Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Következő lapszámunk június 1-jén jelenik meg.

A megjelenések éves ütemezése a Médiaajánlat oldalon található.

VGF&HKL szaklap 2013. október

A Lukács gyógyfürdő

Fábián Attila |  3156

A Budapest gyógyfürdőit bemutató sorozatunk utolsó előtti részében a város egyik legnagyobb hírű fürdőjében, a Lukácsban jártunk.A József-hegy lábánál fakadó forrásokat már a rómaiak is ismerték és hasznosították. A XII. században gyógyítással foglalkozó lovagrendek (1178-ban a johannita lovagok, később a máltai és rodoszi lovagrend) telepedtek le itt, akik a kolostoraik mellé fürdőt és kórházat is építettek.

Keressük a legrégebbi olvasóinkat!

 2112

A hűség érték. A legtöbb szolgáltató és kereskedő ott hibázik, hogy nem becsüli meg igazán a régi vevőit, hanem mindig újakat hajszol. Mi nem követjük el ezt a hibát! A Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika szaklap keresi azon olvasóit, akik a kezdetektől (2000) előfizetői, hogy elvihesse őket egy feledhetetlen jutalom-utazásra!Küldjön két fényképet magáról; az egyik egy 2000-es datálású, a másik idei legyen. Előnyt élveznek azok, akik valamilyen szakmai tevékenységet végeznek éppen a fotón.

Lesz-e rend a szén-monoxid-riasztók piacán?

 2752

Az előző lapszámunkban megjelent, CO-érzékelők vizsgálatát bemutató cikkünk nagy közmédia-nyilvánosságot kapott. A kérdés, amire akkor nem tudtunk válaszolni, az volt, hogy miként választhatja ki a fogyasztó a jó minőségű berendezést. Mi ugyan nevesítettük a vizsgált készülékeket, de a közmédia – reklámokokból – nem. Azóta továbbítottuk az eredményeket a Fogyasztóvédelemnek, és kiderítettük, hogy a Belügyminisztérium rendeleteket alkot a témában. Véleményünk szerint még ez sem lesz elég.

Jellegzetes energiaaudit-csoportok, audit-szabványok, auditok III.

 2071

Cikksorozatunk harmadik, egyben befejező része, amelynek példáit az ipari üzemek auditjaiból válogattuk. A cikksorozat részei: Jellegzetes energiaaudit-csoportok, audit szabványok és auditok III. Jellegzetes energiaaudit-csoportok, audit szabványok és auditok II. Jellegzetes energiaaudit-csoportok, audit szabványok és auditok I. GY/2 Hazai ipari holding öt telephellyel (2002, nagyobb, mint KKV nagyságrend) • Éves energiaköltség: 2,252 milliárd Ft. • 40%, azaz 901 millió Ft megtakarítható. • Javaslatok: forróvízkazánok (a gőz helyett), fűtési távvezeték hőszigetelésének pótlása, égtáj szerinti fűtőrendszer-szétválasztás, épület- és létesítményfelügyeleti rendszer, távfűtés gőzről forró vízre, fűtőrendszer gőzről meleg vízre vagy gáz sötéten sugárzókra, villamos motorok fordulatszám-szabályozása, magas hatásfokú villamos motorok, hővisszanyerés sűrítettlevegő-kompresszorokból, légoldali rövidzárás megszüntetése, szezonális felkészülési terv és végrehajtás, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés gázmotorokkal, helyi, egyben központi Energia Tanács létrehozása. A korszerűsítési javaslatok nagy részét megvalósították, a gázmotoros meg¬oldás jelenleg üzemen kívül van. ​ GY/4 Nemzetközi, nemesacél alapanyagból energetikai berendezéseket gyártó üzem energiaaudit-szempontjai (2007, nagyobb, mint KKV nagyságrend) Az üzem 459 millió Ft energiaköltségből a villamos energia 362,5 millió, a földgáz 85,5 millió, míg a víz 11 millió Ft-ot tett ki. A gázturbinák iránt csökkent a kereslet, megújulókat hasznosító szélgeneráto¬rok, napelemek, tüzelőanyagcellák iránt ellenkező a tendencia, régebbi gyárt¬mányaik korszerűsítésére is. Az energiaköltségek a termelési költségek 1%-át teszik ki. A cég világszerte az ÜHG-kibocsátás 1%-os csökkentését tűzte ki célul, társcégeik egymással versengenek ebben. Érdekes ellentmondás, hogy sok munkagép használt, esetleg többször felújított. Különleges igény a 47 MW teljesítményű típus-hőerőgépek heti egyszeri 8 órás házi, majd 1 órás ügyfél jelenlétében zajló átadási tesztje, melynek során 5400, illetve 9800 Nm³/h gázfogyasztás lép fel – a csúcsvételezés 13 400 Nm³/h néhány percre –, míg a feltöltés két héten át 185 Nm³/h. A 18 összes korszerűsítési javaslatból a legjobb 13-at az 1. táblázat eredmé¬nyei alapján értékelhetjük. Gazdaságosság: A hőerőgépteszt-gázellátás optimalizálását kivéve látható, hogy valamennyi pro¬jekt pozitív nettó jelenértéket eredményez, és az IRR-értékek a legtöbb esetben messze meghaladják az elvárt 13%-os értéket, így megvalósíthatóságuk kizárólag gazdasági szempontból is javasolt, az IRR fentről lefelé haladó sorrendjében. Környezetvédelmi szempontok: Az egyes megoldások kölcsönhatásai miatt a gazdaságosság javulásával az ÜHG-kibocsátás növekszik. A gázmotorok nélküli 1786 t kibocsátáscsökkenéssel szemben a gázmotorokkal már ijesztő, 10 510 t kibocsátási növekmény jár együtt, így itt tulajdonosi mérlegelést javasoltunk a gazdaságosság, illetve a környezettudatosság között! (Megtörtént, a környezettudatosság győzött: elhagyták a gázmotoros kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés megvalósítását). E/ Összefoglalás A bevezető szövegrészben felsorolt szempontok szerint bemutatott vonatkozó szabványrendszer és az energiaauditok is világossá teszik, hogy ezzel a módszerrel kiemelkedően ütős javaslatokat lehet tenni meglévő létesítmények energiafogyasztásának csökkentésére, energiahatékonyságának nö¬velésére. Ezt mutatja a sok javaslatot támogató gyakori, igen magas belső megtérü¬lési ráta, és az egyértelműen pozitív nettó jelenérték is! További tapasztalatok: Viszonylag új (néhány éves, jól megtervezett és kivitelezett) létesítményeknél is sok javaslat volt megtehető, ebből kifolyólag a megvalósított korszerűsítések aránya a legtöbb projektnél 70% felett van, de nem ritka a 90%-os arány sem. Az auditor és az üzemeltető, tulajdonos cégek közötti együttműködés során jelentő¬sen javult a megrendelő alkalmazottainak energiatudatossága, ugyanekkor az auditor szakmai tárháza is lényeges elemekkel gazdagodott, azaz mindkét fél nyert az együttműködéssel. Hazánk a világ CO2-kibocsátásának kevesebb, mint ezredrészét képviseli. Ennek csökkentésével nem sokat javítunk a saját, vagy a világ helyzetén. Az energiaauditokkal kimunkált korszerűsítések viszont jelentősen növelik a szük¬séges szakértői, tervezői, gyártói, kivitelezői kapacitásunk munkaellátását, lé¬pésről-lépésre gazdasági potenciálunkat is. És végül a korszerűsített létesítmények és azok megtakarításai itthon maradnak, miközben jelentősen csökkentik fosszilis energiafüggőségünket, helyi és országos energiaköltségeinket. A rendszer működését mind az energiahatékonysági irányelv, mind a kapcsolatos szabványhálózat segíti [12], [13]. Az előbbi azzal, hogy javasolja a tagországoknak a KKV-k ösztönzését energiaauditok elvégzésére és az azokban javasolt ajánlások végrehajtására, azonkívül a KKV-nek nem minősülő – tehát annál nagyobb – vállal¬kozásoknak négyévenként kötelező energiaauditot ír elő. A hivatkozott „függőleges-vízszines” szabványhálózat pedig megadja azt a lehetőséget, hogy a témakörben több és több rész- vagy átfogó számítást, értékelést egyöntetűen, összehasonlítha¬tóan, rendszerszemléletben végezhessünk.

Biomasszára alapozott távfűtőmű Gyömrőn

 4372

A magyar energiapolitika programjába vette a megújuló energiaforrások fokozott mértékű felhasználását, kiaknázását. A tervek szerint 2020-ra 14,65%-ra kell emelni részarányukat a magyar energiahordozó-struktúrában. A megújuló energiaforrások hazai alkalmazásában az egyik legnagyobb lehetőséget a biomassza jelentheti. 2011-ben biomasszára alapozott távfűtőművet valósítottak meg Gyömrőn a Harmónia Idősek Falvának fűtésére és használati meleg vízzel történő ellátására.

A földgáz helye a világban

 3021
1

A kőolaj és a szén után a földgáz a harmadik legfontosabb energiahordozó a világon. A gazdasági válság ellenére is a három energiahordozó kutatása nagy befektetésekkel tovább folyt, a készletek nőttek. Az Egyesült Államok célul tűzte ki az önellátást kőolajból és földgázból, ezért a palaolaj- és palagázkutatást, -kitermelést nagy erőkkel folytatta, és ezzel lökést adott a világ eddig szénhidrogénben szegénynek vélt országainak is a nem konvencionális készletek kutatásához.

Kondenzációs csúcstechnika kontra szilárdtüzelés

 2675

Alig akad ma olyan ember, aki ne szeretne így vagy úgy, de csökkenteni a rezsijén. Erre csaknem mindenkinek megvan a maga receptje: csak a fűtésnél maradva például szeparálódni a lakótársaktól, szigetelni, alig vagy nem fűteni, fűteni bármivel, csak gázzal ne, vagy akár lopni a gázt... Aki azonban megteheti, a biztosra megy: a komplex, „hi-tech” épületgépészeti „arzenál” egy bizonyos szint felett már-már presztízskérdés.

A használati melegvíz-hőszivattyú, és létjogosultsága

 4141
1 4 (1)

1981-ben, hatéves koromban voltam először Nyugat-Európában, akkor ez még nagy szó volt. Grazban, a szálláshelyünkön egy kis motelben láttam először használati melegvíz-hőszivattyút, bár akkor nem tudtam, hogy azt látom. Közel egy évtized kellett hozzá, mire rájöttem tanulmányaim során, hogy mit láttam. Egy „hűtőgép”, ami meleg vizet állít elő? Mi ez?

A magyar olaj és földgáz története VII.

 3595
1

A második világháború Magyarországon is óriási rombolást végzett. A „felperzselt föld” taktikáját professzionális szinten művelő, visszavonuló németek sínfarkasai és robbantó technikusai a vasúthálózatok és ipari létesítmények nagy részét, a hidakat pedig teljesen elpusztították. Az amerikai tulajdonú, de kincstári kezelésben lévő zalai olajlétesítmények a németek visszatérésükbe vetett reményeinek köszönhették, hogy elkerülték a legradikálisabb megsemmisítést.

Ivóvíz-hálózatokba épített anyagok engedélyei

 317

Rendkívüli a tervezői felelősség, hogy csak olyan terméket tervezzünk be, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel. Így nem fordulhat elő, hogy a terv szerint kivitelezett épület átadásakor patthelyzet álljon elő, mert hiányoznak az átvételhez szükséges papírok. Röviden összefoglalva szeretnénk tiszta képet kialakítani a témában az ivóvízzel érintkező termékek forgalomba hozatala és a beépítésükkel kapcsolatos - immáron több mint egy évtizede hatályban lévő – jogszabályi háttér és engedélyezési eljárás ismertetésével.

Kazánprojekt 2.0

 2249
1 5 (1)

Közel két éve indította útjának a kormány kazánprogramját, amiről akkoriban hírt is adtunk. Idén tavaszra fejeződött be a harmadik ütem, az utolsó etapban több mint 500 település önkormányzatában cserélték le a gázkazánokat vegyes tüzelésű biomasszakazánokra, aprítékológépekre. A nyertes pályázók viszonylag elégedettek, de a cserékhez a legtöbb esetben nem társult sem nyílászárócsere, sem szigetelés felújítás – bár ez még mindig szimpatikusabb, mintha fordítva történt volna.

Termálvizek a Kárpát-medencében

 5227

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által rendezett konferencia a geotermikus energia felhasználásának lehetőségeit és nemzetközi vonatkozásait foglalta össze. Itt hangzottak el előadások a Transenergy projekt egyes szegmenseiről, melyek foglakoztak a térség földtani modelljeivel, a geotermikus energia hasznosításának jogszabályi környezetével, valamint a jelenlegi hévízhasznosítás helyzetével.

Horganyzott fitting és galvanizált menetes cső

 4525

A Magyarországot sem kímélő gazdasági válság az eddigieknél is jobban előtérbe helyezte az épületek hálózatain keletkező hibaelhárítások, a megelőző karbantartások és a kor igényeinek megfelelő bővítések szakszerű, gyors és költséghatékony kivitelezését. Természetesen a beépített termékekkel szemben támasztott követelmények nagyon magasak. A könnyű szerelhetőség, a kiváló minőség, a hosszú élettartam vagy a jó ár-érték arány csak néhány a kívánalmak közül.

24 kW-os, bázis kategóriájú, zárt égésterű (nem kondenzációs) fali kombi gázkészülékek

 3754

Októberi áttekintő táblázatunban a zárt égésterű fali kombi gázkészülékeket hasonlítottuk össze. A táblázat oszlopaira kattintva a billentyűzet jobbra-balra gombjaival kényelmesen irányíthatja a tartalmat.