Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

A polipropilén csőrendszerek szerelési hibái, minőségi szerszámai és a kapcsolódó szolgáltatások

2015/5. lapszám | Kaszab Gergely |  12 671 |

Az alábbi tartalom archív, 6 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A polipropilén csőrendszerek szerelési hibái, minőségi szerszámai és a kapcsolódó szolgáltatások

Az ivóvíz- és HMV rendszereknél hazánkban is egyre gyakrabban alkalmaznak polipropilén csöveket az alapvezetékek, felszálló vezetékek és ágvezetékek területén. Az első két területen a horganyzott acélcsöveket váltják ki vele, hiszen a külső és belső korrózió – gyors átlyukadás, a vízkőlerakódás, keresztmetszet-szűkülés és az egészségre káros baktériumok élőhelyének létrejötte – ebbe az irányba befolyásolja a szakmát.

Az ágvezetékek területén elsősorban az ötrétegű vezetékek helyett alkalmazható polipropilén, mert az idomosan összehasonlított „csomagár„ drasztikus különbséget mutat a két rendszer között. Ráadásul a poli- propilén rendszerek minőségi összeépítése sokkal kevesebb hibalehetőséget tartogat, mint a horganyzott acélcsöveké vagy az ötrétegűeké. A most következő néhány figyelemfelhívó példa segítségével a mások által elkövetett hibákból szűrhetjük le a helyes következtetéseket.

A hegesztés szerelési hőmérséklete és ideje

A PP-R rendszerek csöveit és idomait egymással a leggyakrabban polifúziós vagy más néven tokos hegesztéssel olvasztjuk egybe. Ezzel a hegesztési móddal 16-os átmérőtől (nem minden gyártónál létezik) 110-es, 125-ös átmérőig dolgozhatunk. A cső csak akkor fér az idomba, ha már felhevítettük a hegesztőgép segítségével. A cső külső felületét nagy területen hegesztjük össze az idom belső felületével, így a kötés tartóssága, ellenállóképessége többszöröse lesz más kapcsolatokénak. A legfontosabb a hegesztési hőfok, és a hegesztési idők betartása.

1. kép: Hegesztőgép KPE-hez használva PP-R hőfokon

A legnagyobb problémát a 210-220 °C-on működő KPE hegesztők alkalmazása jelenti a polipropilén területen. A legjobban úgy tudjuk bemutatni a KPE és a polipropilén csövek olvadási hőmérsékletének különbségét, ha megnézzük a PP-R összeépítésére beállított hőfokkal kiadott hegesztőgépek KPE területen való használat utáni visszaérkezését. Mivel a szükséges 210 helyett 260 °C-ra beállított géppel dolgoztak KPE csövekkel, elkerülhetetlen, hogy a szerszámokra a túl magas hőfok miatt ráégjen az alapanyag, és ne feketén érkezzen vissza szerszámunk (1. kép). A polipropilénnél viszont 260 °C szükséges, alacsonyabb hőfokon nem valósul meg a tökéletes hegesztés. A hegesztési eljárások sok hasonlóságot mutatnak a két csőrendszer esetében, de a különböző hőfokú összeolvadás miatt a gépek összecserélésével csak problémákkal találkoztunk.

2. kép: Túl magas hőfok, zárvány a PP-R rendszerben

A másik hibaforrás az állítható hőfokú gépek esetében adódik. Ami átállítható, az az esetek nagy részében rosszul is van beállítva; a KPE-hez túl magasra, a polipropilénhez túl alacsonyra. Láttunk már 370 °C-ra „feltekert„szerszámot, mert a dolgozók sietni szerettek volna. Az előírt hőfokon (260 °C) 5 másodperces (20-as cső) hevítési időt lerövidíteni felesleges, mert ha nem elég gyors a kolléga keze, túlhevíti a csövet, és ez az idom rátolásánál könnyen zárványt okoz (2. kép). A hegesztési időket a gyártók több helyen is feltüntetik, van, aki egy jelzőórát is ad a gépéhez, amin szintén szerepelnek az átmérőnként változó hevítési idők. A megadott hevítési idők lerövidítése a túl alacsony hőfokú szerszám használatához hasonlóan nem tökéletes összeolvasztást eredményez. A megadott hevítési idők jelentős túllépésével a 370 °C-ra „feltekert„ szerszám által okozott túlhevítést, rossz esetben zárványt idézhetünk elő csőrendszerünkben (táblázat).

3. kép: PP-R szakszerű hegesztésének menete

A hegesztés menete: a méretre vágott cső hegesztendő végét tisztítsuk meg izopropil-alkohollal, tiszta szesszel, denaturált szeszszel, de semmi esetre sem benzintartalmú, szerves oldószerekkel. (A benzinalapú tisztítószerek használata a későbbi tömítetlenség miatti reklamációnknál a gyártó minőségi laborjában megvalósított vizsgálatánál rögtön kiderül.) A tisztítás után a karmantyú mélységét jelöljük rá csőre, majd a felhevített, előkészített hegesztőszerszámra toljuk fel egyszerre a csövet és az idomot. A teljes feltolás után kezdődik a hevítési idő, melynek letelte után a szerszámról lehúzzuk a csövet és az idomját, majd nem forgatva, egyenletesen összetoljuk őket. A jelölésig betolt cső néhány másodpercig még igazítható, az idomon és csövön található csíkokkal így például tökéletesen párhuzamos csőszakaszokat hozhatunk létre (3. kép).

5. kép: Hegesztőgép fej feletti munkához

A gyártók által megadott néhány perc hűtési idő nem azonos a rendszer nyomás alá helyezésének időpontjával. Nyomás alá kis átmérők esetén 1 óra múlva, 40-75-ös átmérőtartományban másfél órát követően, míg e feletti átmérőnél 2 óra múlva helyezhető a rendszerünk. A kötések hűtését tilos hideg vízzel vagy levegővel gyorsítani.

Elektrofittingek használata

Az elektrofittingeket nehezen hozzáférhető helyeken, javításoknál alkalmazzák leginkább. A fittingben található fémhuzal ellenállása okán a hegesztőgép felmelegíti a cső és idom találkozását, és így alakul ki a kötés. Az elektrofitting-géphez való csatlakozó kiállásait a gyártók egyedileg alakítják ki, hogy a saját fittingjükhöz csak tőlük lehessen gépet használni. Ezt azért teszik, mert a kötés minőségével összefüggésben ez egy nagyon kényes folyamat, amit a garanciális kérdések miatt így tudnak biztosítani.

Görgős csőtartó állvány

A kötés elkészítésének folyamata úgy néz ki, hogy a cső méretre vágása után a hegesztendő végét óvatosan, kézi hántolóval vékony réteget levéve hántoljuk. A cső átmérője jelentősen ne csökkenjen, csiszolópapírt használni tilos. A fittingből a középső ütközőt vágjuk ki, de vigyázzunk, hogy a belső felületébe ne nyúljunk! A csővégeket (esetleg a fitting belső felületét is) zsírtalanítsuk a fittinghez csomagolt kendővel vagy tiszta szesz-szel. A csövekre való betolási mélység feljelölése után toljuk be a csöveket a fittingbe, amit a géphez csatlakoztathatunk. A gépen válasszuk ki a megfelelő paramétereket, majd indítsuk el a műveletet. A gép jelzi, ha elkészült a hegesztés, de az ellenőrző csúcsok kitüremkedéséből optikailag is kontrollálhatjuk a sikert. Minimum 10 percnyi hűtést biztosítsunk, de a kötés nyomás alá a polifúziós hegesztésnél leírtak szerint helyezhető (6. kép).

Az előbb leírtak szigorú betartásának szükségességét mutatja be a 8. képen látható hibás kötés. Egyrészt a szétvágott kötésből tökéletesen látszik, hogy a korábban már leírt feszültségmentes csőillesztés itt nem valósult meg. Ezt igazolja a két cső végének az elekt-rofitting belsejében mutatott fordított V alakja. A cső és az idom viszonylag könnyen, kézi erővel szétválasztható volt a laborban. A megfelelő hegesztésnél a két anyag homogén összeolvadása valósul meg, roncsolásmentesen szétválaszthatatlanok. A hibát a kézi hántolás elmulasztása okozta, ami jelen esetben jól látható. A cső külső felületére gyárilag felfestett piros csíkok jól észrevehetők, melyek a legfelső réteg hántolása után már eltűntek volna (8. kép). A felső oxidált réteg hántolása nem valósult meg, és a kötésből arra is következtethetünk, hogy a zsírtalanítás-tisztítás is elmaradt. Ez az oxidált réteg meggátolta egy homogén szerkezet létrejöttét, ami tartós tömítettséget eredményezett volna a hegesztésnél. Mint látszik, a minőségi kötés az elektrofitting használata esetén, még inkább az előírt munkafolyamatok betartásán múlik.

6. kép: Elektrokarmantyú-hegesztés menete

Szerszámok, gépek, szolgáltatások

A fent leírt szerelési utasítások és hibák során láthattuk, hogy milyen fontosak a polipropilén csőrendszerek összeépítésénél a minőségi, precíz szerszámok. Érdemes a szerszámok minőségét megnéznünk, és máris szembetűnő a különbség az egyes cégek között, amit esetleg két csővezeték egymás mellé tételével még nem veszünk észre. A hazai piacon is találhatunk néhány céget, amelyeknek az asztali hegesztőgép-készletére rápillantva is látszik, hogy a minőséget képviseli. A készletben szinte minden megtalálható, ami a minőségi munkához szükséges. Az alapgép, a szorítópofák, a precíz beállíthatóságú asztal (csőméret, rátolás stb.) mellett, a görgős csőtartó állványtól kezdve, a minőségi csővágó szerszámokon át a 300 °C-ig hőálló kesztyűig minden benne van a készletben. Amenynyiben a csőrendszerek között dönteni szeretnének, javaslom, hogy vizsgálják meg a hozzájuk ajánlott szerszámokat, mert a profi és a barkácskategória közötti különbség itt tökéletesen látszik. Az a csőgyártó, amely nem fordít gondot a minőségi szerszámok biztosítására, a csőgyártás alapanyagánál és magánál a gyártásnál sem a magas minőséget tekinti elsőrangúnak.

A polifúziós hegesztőgép-készleteken kívül a minőségi hegesztőfejek, a nyeregidom-hegesztő szerszámok, az elektrofitting-hegesztéshez és alubetétes csövekhez elengedhetetlen hántolók is fontos részei a megmunkáló eszközöknek. A minőségi csőgyártó cégek több tízmillió forint értékű bérszerszám-arzenállal rendelkeznek a vevők kiszolgálására. Általános gyakorlat, hogy amennyiben a projekteken a partnereik igénylik, minőségi bérszerszámaikkal szakszerűen tudják csőrendszereiket összeépíteni a kivitelezők. Az sem ritka, hogy a kölcsönadott szerszámaik értéke meghaladja az adott projektre szállított csőrendszerükét. A minőségi szerszámok, gépek bérbeadásán túl a kvalifikált gyártó cégek az építkezési helyszíneken biztosítanak ingyenes oktatást az alvállalkozóknak a helyes szerelési technológiáról és a gépek szakszerű kezeléséről. Szívesen segítenek a csődimenziók kiválasztásánál, a hosszirányú hőtágulás kompenzálásának tervezésénél. A csőlírák helymeghatározásában és méretezésében is partnereik mellett állnak. Olyan speciális feladatok sem okozhatnak gondot, mint egy komoly méretű egyedi osztó üzemi előregyártása, ami a kivitelezés gyorsaságában és minőségében nyújt segítséget a partnereknek.

A minőségi csőgyártók nem csak a termékeik mindenáron való értékesítésében érdekeltek, hanem minőségi bérgépeikkel, a tervezésnél, kiváltásnál és az építési helyszíneken való szakszerű tanácsaikkal is a kitűnő termékeik szinte tökéletes beépítésében. Ebből következően a minőségi polipropilén csőrendszert gyártók célja a tervezőkkel, beruházókkal, kivitelezőkkel és alvállalkozóikkal azonos: hosszú távon, kitűnően működő csőrendszereket létrehozni.

Nagyobb mérettartománynál asztali vagy állványos gépek

Egyes gyártók 50-es átmérő felett, mások 63-ast meghaladó tartományban már nem kézi polifúziós hegesztést-összetolást, hanem asztali vagy állványos gépet javasolnak. Ezen készülékek a cső és az idom helyzetét rögzítő szorítópofákkal vannak fel-szerelve. A készülék a beállítások és a lehajtható hevítőegység használata után a csövet megfelelő erővel, szögben és mélységben tolja bele az idomba.

A 63-tól 125-ig tartó átmérőtartományban a polifúziós hegesztéssel létrehozott kötések minősége teljes mértékben, csak ezen gépek alkalmazásával garantálható (5. kép). A csöveknek ezen mérettartományban már jelentős súlyuk van, így a polifúziós összehegesztésüknél ügyelnünk kell a feszültségmentesítésre. Az asztali hegesztésnél görgős csőtartókat (5.a kép) alkalmazzunk, így a négyméteres csőhosszunk összehegesztendő vége gépünk szorítópofájánál, míg a másik vége a görgőkön szabadon mozgathatóan, de beállított magasságon alátámasztott. A hegesztés a cső súlya miatti lehajlás okát kizárva, feszültségmentesített.

Hasonló eredményt érhetünk el egy olyan fej feletti munkához alkalmazható állványos géppel, ami alátámasztható. Itt a görgős csőtartó állványokat a rögzítéstechnika már kiváltja, de az illesztési hegesztésnél fellépő esetleges feszültségeket tökéletesen az alátámasztott állványos géppel tudjuk kiküszöbölni (6. kép).

A 125-ös mérettartomány felett már csak tompahegesztéssel dolgozhatunk. A csővégek hántolása, hevítése és hidraulikus összenyomása egy speciális szerszámmal történik, amit a minőségi gyártók szívesen bemutatnak a kivitelezőknek. A polipropilén csövek estében a tompahegesztő gépnél sokkal szélesebb körben használt az elektrofitting beépítésére alkalmas szerszám.


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem