VGF&HKL szaklap

Koncepciós hibák A-tól Z-ig?

2007/12. lapszám | Meyer József |  2552 | |

Az alábbi tartalom archív, 13 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A 2002-ben napvilágot látott "Építési hibák A-tól Z-ig" című elegáns katalógus a legjellemzőbb kivitelezési problémákat veszi számba.

Idézzük a kiadvány szerkesztőjének, Dr. Pozsgai Lajosnak gondolatait: "Az épületek létrehozása, a számtalan anyag, szerkezeti elem összeépítése, az igen nagyszámú mesterség összefogása állandó hibaelkövetési veszéllyel jár. Hibázni mégsem szabad, mert az építtető hibátlan teljesítést vár el a szakemberektől. Könyvünk célja, hogy egyfelől összefoglalja a tervezők és kivitelezők által elkövethető, de elkerülendő hibákat, más- felől módszertanilag segítse - összhangban az ISO minőségügyi szabályaival és az EN szabványelőírásokkal - a műszaki ellenőröket, akiknek felelős feladata a mégis elkövetett hibák kiszűrése." Továbbá hivatkozásunkat nyomatékosítja, hogy a kötet épületgépészeti fejezetének összeállításában (igényes és jól illusztrált formában) közismert tanárunk és publicistánk, Cséki István részt vállalt.
 

A kölcsönvett főcím apropója

Konrád kőművest és segítőjét, Helmu-thot nem vádolták meg a nürnbergi perben semmivel. Holott fizikai erejüket, képzettségüknek és gyakorlati ismereteiknek megfelelő szaktudásukat, valamint minden ambíciójukat mozgósítva részt vettek "a" munkatábor - meganynyi második világháborús szörnyűség helyszínének - felépítésében. Sőt, egy sajátos metamorfózis folyamatában az építmények egy része funkcionalitásában átalakulva most már emlékhelyként, mi több, kegyeletünk színhelyéül szolgál. Feltehetjük a legfontosabb kérdést: egy ilyen eseménysor végén ugyan miféle bűntudat gyötörhetné a fent nevezett szakembereinket?

Ezzel a példával is megvilágíthatjuk a téma módosításában rejlő nagy lehetőségeket. Elvonatkoztatva a kivitelezési hibáktól, az azokat időben feltétlenül megelőző, ún. koncepcionális zavarokat és tévedéseket rendszerezni óriási feladat, oly mérhetetlenül gazdag a választék. Mégis ehelyütt kérjük neves szakembereinket, hogy kíséreljék meg ezek dokumentálását és közreadását, mindannyiunk épülésére.
 

A gondatlan és téves alapállások is javíthatók

Mindenekelőtt el kell ismernünk azt, hogy a tervezési elképzelések folyamatos, életminőséget javító újraértelmezése során - különösen a funkcióváltó és modernizáló rekonstrukciók feladatkö- rében - az építőipar üzleti értelemben vett súlya rendkívüli mértékben megnövekedhet. Visszaszerezheti azt a vezető pozícióját, miszerint újra a gazdasági folyamatok egyik fontos faktoraként kezelhető a statisztikai összefüggések rendszerében. A felülvizsgálatokat, még inkább a tervezési/döntési folyamatok beindítása előtt elvégzendő környezettanulmányokat egyre sokrétűbb életvédelmi, életvezetési szempontok alapján, azok alá rendelve lehet elvégezni. Már-már kötelező erővel, hiszen az egzakt mérési módszerek évtizedek óta rendelkezésünkre állnak, ha a káros földsugárzásra vagy a vízérrendszerek feltérké-pezésére gondolunk. Ezek nem csak a lakóépületek tájolásában, hanem a falak tengelyvonalainak kitűzésében is segíthetnek. Például mindannyiunk számára világos annak hasznossága, ha a teherviselő oszlopok és falazatok, függőleges monolitszerkezetek helyét úgy szerkesztjük, hogy éppen a földtanilag különösen veszélyes pontokat, vízérsávokat stb. teljes vízszintes keresztmetszetükben lefedjék azzal a célzattal, hogy azok minél nagyobb hányadát eleve kizárhassuk a tartózkodási zónánkból. De a belső padlóburkolatok sáv- és pontszerű díszítő motívumaival is kirajzolhatnánk adott terekben olyan hálózatokat, amelyek segítségével még egy felületes szemlé- lő számára is nyilvánvalóvá válna, hol helyezkednek el azok a csomópontok és területrészek, ahol nem ajánlatos huzamosabb ideig tartózkodni.

A funkcionalitás, az esztétikum, az élet és a környezet védelme csak néhány kiemelt összetevője az üzleti értelemben vett értékteremtésnek, de ezek együttes tiszteletben tartásával az építmény teljes élettartamára kiterjedő folyamatos, ráadásul nagyívű felértékelődést generálhatunk, ami elsődlegesen ingatlanpiaci megmérettetésekkel igazolható. Így a környezetünk, a szomszédaink hálája sem maradhat el. Azzal, hogy az emlegetett életvédelmünk, életminőségünk és környezetvédelmünk szempontjai alá rendeljük a komfortkövetelményeinket, egyfelől végleg eltávolodhatunk a minden szempontból téves olcsósági/szegénységi kritériumrendszerek kultuszától, másrészt megszabadulhatunk az ezeket kiszolgáló befektetőktől, annál is inkább, mivel ők a koncepciók silányításával folyamatosan valósítják meg a minden szempontból aggályos létesítményeket, a súlyosabbnál súlyosabb hibák és az emberi korlátok kőbevésett emlékműveit.
 

Maradjunk a szakmánknál

Bárki kifogásolhatja ezeket az önkényes csoportosításainkat, miszerint a koncepciós hibákat a még nem engedélyköteles szempontok alá - elsősorban a lakókörnyezetünkben a napfény, a spirituális, a kozmikus energiák befogadása szerinti berendezkedés, környezeti ártalmak kiszűrése, környezet védelme, környezet-barát megoldások, igényes és minimalizált energiafelhasználás stb. hiányára vagy elhanyagolására hivatkozva - rendezzük. Ízlés, funkcionalitás és szakszerűség harmóniáját keressük, de most már inkább a saját szakterületünkön belül, egy-két "vizes" probléma, illetve hiányosság megvilágításával.
 

WC 1

Erőlködéstől elgyötört arc tekint vissza ránk egy szállodai fürdőszobában. Azonnal rájövünk, hogy saját magunkat látjuk a mosdó tükrében. A hibás elrendezésért a belsőépítészt vonhatnánk felelősségre, amennyiben szándékai szerint a mosdóval ellentétes oldalfalon, de középtengelyével egyvonalban szerelték fel a konzolos WC-t.
 

WC 2

Szintén szállodában: túl kicsiny a hely a vizesblokkban, ha a kagylóra ülünk, akkor pont az ölünkben tarthatjuk a kézmosót.
 

WC 3

A csésze mögötti oldalfalat faburkolattal látták el, melynek felületképző lakkozását a kicsapódó vizelet- és öblítővíz-cseppek felmarták.

WC 4

A csésze melletti oldalfalra polcokat szereltek piperék és különféle szereket tartalmazó flakonok számára. Ha ezek közül valamelyik leesik, akkor akár a kerámiában is kárt okozhat.
 

Éles sarkok

A bútorlapok, a mosdók, a zuhanytálcák, de kiváltképp a kádak esetén a sarkok nem csak a gyermekek számára jelentenek komoly balesetveszélyt. Ha mi választunk berendezést, akkor a lekerekített formákat részesítsük előnyben.

Csaptelepek

A képek tanúsága szerint az álló kivitelű csaptelepek kezelési síkja hozzávetőlegesen 17 cm-rel lejjebb van a kifolyási ponthoz képest. Állandó használati pozíciójában ez senkit sem zavar, mint például mosdók esetében, amikor a leeresztő szeleppel van egy tengelyben. (A KMT változatban is inkább az aggályos, hogy létezhet olyan kifolyóállás, amikor a víz a kád és a mosdó közt esetleg a padlóra fröccsenhet.) A szerelvény konstrukciós tervezése során a kezelési magasság kifolyási pont fölé emelése célszerűnek tűnik, elsősorban a két mosogatómedencét középről ellátó álló mosogató-csaptelepek esetében, amivel elérhetjük, hogy vízvételkor kezünkkel nem keresztezzük a vízsugár útját. Másrészt előnyösebb változatokhoz juthatunk, amennyiben a kifolyó szakaszában nem engedjük meg a vissza- maradt atmoszférikus nyomású víz pangását, bármennyire is jelentéktelen annak mennyisége.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem