Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Otthon Melege: Elstartolt a társasházi pályázat

| |  1530 |

Otthon Melege: Elstartolt a társasházi pályázat

Szeptember 24-től pályázhatnak a távfűtéssel ellátott társasházak és lakásszövetkezetek a lakások fűtési rendszereinek szabályozhatóságát célzó beruházásokra, illetve radiátorcserére. A keretösszeg 2 milliárd forint, a vissza nem térítendő támogatás mértéke lakásonként maximum 350 ezer, pályázatonként legfeljebb 74 millió forint lehet.

Jelenleg mintegy 200 ezer olyan távfűtéses lakás van Magyarországon, amelyben nem szabályozható a fűtés. Számukra jelenthet segítséget az Otthon Melege program új alprogramja. A kiírásra kizárólag és lakásszövetkezetek pályázhatnak. A pályázaton való részvétel feltétele a társasházak esetén a pályázattal érintett épület összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a lakásszövetkezetek esetén pedig a pályázattal érintett épület összes lakástulajdonnal rendelkező tagok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat.

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően lakáscélú használatban lévő (lakott) távfűtéssel ellátott lakásszövetkezeti vagy társasházi lakóépületek energetikai felújítására igényelhető támogatás. Ugyanazon épületre/épületrészre vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban, így a pályázat ismételt, módosítási céllal történő benyújtása csak a korábban beadott pályázat visszavonása vagy elutasítása esetén fogadható el.

A pályázattal érintett beruházás teljes költsége önrészből és vissza nem térítendő támogatásból áll. A vissza nem térítendő támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában maximum három lehívási ütem keretében kerülhet sor. A vissza nem térítendő támogatás mértékét a támogatói döntéssel határozzák meg. A támogatás minimális mértéke az elszámolható bruttó költségek 10 %-a, maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150 000 Ft, de maximum 75 000 000 Ft. A támogatás maximális mértéke lakásonként maximum 350 000 Ft.

További információk: tav2019.nfsi.hu

Pályázat

Kapcsolódó