Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Pereskedés

2007/9. lapszám | Kovács István |  2526 |

Az alábbi tartalom archív, 14 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Pereskedés cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

„Fogyasztótól nincs Védelem!” címmel jelent meg 2006-ban Kovács István (aki hosszú évek óta az egyik hazai gyártó szervizvezetőjeként tevékenykedik) könyve, ami súlyos tanulságokat hordoz minden épületgépész kereskedőnek és szolgáltatónak. A cím, megfelelő tördeléssel, valójában arra utal, hogy meddig mehetünk el a fogyasztóvédelemmel, a vevő igényeinek teljesítésével anélkül, hogy „saját egészségünket” veszélyeztetnénk. A könyvből szemezgetvén itt következik sorozatunk második gyöngyszeme.

Első bejelentkezés ideje: 2005. február 4. (telefon, levél, személyesen). A hibabejelentő nyomtatvány kitöltésének ideje: 2005. február 10.

Vevő adatai: XY, Drávaszentes stb.

A berendezés adatai: Neve: ZV kandalló, teljesítménye: 9 kW. Vásárlás ideje: ??? Eladó neve, címe: ??? A vásárlás helyén kiállított blokk/számla: ???

A berendezéssel fűtött épület alapterülete: ??? m2, magassága: ??? m. A fűtött helyiség alapterülete 90 m2, magassága 260 m. Fűtőanyag: fa, szén vegyesen. A csatlakozó füstcső átmérője 150 cm, a csatlakozó füstcső hossza 80 cm. A kémény átmérője 20x20 cm, magassága 10 m. A berendezéssel fűtött helyiség(ek) hőmérséklete 20 °C.

A berendezéssel kapcsolatos hiba leírása: szétégett a belseje, a lemez kiégett és meggörbült, a samott repedt. Az ajtóból kis lemezcsíkok esnek ki. A hiba keletkezésének időpontja 2005. február 3.

Egyéb fűtéslehetőség az épületben: ???

„Kérem önöket, mielőbb cseréljék ki a kályhát, mivel más fűtési lehetőség nincs, a helyszínen nem javítható. B. bankon keresztül lett vásárolva, 2005. március hónapban kell fizetnünk az első részletet.”
Ez volt ennek a hosszú utat bejárt reklamációnak a kezdőrúgása. Ekkor még nem tudtam a levél igazságtartalmát pontosan megállapítani, de éreztem, hogy írásos kandi kamera, illetve nagy átverés a bejelentés.
Megválaszoltam.

2005. február 17. Tárgy:
ZV kandalló-reklamáció

Tisztelt vásárló!
A hozzánk érkezett, telefonon, majd írásban történt bejelentésére tudatom önnel, hogy a tűzálló betét meghibásodása nem garanciális hiba. A tűztérben keletkezett bármiféle károsodást, beleértve a tűzálló betétet vagy annak tartó vasszerkezetét, illetve az esetleges üvegtörést, a jelenlegi európai követelményekkel harmonizáló garanciális törvény és kötelezettség nem tekinti garanciális meghibásodásnak az ön esetében. A vásárolt berendezés a legkorszerűbb hőszigetelésű épület esetén is maximum 160 m3 légtér kifűtésére alkalmas. Az ön bejelentése ugyan a hőszigetelésre nem utal, de a légtér olyan mértékben nagyobb a befűthető értéknél, hogy ily módon a gyártó garanciális javítási kötelezettsége nem áll fenn. A fűteni kívánt, illetve az eddig fűtött légtér 234 m3!
A kandalló javításához szükséges alkatrészeket postán az ön költségére, utánvéttel, megrendelése esetén megküldjük. A tűztéri hőálló betétek ára 1480 Ft/db, az ajtóüveg ára 14 980 Ft/db, szállítási költség: 1600 Ft/csomag. Megrendelésével egy időben, kérjük az ön által kiszámolt vételárat postai csekken címünkre megküldeni. Teljesítés a pénz szervizünkbe érkezése után öt munkanapon belül. Kovács István

Az én fogyasztóm ezek után simán feljelentett az SKIK Békéltető Testületnél. Válaszom a testületnek már szinte szokásos. Megnevezem segédemet, várom értesítésüket. Válaszomban kérem annak biztosítását, hogy részt vehessek a tárgyaláson. Ennek ellenére ez a testület hozott egy „ajánlást”, melyben a későbbiekben is említett nyolc paragrafus alapján elmarasztal. Javasolja fogyasztó részére a polgári peres eljárás kezdeményezését, amennyiben én nem teljesíteném a légből kapott ajánlásukban szereplő dolgokat. A fogyasztónak kénytelen voltam újabb levelet írni.

2005. május 4.
Tárgy: kandalló-reklamáció

Tisztelt XY úr!
Mint ahogy bizonyára már ön is kézhez kapta és elolvasta a Somogy megyei Békéltető Testület ajánlását, úgy szervizünk is tanulmányozta az iratot. Megállapításaim a következők.
Ön egy nyílt, egyenes ember, aki jogosnak vélt panaszával minden lehetséges fórumot megkeresett. Miért adta fel a célegyenesben panaszának reálisan, objektíven történő megbeszélését, ha úgy érezte, hogy minden tekintetben igaza van? A testületnek, amely előtt személyesen nem kívánt megjelenni, kötelező érvényű határozata nincs egyik fél részére sem. Ezt az 1997. évi CLV. tv. 32. §-a deklarálja.
Én most tudatom önnel, hogy milyen törvény adta lehetőséggel hárítottam el panaszának jótállási hibaként történő megítélését. Mint azt 2005. február 17-én kelt levelemben már indoklásként megírtam, az ön által fűtött légtér nagysága oly mértékben meghaladja a kandalló teljesítményéhez rendelt értéket, hogy annak következménye csak a berendezés szinte szándékos tönkretétele, illetve ilyen mérvű károsodása lehet.
Mivel ön a vásárlás pillanatában tisztában volt azzal, hogy a fűtőberendezés ekkora légtérhez nem megfelelő, így a 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet, illetve a Ptk. 305/a. §-a alapján továbbra sem látom okát jótállási ügyként kezelni egykori bejelentését. Ennek a törvénynek a 312. § (2.) bekezdése szintén egyértelműen leírja az ön vásárláskor történt hibájából adódó jótállási kötelezettség-megszűnést.
Megbízómmal egyeztetve, az ön reklamációját lezártnak tekintem, további intézkedést részemről nem igényel.
Budapest, 2005. május 4.

Kovács István
ügyvezető igazgató

 

Természetesen a kedves fogyasztó ezek után bírósághoz fordult. 2005. augusztus 13-án első fordulóban a bíróság szakértői vizsgálatot kért. Szakértői vizsgálat ideje: 2005. október 12. Újabb helyszínre utazás, ahol megállapítja a szakértő, hogy az ő feladata a fogyasztó teljes kiokosítása annak viselkedéséről a bíróságon való legközelebbi megjelenésekor.
Nehezményezem. Megjegyzem, hogy túl azon, hogy engem kandallóismeretből vizsgáztat, talán egy tárgyilagos vizsgálat is esedékes lenne, ha már idefáradt a helyszínre. Erre nem hajlandó. Későbbi írásos anyaga, nesze semmi, fogd meg jól, több ezer forint állami pénzen.
Látva a további várható ügymenetet, egy ajánlattal fordultam írásban a fogyasztóhoz.

Tárgy:
kandalló-reklamáció

Tisztelt fogyasztó!
A 2005. október 12-én lakásán folytatott vizsgálat során, melyet a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő végzett, kettőnk között az alábbi megállapodás körvonalai vázolódtak fel. A szóbeli megállapodás-tervezetet meg- bízómmal egyeztettem, azzal megbí-zóm jóváhagyólag egyetért, és önnek visszafizeti a kandalló vételárát, 77 990 Ft-ot, majd gondoskodik a meghibásodott berendezés visszaszállításáról, a gyártó saját költségén. Ennek fejében ön a bíróságra cégünk ellen beadott felperesi keresetét visszavonja.
Várom válaszát.
Üdvözlettel: Kovács István
ügyvezető igazgató
Budapest, 2005. október 17.

Válasz nem érkezett.
2005. december 8. A második bírósági tárgyalás napja. Erre egy kis írásos anyaggal is készültem.

XY úr ZV típusú,
9 kW teljesítményű kandallójának reklamációja

Időrendi sorrendben:
2004. december 4-én fogyasztó egy ZV típusú kandallót vásárol.
A Polgári Törvénykönyv
1959.évi IV. törvény 305/A. §.
(1.) Ha a jogosult a hibát (fűteni kívánt légtér nagysága) a szerződéskötés (vásárlás) időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól.
A fogyasztó tisztában volt az épület méreteivel! Majd otthonában üzembe helyezte a készüléket.

27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.
11§ (3) Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kéményeket és tartozékaikat csak azok megfelelőségét tanúsító szakvélemény birtokában lehet üzemeltetni.
(4) Gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltoztatása esetén – más tüzelőberendezést meglévő kéménybe kötni csak a kémények megfelelőségét és terhelhetőségét tanúsító szakvélemény birtokában szabad. Ez elmaradt!

2005. február 4-én telefonhívás érkezik fogyasztótól kandalló-meghibásodás ügyében.

2005. február 10-én fogyasztó kitöltve részünkre postára adja a számára szervizünk által eljuttatott formanyomtatványt, a hibabejelentő lapot.

2005. február 17-én, áttanulmányozva a rendelkezésemre álló adatokat, megállapítom, hogy a fogyasztó által kitöltött bejelentőlap adatai kizárják a vevőt fogyasztói jogállásból megillető kedvezményezettséget. A fenti megállapításomat tudomására hozó levelet, mely tartalmazta a meghibásodott alkatrészekhez való hozzájutási lehetőséget is, postáztam.

2005. február 21-én a fogyasztó panasszal él a Somogy megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél.

2005. március 3-án a felügyelőség tudatja a fogyasztóval ügyének továbbítását a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez.

2005. március 16-án a Somogy megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége írásban tájékoztatja fogyasztót, hogy az eladó szervezet nem követett el szabálytalan ügyintézést.
2005. március 21-én fogyasztó a reklamációját írásban megküldi az SKIK Békéltető Testület részére.

2005. április 18-án fenti szervezet (SKIK) megküldi iratait szervizünknek.

2005. április 18-án megválaszolom, hangsúlyozva részvételi szándékomat.

2005. május 2-án fenti szervezet (SKIK) értesít döntéséről. Meglepődve vettem tudomásul, hogy bármely fél meghívása nélkül, határozatban megfogalmazott ajánlással él szervizünk felé, egy halom, az ügyre konkrétan nem alkalmazható jogszabályra hivatkozva.

2005. május 4-én értesítem a fogyasztót, ügyében álláspontom változatlan. Felsorolom az ügyéhez közvetlenül figyelembe vett jogszabályokat.

2005. június. 1-én fogyasztó kereseti kérelmet nyújt be Barcsi Városi Bíróságon, mint felperes.

2005. augusztus 3-án bírósági tárgyalás Barcson.
2005. augusztus 22-én független igazságügyi szakértői vizsgálat elrendelése.

2005. október 12-én helyszíni szakértői vizsgálat.

A szakértői vizsgálatról
Véleményem szerint a szakértőt a bíróság nem arra kéri fel, nem azzal bízza meg, hogy a fogyasztót teljes alapossággal felkészítse a következő tárgyalásra. Nem értem, hogy a számlában szerepelő háromórás idő miért nem volt elég a kezelési utasítás elolvasására. Miért a személyem és a gyártó hozzáállásának karikírozása volt a fő csapásirány a vizsgálat ideje alatt? Természetesen a megállapítások hangzatosak, de szakmai indoklásokat erősen elkerülők, például az elhelyezés módja, mely egyes kezelőszervek hozzáférését meggátolja. A különböző teljesítményű berendezésekhez tartozó fűthető m3-adatok a kezelési utasításban, mint azt a szakértő is tudja, nem „empirikus” (tapasztalati) értékek, hanem ezen adatok megadása és betartása biztosítja a károsodás nélküli használatot. Az értékek egy fűtéstechnikában jártas szakembernek szakmai, műszaki adatokat jelentenek. A DIN szabványra való utalás, hivatkozás nem egyedi, minden Európában forgalomba hozott tüzelőberendezés elkészítését, forgalomba hozatalának engedélyezését szabályozó előírás. Ennek ismerete nem csak a fogyasztó, de a forgalmazó számára sem előírás. Az ilyen adatok, amivel a szakértő is tisztában van, az engedélyeztetés feltételei, a kezelési utasításban szerepeltetése a magyar engedélyező szervezetek előírása.
Továbbá az a mondata a fogyasztónak a vizsgálat idején, miszerint a szikrafogó rács alacsony, és nem tudja a fogyasztó számára kellő mennyiségű fűtőanyaggal megrakni a tűzteret, mert kihullik a hamu, arra tényre utal, hogy a fogyasztó a kandalló használatakor minden józan tüzelési módot figyelmen kívül hagyva erőltette a berendezés szinte szándékos tönkretételét.

2005. december 8-án újabb bírósági tárgyalás. Megállapodunk, hogy én viszszafizetem a berendezés árát a fogyasztó pertől való visszalépése után.

Nem érti. Pedig egyszerű, ebben az országban, aki valamilyen módon tudja igazolni az anyagi helyzetét, csekély pénzforrását, az ezekben a perekben költségmentességet élvez. A gazdálkodó szervezet nem. Így a megállapodás sorrendiségének döntő szerepe volt. Ezt nem akarta fogyasztó felfogni. Többszöri agitálás, szinte szájbarágás után megértette. Bíróság az ügyet lezárta.

2005. december 19-én a kandalló vételárát postáztam, majd telefonon tájékoztattam a fogyasztót a berendezés visszaszállításának idejéről.

Pár nap múlva telefonon ajánlat érkezik XY „úrtól”: ne fáradjak a visszaszállítással, ő megvenné az általa szétégetett kandallót. Többfordulós alku után 30 000 Ft-os vételárban megállapodunk.

Újabb telefonok, arra vonatkozóan, hogy engedjem részletben kifizetni a kialkudott összeget. Ez már az intellektusából adódó pofátlanság magasiskolája volt. Ennek az embernek egyszerűen önkontroll nélküli gondolatai vannak. Az összeget természetesen egyben meg tudta küldeni. Átvettem. Megtakarítottam egy ötszázötven kilométeres utat. Az ügy lezárult. De elfelejteni nem kell.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem