VGF&HKL szaklap

Vízellátás

Decentralizált melegvíz-ellátás

2019. április 5. | támogatott cikk |  396 | |

Decentralizált melegvíz-ellátás

A melegvíz-készítés hagyományosnak tekinthető és a leginkább elterjedt készüléke jelenleg a bojler. Ez a készülékfajta a vizet jóval a felhasználás előtt melegíti fel, amit aztán forró állapotban tárol. A tárolási idő alatt – a környezeti hőmérséklet függvényében – óhatatlanul bekövetkező hőveszteség miatt rendszeres utánfűtésre van szükség. A melegvíz-készítés e módszerének hátrányai mindenki számára ismertek.

A legionellák keletkezését szerkezeti megoldásokkal, illetve más vízmelegítési mód választásával lehet megakadályozni. Ezek az intézkedések a meleg víz hosszú ideig tartó tárolásának elkerülésén alapulnak, hogy megakadályozzák a legionellák szaporodását. A működésük során meleg vizet nem tároló készüléktípusok összefoglaló elnevezése: átfolyó rendszerű vízmelegítő.A decentralizált melegvíz-ellátás a központi ellátással ellentétben nem igényel külön tárolót, miközben azonos kényelmet biztosít. A víz melegítése átfolyó rendszerben történik szükség esetén és a csapolási pont közelében. Így nincs szükség melegvíz-tárolóra vagy cirkulációs vezetékekre. Ennek egyik előnye az energiamegtakarításban mutatkozik meg, mivel nincs szükség a nem létező tároló felfűtésére a hőmérséklet fenntartása érdekében,és keringtetőszivattyúk sem szükségesek. A ma megszokott és a felhasználók által el is várt komfortérzet mindenkori és minden üzemi körülmény közötti biztosítása jelentős műszaki ráfordítást és szakértelmet igényel. A készülékek elvárt optimális működéséhez megfelelőalapvetőüzemi feltételeket kell teremteni. E készülékek technológiai fejlődése jól nyomon követhető a generációváltások során,és a HERZ átadóállomásokban éri el csúcspontját.

A HERZ házi átadóállomások fűtéshez és decentralizált melegvíz-készítéshez használhatók. Az átadóállomásokat távfűtési, illetve házközponti fűtési hálózatokban való használatra terveztük és optimalizáltuk. Kompakt felépítésük ellenére igen hatékonyak. Elsősorban többszintes családi házakban való alkalmazásra terveztük őket. Különösen alkalmasak a lakások távfűtési hálózatokra való utólagos rácsatlakoztatására, de egyre gyakrabban szerelik be új építésű otthonokba is. A HERZ átadóállomások a szolgáltatóáltal rendelkezésre bocsátott teljesítmény függvényében elegendő meleg vizet szolgáltatnak, megfelelve a felhasználók szokásos komfortelvárásainak.

A HERZ átadóállomások a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott teljesítmény függvényében minden alkalmazáshoz elegendő meleg vizet szolgáltatnak, megfelelve a felhasználók szokásos komfortelvárásainak. A gyakorlatban a felhasználók számára a legfontosabb minőségi követelmény, hogy a meleg víz kívánt mértékű térfogatárama adott időegységen (egy percen) belül rendelkezésre álljon. A meleg víznek ezenfelül a vételezés teljes ideje alatt el kell érnie, illetve tartania kell a kívánt vagy előre beállított hőmérsékletet. Az energia-, illetve távhőszolgáltatók által meghatározott feltételek teljesítése esetén a HERZ átadóállomások a használati-melegvíz vonatkozásában percenként 15 liternyi (!) folyamatos térfogatáramot biztosítanak 50 °C állandó hőmérséklet mellett. Ezek az értékek a csupán minimális mértékű nyomáseséssel egyetemben egyedülállók az iparágban.

A HERZ átadóállomásokat szabadalmaztatott, egyedi szerelőrendszerrel szállítjuk, amely megkíméli a szerelőt a meglévő szerelvényekhez való gyakran bonyolult és időrabló hozzáigazításoktól. A meleg víz kiömlési hőmérsékletét egy központi nyomás-/hőmérséklet-szabályozó szabályozza. Melegvíz-igény esetén az átadóállomás egyszerre szabályozza a fűtővíz áramlását és a meleg víz hőmérsékletét. A víz két különbözőkamrában áramlik, ami megakadályozza, hogy összekeveredjen a fűtővíz és a meleg víz. A meleg víz kiömlési hőmérsékletét az EN 1111 szabvány értelmében egy HERZ ivóvíz-keverőszelep maximum 50 °C-ra korlátozza. Ez szavatolja az előírt forrázás elleni védelmet. A csatlakozási lehetőségeket egy előszerelő konzol segítségével alakíthatja ki, amelyet az állomás beépítése előtt kell felszerelni. Ehhez alulról vagy hátulról csatlakozhatnak a csövek.

Az állomást a nyomáspróba után és az üzemeltetőnek valóátadás előtt egy szerelőléccel kell lezárni. A szerelést megkönnyíti, hogy az állomás csak bizonyos helyzetekben szerelhető fel. A HERZ átadóállomások vakolat alatti szerelődobozba szerelhetők vagy vakolat feletti kivitelben, burkolattal építhetők be. Mindkét változat láthatórészei fehér (RAL 9003) porfestéssel kerülnek forgalomba. A készülék folyamatos, akár nyári rendelkezésére állását egy termosztatikus szelepből és egy visszatérőhőmérséklet-határolóból álló modul biztosítja. A HERZ átadóállomások melegvíz-előnykapcsolással is felszerelhetők, így a használati-melegvíz előnyt élvez majd a fűtéssel szemben. Ezenkívül közvetlenül csatlakoztathatók felületfűtések is, amelyhez egy elosztóés egy külön keringtetőszivattyúszükséges. Ha rendszerleválasztás is szükséges, akkor egy kiegészítő hőcserélő is beépíthető az átadóállomásokba.

A felületfűtés fűtőköreinek hőmérséklet-szabályozása központilag történik fix értékkel. Az egyes fűtőköröket HERZ felületfűtési elosztóival szabályozhatja be. Az állomás visszatérő fűtőkörébe szerelt integrált zónaszeleppel rendelkező nyomáskülönbség-szabályozó egy elektromos szabályozó elemmel való felszerelést követően lehetővé teszi a helyiségek hőmérsékletének egyedi szabályozását és a nyomáskülönbségének szabályozását.

A házi átadóállomások megfelelő méretezéséhez a HERZ egy szoftvert bocsát rendelkezésre, amellyel könnyedén elvégezheti a felszállóágak méretezését vagy szilárdtüzelésű kazán esetén a szükséges puffervízmennyiséget.

Példa: WÜS Bregenz

A BREGENZ átadóállomás egy melegvíz-készítésre szolgáló beépített készülék. A bojlerektől eltérően, amelyek felhasználás előtt melegítik fel, majd eltárolják a vizet, az átadóállomások csak akkor kapcsolnak be, ha meleg vízre van szükség. A BREGENZ átadóállomás állandó melegvíz-hőmérsékletet és -mennyiséget biztosít, mégpedig különböző helyeken történő egyidejű vételezéskor vagy eltérő vételezési időközök esetén is.

Működés

Készenléti üzemben a fűtővíz egy bypasságonáramlik keresztül, amelynek hőmérsékletét a visszatérőhőmérséklet-határolóüzemi hőmérsékleten tartja. Így a fűtővíz mindig rendelkezésre áll közvetlenül a hőcserélő mellett. Ha egy csatlakoztatott fogyasztónál meleg vizet vételeznek, akkor az ilyenkor keletkező nyomáskülönbség miatt kinyit a hideg víz és a fűtővíz szabályozója. Ekkor hideg víz áramlik keresztül a hőcserélőn, felmelegszik,és a vételezési helyen meleg vízként azonnal rendelkezésre áll. A meleg víz hőmérsékletének szabályozását egy, a nyomás- és hőmérséklet-szabályozót vezérlő termosztát végzi a hőcserélőmeleg vizes oldalába szerelt merülőérzékelő segítségével. A víz elszennyeződésének megelőzése érdekében a fűtővízoldali előremenőágban egy 0,5 mm-es finomszűrővel ellátott szennyfogó található. A fűtési előremenőbe szerelt biztonsági termosztát a padlófűtések hőmérsékletét szabályozza és korlátozza. A rugós szalagos (hossz: 230 mm) rögzítés kiváló termikus kapcsolatot szavatol a termosztát és a cső között.

Felépítés

Csekély méreteinek és kompakt felépítésének köszönhetően az átadóállomás vakolat alatt építhető be, így vagy a lépcsőházban, vagy a lakásban is elhelyezhető. Az átadóállomás vakolat alatti kivitelben rendelhető. Az átadóállomás és annak összes részegysége egy fémlemezre van rögzítve, amelyet a vakolat alatti szerelődobozba kell beszerelni,melyet külön kell megrendelni. A szennyfogó az előremenőágba van beépítve, közvetlenül a DTR után, a fűtési visszatérőágnál pedig a hőcserélő előtt. Az átadóállomás valamennyi részegysége a cserélhetőség és a karbantartás érdekében oldható csatlakozóval van ellátva.

A legfontosabb minden átadóállomás forgalmazásához Magyarországon

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet értelmében – a kormányrendelet 7.§-ában felsoroltak kivételével – egy építési termék egy építménybe akkor építhető be, ha a termék teljesítményét teljesítménynyilatkozat igazolja. A kormányrendelet 5.§-a szerint a teljesítménynyilatkozat kiállítható

  • harmonizált európai szabvány (hEN) alapján, vagy
  • kiadott Európai Műszaki Értékelés (ETA) alapján, vagy
  • lejáratáig érvényes Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) vagy Európai Műszaki Engedély (ETA) alapján, vagy
  • nem harmonizált európai szabvány, nemzetközi szabvány vagy magyar szabvány, amely alapján a tervezett felhasználás szempontjából lényeges alapvető termékjellemzők, azok vizsgálatának és értékelésének módszerei, valamint a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti rendszere meghatározható, vagy
  • kiadott Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) alapján.

Legionella


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem