VGF&HKL szaklap

Kamarai továbbképzések

2008. május 10. | VGF&HKL online |  2828 | |

Az alábbi tartalom archív, 12 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Az MMK által bevezetett kreditpontos továbbképzési rendszer a műszaki vezetők és műszaki ellenőrök számára is kötelező; nemcsak a tervezőknek kell tanfolyamokon részt venniük. Ezt sokan még nem tudják, hiszen az MMK nem küldött külön értesítést a tagoknak.

A továbbképzés fontossága valószínűleg nem szorul magyarázatra. Az, hogy - esetünkben - az épületgépészeti mérnökök tisztában legyenek az újdonságokkal, a megjelenő új anyagokkal, technológiákkal, hogy lépést tudjanak tartani a piac diktálta versenyben, kiemelkedő fontosságú. A mérnök érdeke is, hogy olyan eszközökkel és elemekkel dolgozzon, amelyek által nemcsak a költség-, de az energiahatékonyságot is szem előtt tartja. A továbbképzéseken az új technológiákba nyerhet bepillantást a résztvevő, ami nemcsak az egyéni fejlődését segíti, de a piacon tudását pénzzé változtathatja azzal, hogy felhívja a megrendelő figyelmét a jobb, környezetkímélőbb, energiatakarékosabb megoldásokra.

Az MMK kreditpontos rendszere két nagy csoportból áll össze, a kötelező és a szabadon választható továbbképzésekből. Ez a rendszer 2007. január 1-je óta van érvényben. Azoknak a mérnököknek, akiknek a jogosultsága hamarabb jár le, mint 2012. január 1-je, a kötelezőkből össze kell szedniük a 20 pontot, míg szabadon választhatóból elég időarányosan, évente négy pontot szerezniük.

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) továbbképzési kötelezettségét a 103/2006. (IV. 28.) kormányrendelet írja elő. Továbbképzésre kötelezettek azok a jogosultsággal rendelkező személyek, akiknek jogosultságát építésügyi jogszabá-lyok alapján állapította meg az MMK (építészeti-műszaki tervező, építésügyi-műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, településtervező, felvonó- és mozgólépcső-ellenőr), függetlenül attól, hogy tevékenységét kamarai tagsággal vagy anélkül gyakorolja. A továbbképzés két részből áll:
Kötelező, ami egy tanfolyam, és öt évben egy alkalommal kell teljesíteni meghatározott óraszámban. Ez két részből áll: egy általános és egy szakterületi rész alkotja. Szabadon választható, ami egy továbbképzés, és pontot érő tanfolyamok formájában teljesíthető. Ötévenként 20-20 pontot kell összegyűjteni a kötelező és a szabadon választható továbbképzéseken.

 

A továbbképzés kötelező része

Kötelező tanfolyam teljesítése tervezői, szakértői jogosultságokkal rendelkező mérnökök számára: az általános rész 5-6 órás, a szakmai rész szintén 5-6 órás tanfolyam teljesítéséből áll. A műszaki ellenőri és a felelős műszaki vezetői jogosultságokkal rendelkező mérnököknél ez kiegészül egy 3 órás munkabiztonsági résszel. Amennyiben valaki több jogosultsággal rendelkezik, csak egyszer kell teljesítenie az általános részt, a szakmai rész pedig bármely jogosultsághoz, illetve azok rokon szakterületéhez kapcsolódhat.

A kötelező továbbképzés teljesítése alól felmentést kap, aki:
a jogosultság megújításának napjától számítva öt éven belül jogosultsági vizsgát tett,
igazságügyi szakértőként az Igazságügyi Szakértői Kamara továbbképzését évente teljesíti,
a Magyar Építész Kamara (MÉK) kötelező továbbképzésén igazoltan részt vett legalább hat óra időtartamban (a MÉK pedig elfogadja az MMK kötelező továbbképzéseit),
olyan posztgraduális képzésen vesz részt a jogosultság napjától számított öt éven belül, amelynek ismeretanyaga az adott rész ismeretanyagát tartalmazza, a munkabiztonsági rész esetében pedig ha legalább hat óra időtartamú munkabiztonsági képzésen vett részt.
A kötelező továbbképzési részt nem lehet időarányosan teljesíteni, azt a jogosultság megújítását megelőzően teljesíteni kell. Időarányos teljesítésről akkor lehet beszélni, ha a jogosultság megújításának időszaka rövidebb, mint öt év. A szabadon választható továbbképzés esetében azonban a területi kamara nem követelhet összességében évi négy pontnál többet a jogosultság megújításakor. A továbbképzésről a résztvevők igazolást kapnak, amelyet öt éven belül fel kell használniuk.

 

A továbbképzés szabadon választható része

A szabadon választható továbbképzésben ötévente kell 20 pontot összegyűjteni tetszőleges ütemben, szakmai programokkal, tanfolyamokkal és egyéni teljesítéssel. Ez utóbbi esetén nem a program szervezője, hanem a magánszemély kéri a pontérték megállapítását. Ez az érté-kelés mindig utólagos. Ilyen teljesítési lehetőség lehet például publikáció, opponencia, oktatás. Szakmai program pontértékét az Oktatási és Továbbképzési Iroda (OKTI) állapítja meg, ami miután kézhez kapta a program szervezőjétől a szükséges adatlapot és mellékleteket, javaslattételre továbbítja a Szakterületi Munkabizottságoknak. A megállapított pontértéket az OKTI viszszaigazolja, a programszervező csak ezután hirdetheti meg a képzést. Szakmai tanfolyamok esetében a pályázati anyag kiegészül az oktatási programmal és az előadók szakmai önéletrajzával, minden egyéb ugyanúgy zajlik, mint a szakmai programok akkreditációja esetében.

A programokon résztvevők akkor tudnak élni a pontjaikkal, ha szerepelnek a jelenléti íven, illetve a program szervezője igazolást ad ki számukra (azoknak is, akik nem az MMK tagjai). Az igazoláson látható az OKTI által kiadott törzsszám és az igazolás sorszáma, a pontérték, a szakmai program ideje, helye és címe, a programszervező azonosításához szükséges adatok, illetve az igazolás tulajdonosának neve, hallgatói vagy előadói minősége és kamarai azonosítója. A törzslap a kiadott igazolások összesítése, amelyen szerepelnie kell a törzsszámnak, továbbá megtalálhatók a szakmai program és a programszervező adatai, a kiadott igazolások sorszáma, tulajdonosának neve és kamarai azonosítója.

A szabadon választható programok listája és a szervezők elérhetőségei fent vannak az MMK honlapján, de az adatok tájékoztató jellegűek, változások lehetnek, ezért egyeztetni kell a program szervezőjével. Az adatok egy táblá- zatban találhatók, amely tartalmazza a programszervező megnevezését és elérhetőségét, a program címét, azt a szakmagyakorlói kört, amely számára ajánlott a részvétel, a program helyét és idejét, a hallgatók és előadók számára megállapított pontok számát. Állandó, külföldön végzett szakmagyakorlás esetén évi négy pont kapható, amelyek a szabadon választható továbbképzésben kapott pontokat gyarapítják. Műszaki vagy jogi posztgraduális képzések esetén nem kell külön eljárásban megállapítani a pontok számát, mert az jogszabály-erejénél fogva 20 pontot ér. A szabadon választható továbbképzés teljesítésének igazolására szolgálhatnak:
programszervező igazolása, OKTI igazolása egyéni teljesítés esetén,
posztgraduális képzés teljesítéséről oklevél.

Az MMK és a MÉK együttműködéséből fakadóan fontos tudni, hogy a két kamara önállóan állapítja meg a pontokat, azok ugyanazon program kapcsán eltérők lehetnek, a kettős kamarai tagsággal rendelkezők mindkét igazolást el kell kérjék. 2008. január 1-től a szabadon választható szakmai programok akkreditációja díjköteles. A továbbképzéseket már nemcsak munkaidőn kívül, de munkaidő alatt is, akár a munkahelyekre is szerveznek. Kreditpontot kaphatnak lapunk szakcikkírói is, aminek adminisztrációját szerkesztőségünk magára vállalja.

A továbbképzésekkel kapcsolatos kormányrendeletek:

KépzésMMK


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem