Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással

2014/6. lapszám | Blazsovszky László |  14 951 |

Figylem! Ez a cikk 8 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A szakma egyfelől örömmel (a fekete szerelések számának várható csökkenése), másrészt kétkedéssel (vajon megfelelő lesz-e a műszaki biztonság?) fogadta nem olyan régen az egyszerűsített gázkészülék-csere bevezetését. Cikkünkben a csere menetét tekintjük át gyakorlati szempontból, valamint ismertetjük az eddigi tapasztalatokat.

Előzmények

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtására kiadott 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletét képező Földgázelosztási Szabályzat 5.2. pontja értelmében a csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés készítése, átalakítása esetén kiviteli tervet kell készíteni. A kiviteli tervet a földgázelosztónak műszaki-biztonsági szempontból a kivitelezés megkezdése előtt felül kell vizsgálnia. Kivételt képez a meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással, amely a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelettel szabályozott módon végezhető. Az egyszerűsített gázkészülék-cserét kizárólag a területileg illetékes földgázelosztó, pébégázfogyasztó készülékek esetében a pébégázforgalmazó

a. minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított olyan gázszerelő végezheti, aki rendelkezik

 • mestervizsgával, és
 • a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet szerinti műszaki-biztonsági felülvizsgálói jogosultsággal, továbbá
 • szerepel a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendeletben előírt gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántartásában, és

b. a területileg illetékes földgázelosztóval* vagy pébégázfogyasztó készülék esetében a pébégázforgalmazóval előzetesen létrejött megállapodás arra feljogosítja.

*A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal működési engedélyével rendelkező földgázelosztók elérhetősége: http://www. mekh. hu/ hatarozatok-2/foldgaz/2012-01-16-14-14-53/elosztasi-rendszeruzemeltetok.html

 

Jogosultság megszerzésének lehetősége az
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-nél

 

 

fenti a) pont alatt részletezett személyi feltételeknek megfelelő személy nyilvántartásba vételi kérelmét a Földgázelosztó alábbi kirendeltségeinél kezdeményezheti:

 • a. Bajai Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy Zsilinszky u. 4.
 • b. Békéscsabai kirendeltség: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 4.
 • c. Győri Kirendeltség: 9024 Győr, Puskás T. u. 37.
 • d. Kecskeméti Kirendeltség: 6000 Kecskemét, Ipoly u. 5.
 • e. Szegedi Kirendeltség: 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6.
 • f. Szombathelyi Kirendeltség: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23-25.

kérelem benyújtható személyesen és postai úton is a „Regisztrációs adatlap” 2 példányban történő kitöltését követően. A regisztráció megtörténtéről a Földgázelosztó kirendeltsége visszaigazoló levelet küld a kérelmezőnek, mely visszaigazolás a Földgázelosztó teljes illetékességi területére (valamennyi kirendeltség működési területére) érvényes. A nyilvántartásba vétel a Földgázelosztó honlapján nem elérhető.

z egyszerűsített készülékcserét végző gázszerelőnek az elvégzett munkát a hivatkozott ellenőrzések elvégzését követően a „Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat egyszerűsített gázkészülék-cseréről” című nyomtatvány (megegyezik, mint a többi szolgáltatónál is, a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. melléklet 7.7. pontja szerinti bizonylattal) felhasználásával készre kell jelentenie a területileg illetékes kirendeltség részére. A Földgázelosztó az elvégzett készülékcserék munkáinak 10%-át, de regisztrált gázszerelőnként évente legalább egy készülékcserét dokumentáltan ellenőrzi. A viszszaellenőrzést a Földgázelosztó csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki átvételét végző munkatársai végzik.

 

Jogosultság megszerzésének lehetősége a
a Főgáz Földgázelosztási Kft.-nél

 

 

fenti a) pont alatt részletezett személyi feltételeknek megfelelő személy nyilvántartásba vételi kérelmét a Földgázelosztónál rendszeresített „REGISZTRÁCIÓ egyszerűsített gázkészülék cseréjéhez” című nyomtatvány felhasználásával kezdeményezheti.

nyomtatványt 2 példányban, hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott betűkkel kérik kitölteni. A kérelem benyújtható:

 • a. elektronikusan a foldgazelosztas@fogaz.hu e-mail címen,
 • b. postai úton a 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. címre, vagy
 • c. személyesen a Földgázelosztó ügyfélszolgálati irodáiban, melyek címe és elérhetősége megtalálható az alábbi elérhetőségen is: https://www.fogaz.hu/ Root/Sites/Fogaz/nyitooldal/lakossagiUgyfelek/hirek_aktualitasok/irodalista_orszagos.pdf

Földgázelosztó a kérelmező által megküldött „REGISZTRÁCIÓ egyszerűsített gázkészülék cseréjéhez” című nyomtatvány alján található „Nyilatkozat” kitöltésével értesíti a kérelmezőt a regisztrációs kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.

Az „Egyszerűsített gázkészülék-cserére feljogosított gázszerelők listája” a Földgázelosztó honlapján elérhető: www.fogaz-elosztas.hu/engine.aspx?page=Dokumentumtar

Az egyszerűsített készülékcserét végző gázszerelőnek az elvégzett munkát a hivatkozott ellenőrzések elvégzését követően a „Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat egyszerűsített gázkészülék cseréről” című nyomtatvány felhasználásával készre kell jelentenie a Földgázelosztó részére.

A visszaellenőrzést a Földgázelosztó csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki átvételét végző munkatársai végzik.

 

Jogosultság megszerzésének lehetősége az
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózat Zrt.-nél és az E.ON Közép-dunántúli Zrt.-nél

 

 

A fenti a) pont alatt részletezett személyi feltételeknek megfelelő személy nyilvántartásba vételi kérelmét a Földgázelosztó alábbi régióinál személyesen kezdeményezheti: Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. régiói:

 • Pécsi Régió: 7626 Pécs, Búza tér 8/a.
 • Szekszárdi Régió: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2.
 • Székesfehérvári Régió: 8000 Székesfehérvár, Király sor 1/a.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. régiói:

 • Kaposvári Régió: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 57.
 • Nagykanizsai Régió: 8800 Nagykanizsa, Király u. 2.
 • Veszprémi Régió: 8200 Veszprém, Mártírok u. 9.

A kérelmezőnek a személyes megjelenés alkalmával be kell mutatnia:

 • a. az arcképes gázvezeték- és -készülék-szerelő mestervizsga igazolványát,
 • b. a gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés jogosultságát,
 • c. igazolnia kell, hogy szerepel a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendeletben előírt gázszerelők közhitelű hatósági nyilvántartásában.

  A személyes megjelenés alkalmával a Földgázelosztó a „Földgázelosztói hozzájárulás egyszerűsített gázfogyasztó készülékcseréhez” című hozzájárulását a feltételek egyidejű teljesülése esetén megadja. A kérelmezőnek a Földgázelosztó által kiadásra kerülő hozzájárulásán nyilatkoznia kell, hogy a hozzájárulásban foglalt feltételeket elfogadja. Megjegyzés: A hozzájárulás-minta megegyezik az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél alkalmazott mintával, azzal az eltéréssel, hogy azon értelemszerűen az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. és adatai szerepelnek.

  A nyilvántartásba vétel a Földgázelosztó honlapján is elérhető: http://www.eon.hu/Foldgaz_szakvallalkozo_partnerek_keresese

  Az egyszerűsített készülékcserét végző gázszerelőnek az elvégzett munkát a hivatkozott ellenőrzések elvégzését követően a „Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat egyszerűsített gázkészülék cseréről” című nyomtatvány felhasználásával készre kell jelentenie a területileg illetékes Földgázelosztó részére.

  A Földgázelosztó az elvégzett készülékcserék munkáinak 10%-át, de regisztrált gázszerelőnként évente legalább egy készülékcserét dokumentáltan ellenőrzi.

  A visszaellenőrzést a Földgázelosztó csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki átvételét végző munkatársai (területgazdák) végzik.

   

  Jogosultság megszerzésének lehetősége
  a TIGÁZ-DSO Kft.-nél

   

   

  A fenti a) pont alatt részletezett személyi feltételeknek megfelelő személy nyilvántartásba vételi kérelmét a TIGÁZ-DSO Kft. 4201 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. sz. Pf.: 7/1 címre megküldendő „REGISZTRÁCIÓS ADATLAP Egyszerűsített készülékcserét végző gázszerelők elosztói nyilvántartásba vételéhez” című adatlap felhasználásával kezdeményezheti. Az adatlapot 2 eredeti példányban kell kitölteni, és megküldeni a szükséges mellékletek csatolásával. (A csatolandó dokumentumok megnevezését az Adatlap tartalmazza.)

  A Regisztrációs adatlap kézhezvételét követő 30 napon belül a Földgázelosztó tájékoztatást küld az oktatási időpontokról és azok helyszíneiről. A Földgázelosztó a 4 órás oktatások és az azt követő vizsgák időpontját, helyszínét a beérkező jelentkezések számától függően határozza meg. A vizsgák helyszíne jellemzően Miskolc, Gödöllő és Debrecen lehet.

  A Földgázelosztó a sikeres vizsgát tett kérelmező részére a vizsga napját követő 15 napon belül postai úton megküldi a regisztráció számát, majd ezt követően a regisztráció adatait honlapján közzéteszi: http://www.tigazdso.hu/vallalkozoknak/ egyszerusitett-gazkeszulek-csere

  Az egyszerűsített készülékcserét a rendelet által megszabott feltételek teljesülése mellett lehet végezni. A regisztrált gázszerelő az adataiban történő változást köteles a Földgázelosztó részére írásban bejelenteni. A regisztrált gázszerelő a munka elvégzését követő 2 napon belül köteles megküldeni a Földgázelosztónak a „Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat egyszerűsített gázkészülék-cseréről” című bizonylatot kitöltve.

  A Földgázelosztó a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet felhatalmazása alapján az elvégzett munkát jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés időpontjáról a Földgázelosztó az ellenőrzés napját megelőzően legalább 15 nappal értesíti a felhasználót és a regisztrált gázszerelőt.

  A Földgázelosztó az elvégzett készülékcserék munkáinak – véletlenszerű kiválasztást követően – 10%-át, de regisztrált gázszerelőnként évente legalább egy készülékcserét dokumentáltan ellenőrzi.

   

  a készülékcserével kapcsolatos általános tapasztalatok

   

   

  Az eddig elvégzett visszaellenőrzések tapasztalatai kedvezők. A felhasználók viszszajelzései alapján kijelenthető, hogy örömmel fogadták a „legalizált szerelési lehetőséget”. A Földgázelosztók tájékoztatása szerint a jogszabályi változás következményeként az egyszerűsített eljárással elvégezhető készülékcserékkel kapcsolatos illetéktelen gázszerelések száma várhatóan kevesebb lesz.

  A regisztrált gázszerelők az egyszerűsített készülékcsere alkalmával kötelesek elvégezni a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági ellenőrzését is, ezért a felhasználónak érdeke, hogy a készülékcserét arra jogosultsággal rendelkező szakemberrel végeztesse.

  A készülékcsere rugalmasabb, költségkímélő, és az eddiginél kevésbé bürokratikus módon, a felhasználó és a gázszerelő egymás közötti, előzetesen egyeztetett műszaki megoldásával valósulhat meg. A regisztrált gázszerelő, felelősségének megtartása mellett, úgy végzi a cserét, hogy a készülékcsere alkalmával a műszaki-biztonsági követelmények legalább azonos vagy magasabb szinten teljesülnek.

  Szűk keresztmetszet a kéményseprő-ipari közszolgáltatók esetenként kapcsolódó tevékenysége (helyszíni ellenőrzés és a dokumentáció átadása, az ügyintézés időtartama jellemzően egy hét, addig nem üzemelik be az új készüléket – például az E.ON földgázelosztási területén).

  A készülékcsere – különösen a kondenzációs és zárt égésterű gázkazánok esetében – akkor végezhető egyszerűsített eljárással, ha az új készülék kizárólag a készülék részeként együtt tanúsított égéstermék-elvezető és égésilevegő-hozzávezető rendszer elemeivel létesül, és azzal kell üzembe helyezni. Ilyen esetekben tapasztalat, hogy a készülékcsere költsége bizonyos esetekben – főleg társasházi lakásoknál – magasabb, mintha a földgázelosztó által felülvizsgált olyan tervdokumentáció alapján történne a csere, amely lehetőséget biztosít a nem a készülék részeként együtt tanúsított égéstermék-elvezető és égésilevegő-hozzávezető rendszer elemeivel való kivitelezésre. Jelenleg ez tervköteles tevékenység.

  A különösen fűtési idényben bekövetkező sajnálatos balesetek megelőzése érdekében nem kap elég nyilvánosságot az egyszerűsített eljárással elvégezhető készülékcsere, célszerűen a szén-monoxid-érzékelők beépítésének hirdetésével egy időben. A hirdetés során preferálni javasolt a zárt égésterű készülékek beépítését, melyek égéstere nincs összeköttetésben a helyiség légterével, az égéshez szükséges levegőt a szabadból nyerik, és az égéstermék a szabadba távozik (például fali konvektorok, kondenzációs és zárt égésterű gázkazánok).

  A szén-monoxid-érzékelők beépítése kényszerű „követő tevékenység”, ami jellemzően az energiatakarékosság miatt általánosan elterjedt, fokozott légzárású nyílászárók nem kellő körültekintéssel és/vagy szakmai ismeretek hiányában történő beépítése elterjedésének következménye. A fokozott légzárású nyílászárók gyártói/forgalmazói – ismereteim szerint jogszabályi kötelezés hiányában – nem hívják fel írásban a vevőik figyelmét arra, hogy minden olyan esetben, ahol a cserével érintett felhasználási helyen gázszolgáltatás van, előzetesen egyeztetniük kell legalább épületgépész tervezővel, vagy a területileg illetékes földgázelosztóval.

  A fentieken túl, az egyszerűsített eljárással elvégezhető készülékcsere lehetőségének bevezetését nagyban elősegítette a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program, ezen belül a lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését, az eljárások egyszerűsítését lehetővé tévő, eddig megjelent kapcsolódó jogszabályi módosulások.

   

  Földgázelosztói hozzájárulás egyszerűsített gázfogyasztó-készülékcseréhez
  - mintaszöveg

   

   

  E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselik: Hálózati régióközpont-vezető; Regionális hálózati koordinátor, mint Elosztói engedélyes, feljogosítja ...-ot; Műszaki-biztonsági felülvizsgálói ig. száma-lejárata...

  Műszaki-biztonsági felülvizsgáló, gázszerelő mestert, mint Feljogosítottat, egyszerűsített gázkészülék csere végzésére az alábbiak szerint...

  Felek rögzítik, hogy a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013.(III. 21.) NGM rendelet 6. § és a 2. sz. melléklete, 5.3 szakasza alapján Feljogosított, az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területén – a felhasználó megbízása alapján – jogosult az egyszerűsített gázfogyasztó-készülékcsere végzésére.

  1. Jogosultnak a tevékenység elvégzését az Elosztói engedélyes utasításai és érdekének megfelelően, szabályzatai, előírásai alapján kell teljesítenie, figyelemmel a hatályos jogszabályi rendelkezések előírásaira. Feljogosított kijelenti, hogy a jelen hozzájárulás mellékletét képező E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság minőségpolitikáját ismeri, azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és tevékenységét annak megfelelően végzi.

  2. Feljogosított tudomásul veszi, hogy Elosztói engedélyes a tevékenységét bármikor ellenőrizheti. Feljogosított vállalja, hogy a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 6. § és a 2. sz. melléklete, 5.3 szakaszában foglalt kötelezettségeket igazoló dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátja. Az ellenőrzés során észlelt bármely hiányosság a hozzájárulás azonnali visszavonását vonja maga után. Mindazon körülményekről, melyek a hozzájárulás visszavonásának kezdeményezéséhez vezettek, az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság minden esetben a Hatóságot (területileg illetékes kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága) tájékoztatja.

  3. Amennyiben Feljogosított a tevékenységet szakszerűtlenül vagy a hatályos rendelkezések, előírások megsértésével teljesíti, és ezzel a fogyasztónak, illetve az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak kárt okoz, az ebből eredő kártérítési igény teljes körű viselésére és azonnali megtérítésére köteles.

  4. Feljogosított az általa végzett gázkészülék-cserékről nyilvántartást vezet, és azt havonta Elosztói engedélyes részére (illetékes területgazdájának) – gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzat 7.7 szakaszának megfelelő tartalommal – átadja.

  5. Feljogosított köteles tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, és annak igazolását az Elosztói engedélyes részére bemutatni.

  6. A hozzájárulás kiadásának feltétele a jogszabályokban előírt, jogosultságot igazoló dokumentumok bemutatása. Ha valamely előírt dokumentum hatályát veszti, az a hozzájárulás azonnali visszavonását vonja maga után.

  7. Jelen hozzájárulás határozatlan időtartamú. A hozzájárulást az Elosztói engedélyes bármikor azonnali hatállyal visszavonhatja, melyről a Feljogosítottat írásban tájékoztatja.

  A jelen hozzájárulásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

   

  tájékoztatás nyilvántartásba vételről

   

   

  Tájékoztatjuk, hogy a társaságunkhoz benyújtott regisztrációs adatlap és a dokumentumok ellenőrzése alapján az egy-szerűsített készülékcserét végző gáz-szerelők nyilvántartásába Önt felvettük.

  Nyilvántartási szám...

  Tájékoztatjuk, hogy az egyszerűsített készülékcserét a T-04 technológiai utasításunk 5.3 fejezete szerint lehet elvégezni. Az egyszerűsített készülékcsere végrehajtását követően a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki biztonsági ellenőrzését a gázkészülék-cserét végző kivitelezőnek el kell végeznie, és annak eredményét dokumentálnia kell, és a T-04 7.7 pont szerinti szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat megküldésével kell a földgázelosztónak bejelenteni.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy „B” típusú készülék cseréje „C” típusúra – a fenti T-04 5.3 pontban meghatározott egyéb feltételek teljesülése mellett – csak abban az esetben hajtható végre egyszerűsített készülék-csereként, amennyiben az új gázkészülék égéstermék-elvezető és égésilevegő-hozzávezető rendszere a készülék részeként lett tanúsítva. Melléklet: Regisztációs adatlap