Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Egyszerűsített eljárás

2015/3. lapszám | Versits Tamás Varga Tamás |  1845 |

Figylem! Ez a cikk 7 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Egyszerűsített eljárás

Az egyszerűsített gázkészülékcsere eljárásának kidolgozása és gyakorlatban való alkalmazása szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy van értelme átnézni a törvényi környezetet, tisztázni a felelősségi köröket, és egyszerűsíteni, ezáltal optimalizálni a folyamatokat. Cikkünkben a veretes alkotógárda annak lehetőségét vizsgálja, hogy maga a tervező lehessen a kivitelezés meósa, átvevője. Ne legyen kétségünk afelől, hogy ez egy reális, rövid távú lehetőség!

A gázkészülékek cseréjére vonatkozó egyszerűsített eljárás sikerét alapul véve ismételten megvizsgáltuk a gázkészülékek korszerűsítéséhez kapcsolódó folyamatokat, és ismételt áttekintését követően úgy gondoljuk, hogy van még lehetőség egyszerűsített eljárásra. Az általunk vizsgált folyamatban a tervező lesz a meghatározó, hiszen az ő műszaki elképzelése valósul meg a kivitelezés során. Ezért célszerű, hogy az elkészült rendszer megfelelését is ő minősítse, és használatra való alkalmasságáról felelősséggel nyilatkozzon. Azt, hogy ez hogyan valósítható meg, vizsgáljuk jelen tanulmányunkban, valamint javaslatot teszünk a gyakorlatban történő megvalósításra is.

A létesítési folyamat egyszerűsítési lehetőségei

Az időtartam csökkentése érdekében a rendezőelv az kell, hogy legyen, hogy a folyamatban résztvevők (felelősök) számát csökkentjük. Felelősségeiket a biztonság érdekében átcsoportosítjuk a folyamatban maradó résztvevőkre (felelősökre). Vizsgáljuk meg a résztvevők szerepét ebben a folyamatban. A felelősök és felelősségeik kapcsolata a felelősségi mátrix, amely jelen esetben rendezett kapcsolatot mutat, mert a mátrixnak van trendje, nincs szakadása, azaz a folyamat az elejétől a végéig a felelősök által „kézben tartott”. A folyamatnak vannak passzív szereplői, akik nem vesznek részt a megvalósításban, ezek a gyártók, forgalmazók és a kereskedők. Vannak aktív szereplők, akik viszont tevékenységükkel részt vesznek a folyamatban, ők a tervezők, tervfelülvizsgálók, kivitelezők, műszaki-biztonsági ellenőrök és a készülék-üzembehelyezők. A tulajdonos és/vagy felhasználó aktív résztvevő ugyan, de tevékenységét figyelembe véve inkább csak közreműködő a jelen folyamatban. Az aktív szereplők felelősségeit jogszabályok rögzítik, ezért jelenlétük feltétlen szükséges a folyamat megvalósításában.

A bevezetőben jeleztük, hogy a tervező szerepét kívánjuk vizsgálni ebben a folyamatban, és itt keressük az egyszerűsítés lehetőségét.

A létesítési folyamat egyszerűsítési lehetőségeinek alapjai

A tervező a folyamatban egy kitüntetett szereplő, hiszen az ő szellemi terméke valósul meg a létesítés eredményeként. A jelenlegi folyamatban a tervező szerepe lezárul a tervfelülvizsgálat után, ha tervmódosítás nem szükséges. Ha szükséges, akkor sem vesz részt a további folyamatban. A kivitelezés terveknek történő megfelelését a földgázelosztó műszaki-biztonsági ellenőre végzi, és minősíti az elkészült szerelést. Ha a folyamatnak ebben a fázisában a tervező is részt venne, akkor tevékenysége azonos a műszaki-biztonsági ellenőrével, ezért felmerül a kérdés, hogy ez így indokolt lenne-e?

A GET 89. § (3) bekezdése szerint: „Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.” A törvény lehetőséget ad arra, hogy ebben az esetben az elosztói engedélyes ezt a feladatot átadja a tervezőnek. Erre a feladatátadásra már van példa, mert a gázkészülékek cseréjének egyszerűsített eljárásánál ezt a feladatot a kivitelező látja el.

Az alkalmazhatóság feltételei

Ha a Magyar Mérnöki Kamara hivatalos tervezői névjegyzékében szereplő tervező egyes esetekben átveszi a földgázelosztótól a műszaki-biztonsági ellenőri szerepkört, akkor rendelkeznie kell a tevékenységre vonatkozó jogosultsági kompetenciával a 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet szerint, azaz akkreditált felnőttképzési jogosultsággal rendelkező intézménynél elvégzett felkészítői tanfolyami igazolással is. Rendelkeznie kell a tervezőnek továbbá a földgázelosztói engedélyesnél regisztrációval, amely regisztrációban meghatározásra kerül, hogy mely létesítéseknél jogosult a tervező ezen feladat elvégzésére, és milyen elvárásokat kell teljesítenie. Véleményünk szerint ez a tevékenység csak a tervező saját tervei alapján megvalósult kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzésére vonatkozhat.

Meg kell határozni továbbá, hogy milyen műszaki tartalmú gáztervek esetén lehetséges vagy célszerű az egyszerűsített eljárás bevezetése. Figyelemmel a gázkészülékek cseréjének egyszerűsített eljárási műszaki feltételeire, javasoljuk, hogy egy indulófeltétel legyen meghatározva a műszaki követelményrendszerre, amely a gyakorlat során később bővíthető. A tervköteles gáztervek túlnyomó része az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztóknak készül, ezért a kezdeti eljárást a legfeljebb 70 kW hőterhelésű gázkészülékek és a legfeljebb 20 m3/h névleges teljesítményű gázmérőt tartalmazó tervek esetén célszerű bevezetni. A kivitelező munkakezdési és készre jelentési bejelentési kötelezettsége jelen esetben azzal bővül, hogy egyben bejelenti azt is, hogy a műszaki-biztonsági ellenőrzést a kivitelei tervet készítő tervező végzi.

Összefoglalás

Ezen összeállításunkban megvizsgáltuk, hogy a gázfelhasználói berendezések létesítési előírásainak maradéktalan betartása mellett van-e lehetőség a folyamat egyszerűsítésére, és az egyszerűsítésnek van-e jogszabályi háttere. Megállapítottuk, hogy a felelősségek átcsoportosításával a folyamat úgy egyszerűsíthető, hogy a tervező meghatározott esetekben átveheti a földgázelosztó műszaki-biztonsági ellenőri feladatát, rövidítve ezzel a folyamatot. Mindezek mellett előáll az a helyzet, hogy a tervtől való eltérés csak a tervező hozzájárulásával jöhet létre, ugyanis aláírásával igazolja, hogy a megvalósult állapot a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelel.

Javaslat

Javasoljuk, hogy a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzés intézménye épüljön be a műszaki biztonsági szabályzatba. Javasoljuk, hogy a földgázelosztó készítsen folyamatszabályozást a tervköteles gázfelhasználói rendszerek létesítésének egyszerűsített eljárására, és ezt építse be a minőségirányítási rendszerébe. Ennek keretében:

  • teremtse meg a regisztrált tervezőkkel kapcsolatos személyi feltételeket,
  • határozzák meg a tevékenység végzésének műszaki peremfeltételeit:
    • kizárólag felhasználói berendezés létesítése, átalakítása esetén,
    • regisztrációt követően nyíljon lehetőség a tervezők saját tervük alapján elkészült kivitelezésének műszaki-biztonsági ellenőrzésére a GET és az MBSZ vonatkozó előírása alapján,
  • határozzák meg a műszaki-biztonsági ellenőrzés dokumentálásának módját és formáját,
  • határozzák meg a mintavételes ellenőrzés kereteit és a nem megfelelő műszaki biztonsági ellenőrzés következményeit.