Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Részlegesen indul el az e-napló

2013/11. lapszám | Fábián Attila |  657 |

Az alábbi tartalom archív, 8 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Bár a szakmai szervezetek elhalasztották volna az e-építési napló bevezetését januárig, ennek ellenére mégis elindult október elsejétől, még úgy is, hogy napokkal az indulás előtt jelentősen szűkítették a kötelező használat körét. Elektronikusan kell vezetni az építési naplót minden 2013. október 1. után induló (a táblázatban meghatározott) építőipari kivitelezésnél a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, de az október 1. előtt megkezdett építkezéseknél megengedett a papír alapú befejezés. Az elektronikus építési napló bevezetésével az építési napló fogalma és tartalma vezetésének főbb szabályai nem változnak.

A kérelemnek tartalmaznia kell engedélyköteles munkáknál az építési engedély számát. A kérelem mellékletei: készenléti díj befizetésének igazolása, nem építési engedélyhez kötött építési beruházás esetén az építési-közbeszerzési szerződés másolata, szükség szerint képviseleti meghatalmazás, megbízás, cég esetén adószám. A tervezőnek szerződéssel kell rendelkeznie a tervezői művezetésre vonatkozóan (és/vagy műszaki ellenőrzésre, és/vagy a beruházás bonyolítására) – és az építtető ebben a szerepkörben hívja meg az e-fonaplo megnyitáskor –, mindez építtetői feladat. Ha erre nem kerül sor, a tervező nem tud belépni az e-fo/alnaplo vezetésébe, nem lévén jogosultsága.

Egy beruházás, egy napló

Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától és a beruházás kapcsán megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződések számától. Az e-építési napló rögzíti a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát, az építési-szerelési munkák adatait, az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat. Az e-építési naplót készenlétbe kell helyezni a megnyitása előtt. Ez az építtető feladata, aki ezzel megbízhat, felhatalmazhat más személyt is, például az építési műszaki ellenőrt. Az e-építési napló készenlétbe helyezése az építtető (építési műszaki ellenőr) kezdeményezésére elektronikus úton történik.

Hogyan kezdjünk bele?

Az elektronikus építési napló a www.e-epites.hu portálon, abban az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhető internetes alkalmazás. Az építési napló a vezetésére vagy bejegyzésre kötelezettek számára ügyfélkapus regisztráció után bárhonnan, a nap bármely szakában elérhető. Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti az önkormányzat ügyfélszolgálatán. A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított, kártyaformátumú vezetői engedély) szükséges. Ezen kívül meg kell adni a szabadon választott egyedi felhasználói nevet és egy elektronikus levélcímet (e-mail cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját (lásd ugyfelkapu.magyarorszag.hu). Jelenleg van lehetőség céges ügyfélkapu létrehozására is, az eljárás elvileg ugyanaz.

Milyen technikai apparátusra van szükség?

Az e-napló használatához, alkalmazásához szükséges: megfelelő számítógép vagy laptop, internetkapcsolat (vezetékes vagy mobil, illetve WIFI kapcsolat – a Mozilla Firefox böngésző javasolt, de valószínűleg elfut máson is), javasolt Abevjava, ÁNYK programokat telepítése és ismerete.

Az e-építési napló több részből áll, a készenlétbe helyezését követően több, az építési napló részeként fő- és alnapló is nyitható, a fő- és alvállalkozók számától függően. Az e-építési napló akkor minősül megnyitottnak, ha az első főnaplót megnyitották. A főnapló megnyitásával egyidejűleg – a tulajdonos hozzájárulásával – az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti építési területátadás is megtörténik. A fővállalkozó az alvállalkozó(k) építési naplóvezetését(eit) átvállalhatja.

Strukturált felosztás

Minden vállalkozó csak a saját naplórészébe jegyezhet be, illetve a vele szerződéses viszonyban lévő vállalkozók naplórészeit láthatja. A szerződésszerű teljesítést a teljesítésigazolási napló tartalmazza és igazolja, ez képezi alapját például a jogviták rendezésének vagy a használatbavételi engedélyezést megelőzően az építési terület visszaadásnak is. Hálózati lefedettség hiányában, illetve egyéb (műszaki) probléma fennállása esetén (offline, internetkapcsolat nélküli) naplóvezetés is lehetséges. Az így készült bejegyzéseket maximum 3 naponként kell feltölteni az elektronikus alkalmazásba.

Az e-építési napló mindaddig készenlétbe helyezett állapotban van, amíg meg nem nyitják. Az e-építési napló megnyílik, ha az első főnaplót megnyitják. Az e-építési napló megnyitásával készenléti állapota megszűnik. Az e-napló mindaddig megnyitott állapotban van, amíg az utolsó naplórészt is le nem zárták, és a beruházás a használatbavételi engedélyezéssel vagy egyéb módon teljesen be nem fejeződött, és a legutolsó területvisszaadási aktus is le nem zárult. A lezárt elektronikus építési naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre, az archiválás központi tárhelyen történik. Szükség esetén a napló nyomtatását is könnyen meg lehet oldani.

Kiknek van betekintésük?

Az e-napló készenlétének lezárásáig – a naplóvezetésre kötelezetten túl – bejegyzést tehet az építtető, az építési műszaki ellenőr vagy a beruházási tanácsadó, továbbá – ha az erre irányuló feladatmeghatározást az írásbeli szerződésük tartalmazza – a beruházás-lebonyolító vagy a tervezői művezető, továbbá:
a) időbeli korlátozás nélkül
aa) az építtető és helyszíni képviselője, az építési műszaki ellenőr vagy beruházási tanácsadó,
ab) az (1) bekezdés c) pontja szerinti hatóság,
ac) az építésügyi hatóság,
ad) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal építés helye szerint illetékes szerve,
ae) külön jogszabályban az ellenőrzésre időkorlátozás nélkül feljogosított más hatóság,
b) az e-napló készenlétének lezárásáig
ba) az ellenőrzésre jogszabályban feljogosított egyéb hatóság,
bb) a helyszíni ellenőrzést folytató munkavédelmi és munkaügyi hatóság,
bc) az építtetői fedezetkezelő,
bd) az építtető által – egyszer használatos belépési jelszó átadásával – betekintésre felhatalmazott, az építési beruházás megvalósításához támogatást nyújtó szervezet,
be) az építtető megbízása alapján a tervezői művezető.

Hogy látják a szereplők?

Egy általunk megkérdezett, az épületgépészetben dolgozó felelős műszaki vezető szerint mindenképpen értékelni kell az elektronikus napló bevezetésénél a szándékot. Az e-naplónál a naplóírás szabályai alapvetően nem változnak, mondta, annyi különbség van, hogy ez rögtön megérkezik egy központi adattárolóba, de az offline üzemmódnak köszönhetően lesz lehetőség a bejegyzések némi módosítására és finomhangolására. A rendszer előnye, hogy strukturálja a projektben lévő szereplőket, és ellenőrzi azok jogosultságait, ezáltal átláthatóságot biztosít. Ha ez jól működik, képes lesz kiszűrni a kivitelezésben jelenlévő trükközéseket, de tapasztalatok egyelőre még nincsenek.

Mivel a közbeszerzések elektronikus naplózásának kezdési időpontját eltolták januárra, így azokkal még nem kell foglalkozni. A dátumtolódás mögött inkább technikai okok és óvatosság van forrásunk szerint, mintsem az építőipari trükközések rendszerét fenntartani kívánók lobbija. A közbeszerzések alapvetően bonyolult eljárások, és példaként hozva: egyszerűbb egy építési engedélyezési eljárást korrigálni, mint mondjuk egy több milliárdos közbeszerzést.

Ennek a rendszernek alapvetően még be kell járatódnia, és mint minden új technikai vívmánynál, itt is lesznek nehézségek az elején, mondta az általunk megkérdezett szakember, de hozzátette, hogy a rendszer használatát meg lehet tanulni és alkalmazni, csak hosszabb időt vesz igénybe, míg a cégek erre ráállnak és átlátják.

Egy másik felelős műszaki vezető kolléga kicsit más szemszögből fogalmazott meg kritikát. Szerinte az olyan műszaki vezetéssel foglalkozó cégek, akik alapvetően tervezőirodák, jól jártak, viszont akik kiviteleznek, rosszul, mivel számukra dupla munkát jelent az új rendszer – az építkezésen jegyzetelnek, otthon gépbe viszik az adatokat. (Érdekes kérdés, hogy mennyire vannak felvértezve a kollégák számítástechnikai eszközökkel – például laptoppal – és tudással. A szerk.) Jónak tartja a rendszert az utólagos manipuláció lehetőségének megszüntetése okán, de ez az irányba is hat, hogy egy megfelelő munkavégzésnél a jóhiszemű felejtések, tévedések később szintén nem korrigálhatók.

E-napló


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem