Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Érdemi változások

A gázellátást szabályozó jogszabályok rendelkezéseiben, 2020. március 13. napjától

2020/3. lapszám | Blazsovszky László |  2865 |

Érdemi változások

A Magyar Közlöny 2020. évi 6. számában megjelent 3 új műszaki-biztonsági rendelet, vagyis kihirdették a régóta várt MBSZ-t. A műszaki-biztonsági hatósági felügyelet rendjéről kormányrendelet intézkedik, műszaki-biztonsági kérdéseket pedig miniszteri rendelet tárgyalja. 2020. március 13-án lép hatályba a gáz műszaki-biztonsági szabályzatot (GMBSZ) felváltó műszaki-biztonsági szabályzat (MBSZ), egyúttal hatályát veszti a 11/2013. (III. 21.) ITM rendelet. A jelenleg még hatályos szabályozáshoz képest az új rendelkezések nem tartalmaznak ajánlás jellegű, tehát nem kötelező előírásokat. Ezeket később egybegyűjtve, szakági műszaki előírások cím alatt lehet majd megtalálni az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján. A témára a későbbiekben még több cikkben is visszatérünk, most szakértő szerzőnk vázlatszerűen szedte pontokba a legfontosabb tudnivalókat.

Előzmények

A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2013. március 1. napjával lépett hatályba.

Hatályba lépését követően kizárólag a Rendelet normatív szövegében történtek változások, miközben a Rendelet 2. mellékletét képező Műszaki Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) előírási – mintegy hét évig – változatlanok maradtak. Nem kevés alkalmazási anomáliát okozott a gázipar és a kéményseprő-ipar területével kapcsolatos, a Rendelet hatályba lépését követően közzétett jogszabályok összhangjának hiánya. Olyan jogszabályok jelentek meg,  amelyek rendelkezései nincsenek összhangban többek között a gázellátásról szóló törvény hatálya alatt kiadott Rendelet egyes rendelkezéseivel, és nem utolsó sorban a Gázkészülék rendelet (2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet – Gas Appliances Regulation, továbbiakban: GAR) rendelkezéseivel. Szolgáljon ennek igazolására a Budapest Főváros Kormányhivatala honlapján elérhető alábbi közlemény:

Hírek

A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendeletet
2018. április 21-től kell teljes egészében alkalmazni. Ez a rendelet közvetlenül és kötelezően alkalmazandó valamennyi európai uniós tagállamban, ezért nincs a nemzeti jogba történő átültető nemzeti rendelkezése, ellentétében a korábbi irányelvvel (2009/142/EK), mely e dátummal hatályát vesztette. Ezért a 2009/142/EK irányelvet átültető magyar jogszabály, a 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet is hatályon kívül lett helyezve.

Szakterület rövid leírása

A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GAR:
gas appliances regulation = gázkészülékek rendelet) – mely közvetlenül alkalmazandó az EU-s tagállamokban – hatálya alá azok a berendezések tartoznak, amelyek gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével főzésre, hűtésre, légkondicionálásra, légfűtésre, meleg víz előállítására, világításra vagy mosásra használnak, valamint a légbefúvásos gázégők és ilyen gázégőkkel felszerelendő hőcserélők.

A gázüzemű berendezésekről szóló rendelet hatálya nem terjed ki az ipari létesítményben végzett ipari folyamatokban történő használatra tervezett berendezésekre.”

A teljes cikket csak előfizetőink olvashatják, bejelentkezés után.

Ha van előfizetése, .
Még nem előfizetőnk? Válasszon előfizetési konstrukcióink közül!

Előfizetés

Jogszabályok