethető. Bár használható műszaki tartalmat a beépítéshez, üzemeltetéshez, kéményméretezéshez nem sokat találunk, és a szerelőmérnök elmondása szerint nem is nagyon bocsátottak rendelkezésre, attól ez még lehet egy jól működő berendezés. Visszatérve a cikk eredeti témájához, a beüzemelés napján a rendszer ellenőrzése és a kazán vezérlésének elektromos bekötése átvizsgálása megtörtént. Feltöltöttük az odakészített pellettel az adagolótartályt.

2. ábra. Az eredeti berendezés sematikus ábrája. A kazánt forgalmazó honlapján egy csodálatos fűtőberendezés leírása tárul elénk, ami nagyon sokféle fűtőanyaggal (szén, pellet, fűrészpor, fa, faapríték) működtethető.

A napi tartályból egy behordó csiga

juttatja az égőfejbe a tüzelőanyagot, amit alulról tölt fel és pótol égés közben, és így a keletkező hamut is kitolja felül oldalra a hamutérbe. A feltöltés és azt követően a begyújtás megtörtént, de folyamatos üzemre a csiga forgásának elakadása miatt nem kerülhetett sor. A hiba kivizsgálására a beüzemelővel szét kellett szedni a behordó csigát és az égőt. Feltáró munkánk gyümölcse az a megállapítás, miszerint a behordó spirál porrá őrölte a pelletet. Ez az összetömörödött pellet az égőfejnél és filmréteget képezve a csiga és az azt körülvevő öntöttvas cső között okozta a spirál szorulását és a hajtómotor leégését. Az égő és a behordómű tisztítása és öszszerakása, valamint a hajtómotor villamos javítása után a beüzemelő javasolta, hogy indítsuk be darabos szénnel a berendezést, mondván, hogy nem jó a pellet, és igazából a kazán szénnel üzemel. Nem jó a pellet? A forgalmazó semmiféle előírást nem rögzített a pellet minőségére, egy szóval nem mondta, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható és minősített pellet nem alkalmas, sőt aznap este telefonban sem tudott megnevezni egyetlenegy Magyarországon forgalomba kerülő típust, amit merne ajánlani az üzemeltetéshez. Itt jegyzem meg, hogy semmilyen más típusú pellettel sem üzemelt a kazán, mert ha éppen nem akadt el, akkor az égőfejben még maximális ventilátorfokozat mellett sem égett hatékonyan, és 50 °C-nál magasabb előremenő hőmérsékletet nem tudtunk elérni, pedig a külső hőmérséklet 12-15 °C volt nappal.

3. ábra. Agripellet. Lágyszárú növényekből (szalma, kukorica, energiafű) készül.

A teljesség igénye nélkül

néhány információ a pelletekről A pellet egy megújuló bio-fűtőanyag, mely szárított természetes maradványfából (fűrészpor, faforgács, erdei maradványfa) készül. A pellet átmérője kb. 6-8 mm, hossza 5-45 mm között lehet. Kémiai segédanyag nélkül, egyedül nagy nyomás hatására készül ez a préselt forma. A pelleteknek két fő fajtája van. Fapellet: a fa belső tiszta részéből kikerülő fűrészpor, forgács az alapanyaga. Agripellet: lágyszárú növényekből (szalma, kukorica, energiafű) készül. Minőségi osztályait az alábbi szabványok rögzítik: DIN 51731: Préstermék természetes fából – követelmények és feltételek. ÖNORM M 7135: Préstermék természetes fából vagy kéregből – követelmények és feltételek. 2002 óta egy újabb tanúsítvány is megjelent a piacon, ez a „DIN plus”, mely a fenti német és osztrák normák előnyeit egyesíti, továbbá a pellet morzsolódási tulajdonságát és bevizsgálási eljárását rögzíti. Mivel a fogyasztónak eskü alatt ígértem meg, hogy másnap fűtés lesz, így beszereztem a kívánt minőségű szenet, hogy a beüzemelővel elindíthassuk a kazánt. Szén fűtőanyaggal elindult a berendezés, de hát ez nem is csoda, hiszen erre lett kitalálva, nyilatkozta a beüzemelő. A probléma a következő volt: a fogyasztó pellet vagy faapríték tüzelőanyaggal történő fűtés esetén veszi át a munkát, szénről szó sem lehet, hozzáteszem, nagyon érthetően, a forgalmazó pedig sem a kazánt, sem a behordóművet visszavenni, sem pedig cserélni nem szándékozott. Így lett a kivitelezőnek egy több mint 2 millió forint értékű szenes kazánja és egy kifizetetlen munkája. Mit tehettünk? Lehetőleg minél hamarabb, a legkevesebb átépítéssel és pluszköltséggel járó módon alkalmassá kellett tennünk az elvileg 5-6 fűtőanyaggal gyakorlatilag csak szenes üzemmódban működő kazánunkat faapríték, de legalább pellet elégetésére. Igyekeztem olyan megoldást választani, hogy ha valamilyen csoda folytán a forgalmazó mégis úgy dönt, és visszaveszi a kazánt, akkor azon semmiféle átalakítás ne legyen. Rövid kutakodás után ráakadtam egy magyar kazánokat és aprítéktüzelő rendszert gyártó és forgalmazó cégre, aminek volt olyan aprítékégető berendezése, amely bármely megfelelő műszaki adatokkal rendelkező és a vonatkozó szabványok betartásával készült, vegyes szilárd tüzelőanyag elégetésére készült kazánhoz hozzácsatlakoztatható.

4. ábra. Az égő

Az említett berendezés működésének

és méreteinek, továbbá a kazán szükséges paramétereinek felmérése után szakmai kirándulásra indultam, hogy megnézzem működés közben is a már beépített példányait. A közelben 3 db-ot sikerült fellelnem, amik közül az egyik agripellettel, a másik faforgáccsal, a harmadik pedig faaprítékkal üzemelt, nagyon hatékonyan. A kazánunk oldalán, ahol az égő benyúlt és az adagoló csiga is csatlakozott, volt akkora gyári nyílás, amire 6-os kazánlemezből egy olyan kapcsoló alkatrészt terveztem, aminek segítségével a meglévő 8 db csavarral úgy tudtam csatlakoztatni az aprítékégető berendezés fogadására alkalmas idomot, hogy ne legyen szükség a kazán eredeti állapotában változást előidézni.

 

1. táblázat Aprítékosztály az ÖNORM M7133 szerint:
Teljes tömeg 100% G 30
Finom
G 50
Közepes
G 10
Darabos
Durva rész max. 20% Keresztmetszet max. (cm2) 3 5 7
Hossz max. (cm) 9 12 25
Durva rosta névleges lyukmérete (mm) 16 32 63
Fő rész 60-100% Közepes rosta névleges lyukmérete (mm) 2,8 5,6 11,2
Finom rész max. 20% Finom rosta névleges lyukmérete (mm) 1 1 1
Osztályozható még nedvességtartalom, ömlesztett sűrűség és hamutartalom alapján is.

 

 

2. táblázat - Energiaárak 2010
Energiaforrás Energiatartalom Egység Ár Egység Ár Egység
Gabonaszalma 15,75 MJ/kg 8 Ft/kg 17 Ft/34 MJ
Faforgyács 10,9 MJ/kg 9 Ft/kg 28 Ft/34 MJ
Faapríték 14 MJ/kg 12-14 Ft/kg 35 Ft/34 MJ
Agripellet 17,5 MJ/kg 30 Ft/kg 58 Ft/34 MJ
Fa 14,5 MJ/kg 26 Ft/kg 61 Ft/34 MJ
Barnaszén 14,7 MJ/kg 32 Ft/kg 74 Ft/34 MJ
Fabrikett 18,45 MJ/kg 50 Ft/kg 92 Ft/34 MJ
Fapellet 18,3 MJ/kg 50 Ft/kg 93 Ft/34 MJ
Gáz 34 MJ/m3 125 Ft/m3 125 Ft/34 MJ
Koksz 23,5 MJ/kg 98 Ft/kg 142 Ft/34 MJ
Fűtőolaj 41,5 MJ/kg 186 Ft/kg 152 Ft/34 MJ
Éjszakai áram 29,16 Ft/kWh 275 Ft/34 MJ
Nappali áram 43,90 Ft/kWh 415 Ft/34 MJ

 

 

Az aprítéktüzelő rendszer önálló szabályozással és érzékelőkkel rendelkezik, ami teljesen át tudta venni a korábbi kazánvezérlés szerepét, csupán a kazánvíz-hőmérsékletérzékelőt kellett még átcserélni a pontos és biztonságos működés érdekében. Megfelelő előkészítés után az átalakítási munka 4 órát vett igénybe, és a megújult rendszer azóta is kitűnően működik többféle pellettel és faaprítékkal egyaránt, így a megrendelő átvette és kifizette a kivitelezőt. „Sajnos” a berendezés semmilyen fosszilis energiahordozóval, mint például a szén, nem üzemeltethető, de ezt az apróságot sem a kivitelező, sem pedig a felhasználó nem vetette szememre.

5. ábra. Csatlakozás

A történet tanulságai a következők

1. Ha a gyártó/forgalmazó még a kezdeti stádiumban szűkös műszaki tájékoztatást ad, és azt a műszaki egyeztetés folyamán sem pótolja, nem biztos, hogy arra a berendezésre van szükségünk.

2. Ne higgyünk el mindent, amit a honlapokon vagy a műszaki tájékoztatókban olvasunk, mert úgy könnyen előfordulhat, hogy az első reklamációnk után a honlapról egy szempillantás alatt az addig elsődlegesen feltüntetett tüzelőanyagból másodlagos vagy nem ajánlott lesz, esetleg el is tűnik.

 

6. ábra. Adagolótartály + automatika

Helyette szánjunk rá időt,

keressünk már beépített, működő berendezéseket (valószínű, nem mi leszünk az első vásárlók), és nézzük meg működés közben. Ne sajnáljunk időt, pénz áldozni egy-egy ilyen utazásra, mert főleg nagyobb beruházásoknál biztosan megtérül.

3. Alaposan kérdezzük ki a megrendelőt, hogy mivel akar fűteni, elegendő mennyiségben áll-e rendelkezésre a fűtőanyag. Beszerezhető-e folyamatosan, továbbá megfelelő lehetőség legyen a minőségromlástól mentes tárolásra. Kérjünk mintát, mert például lehet, hogy az adott apríték, amivel fűteni akarnak, egyetlenegy minőségi osztályba sem tartozik bele, és nem tüzelhető el még az alaposan kiválasztott berendezésben sem. A növekvő energiaárak és a környezet védelmének fontossága egyre inkább elősegítik a megújuló energiaforrások alkalmazását. Fontos azonban megvizsgálni a különböző energiaforrások beszerzési árait és energiatartalmát. Igazán akkor gazdaságos a megoldás, főleg ipari méretekben, amikor rendelkezésre ál a fűtőanyag, mezőgazdasági, erdőgazdasági tevékenység melléktermékeként. Iránymutatásképpen a teljesség igénye nélkül néhány energiaforrás adatait mellékelem. A 2. táblázat beszerzési tapasztalatok és közüzemi adatok alapján készült, az árak az áfát tartalmazzák. Azóta is folyamatosan tanulmányozom a különféle kazánokat működés közben. A héten is megnézünk a kollégáimmal hármat, hiszen nem lehet elég tapasztalatot gyűjteni, ha megfelelő műszaki tanácsot akarunk adni a felhasználóknak. Hogy miért is tartottam fontosnak, hogy leírjam a fentieket? A napokban bejött hozzánk egy megrendelő, és épületgépész tervezést kért, de az aprítékégető kazánt már ki is nézte magának az interneten. Tökéletes készülék, mindenféle tüzelőanyaggal működik, mint például pellet, faapríték, faforgács, fűrészpor, fa és bizony szén is. Na, csak óvatosan a választással!

Szentpéteri László
okleveles létesítménymérnök
épületgépész tervező


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem