Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Víz az otthoni kútból?

2022. augusztus 18. | Lantos Tivadar |  18 565 |

Víz az otthoni kútból?

Az otthon fúrt kutaknak újra megnő a jelentőségük. Vannak olyan települések, ahol a vízellátó rendszer kiépítése, bővítése nem történt meg, általánossá vált a vízhiány. De a vízdíjak emelkedése is nagymértékben elősegíti a házi kút furásának reneszánszát. Ehhez kapcsolódóan nézzük át a házi vízellátó rendszerek műszaki megoldását.

A kútfúrás kritériumai

Kutat fúrni engedélyköteles tevékenység, az 1995. évi LVII. törvény VIII. fejezet 29. § írja elő, hogy a kutakra vízjogi engedélyt kell kérni. Az engedélyeztetés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozik, abban az esetben, amennyiben a vízkivétel a napi 1,5 m³-t illetve az évi 500 m³-t nem haladja meg. A kút tulajdonosa a kitermelt vizet kizárólag háztartásának, illetve tevékenységének szükségleteinek kielégítésére használhatja fel, a vízmennyiség után (hitelesített vízóra felszerelése kötelező) arányosan járulékot kellene fizetni! Amennyiben a szóban forgó kút ivóvíz igény kielégítésére is szolgál, abban az esetben szükséges a megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatala szakhatóságként történő bevonása, amely az eljárás során a kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi, és csak a megfelelő vízminőség esetén adja ki hozzájárulását.

Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az ingatlanon, és a kérelmező locsolásra vagy állatok itatására használja a kút vizét, úgy nem szükséges szakhatóság bevonása. Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási, vagy megszüntetési engedélyezési eljárását. Amennyiben a tulajdonos fenti határidőig nem kérelmezi az eljárást, úgy vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

Elvárások és igények

Ha minden engedély birtokában vagyunk, a kútfúrást akkor is csak a tevékenységre jogosult szakember végezheti. A kútfúrók általában az engedélyeztetést is intézik a szakhatóságoknál. Ha megvan a kút, és megfelelő a vízhozama, akkor indulhat a házi vízellátó rendszer kiépítése. A legfontosabb, hogy az épületgépészeti berendezések a megfelelő vízhozammal, és a megfelelő nyomással rendelkező vizet biztosítsák. A minimális kifolyási nyomás értéke a legkedvezőtlenebb helyen lévő csapolónál is legalább 0,5 bar (itt annak a vizes berendezésnek a kifolyóját értjük, amely a vízforrásra történő csatlakozástól a legmagasabban lévő vezeték legtávolabbi pontján van), de ennél magasabb, 0,8-1,0 bar nyomást mindenképpen tartanunk kell.

Ügyelni kell továbbá, hogy a fogyasztói hálózat egyetlen pontján se legyen nagyobb a víznyomás, mint 5 bar. A lehető legkisebb nyomásingadozás mellett közel állandó értéken kell tartani a hálózati víznyomást. A fenti paraméterek tartására alapvetően két megoldás képzelhető el, az egyik a gravitációsan működő házi vízellátó rendszer, a másik pedig a hidroforos megoldás.

Gravitációs rendszerek

A gravitációsan működő rendszer lényege, hogy egy magasan elhelyezett tartályból túlnyomás nélkül, a vízoszlop hidrosztatikus nyomása biztosítja a csőhálózatra kapcsolt csapolóknál a megfelelő víznyomást. Ez a víznyomás többszintes épületben a tartályhoz közelebb lévő lakószinten kisebb, a távolabbin nagyobb. A rendszer fontos eleme az a szivattyú, amely a kútból a tartályba emeli a vizet. A vízszinttartás automatikusan egy alsó és egy felső vízszint között van. Amikor a szivattyú üzemel, csak a tárolóba termeli a vizet, a fogyasztói hálózatba nem. Ez elősegíti, hogy a tartályban intenzívebb legyen a vízkicserélődés, azaz kisebb a veszélye annak, hogy pangó víz alakul ki.

A szükséges kifolyási nyomás biztosítása miatt a legfelső szinten lévő csapolók fölött legalább 7-8 m-re kell lennie a tartály alsó nyugalmi vízszintjének. Ha a töltés a nap minden időszakában biztosított, akkor a tartály csak a közel állandó víznyomás biztosítására szolgál. Térfogata az ellátott fogyasztók napi vízszükségletének 20-40 %-a. Akkor dönthetünk a kisebb tartálytérfogat mellett, ha a fogyasztás időbeli változása nagy ingadozásokat nem mutat. Ha nem tudjuk felmérni a vízfogyasztás intenzitásának várható változását, vagy nagy fogyasztási csúcsokra számíthatunk, akkor a nagyobb térfogatú tartályt kell választanunk. Ha a töltés lehetősége korlátozott, például amiatt, mert a kút vízadó képessége kisebb, mint a vízfogyasztás nagysága a nap hosszabb, több órás időszakában, vagy időszakos, például csak az éjszakai órákban biztosítható, akkor a tartály térfogatát a napi vízigény 80-100%-ában kell meghatározni.

A hidrofor…

A hidroforos rendszereket szakszerűen nyomólégüstös vízellátó berendezésnek nevezik. Ezek régebbi megoldása a szabad vízfelszínű, újabb, célszerűbb kivitele a membrános túlnyomás alatti nyomólégüstös készülék. Itt is meghatározó szerepe van a fogyasztói hálózatban megfelelő víznyomást biztosító szivattyúnak, melyből adott esetben több is szükségessé válhat. A nyomólégüst álló- vagy fekvőhengeres zárt tartály. A hengerpalásthoz sekély- vagy mélydomborítású fenék csatlakozik.

A szivattyú a kútból emeli ki a vizet, ennek egy részét a fogyasztói hálózatba, másik részét a nyomólégüstbe nyomja. A tartályban közben emelkedik a víz szintje, a víz fölött lévő levegő részére egyre kisebb térfogat áll rendelkezésre, emiatt emelkedik a nyomása. Amikor a nyomásnövekedés eléri a nyomáskapcsolón beállított kikapcsolási értéket, a kapcsoló a szivattyút leállítja. Ettől a pillanattól kezdve, ha van vízelvétel a fogyasztói hálózatban, ezt már a tartály biztosítja oly módon, hogy annak víztartalma csökken, a levegő nyomása kiszorítja a tartályból a vizet. Ez a folyamat addig tart, amíg a tartályban lecsökken a nyomás a nyomáskapcsolón beállított bekapcsolási értékig. Ekkor a kapcsoló indítja a szivattyút, és kezdődik elölről a folyamat, a szivattyú ismét két irányba szállítja a vizet, részben a fogyasztói hálózat felé, részben tölti a nyomólégüstöt.

Beállítások

A fogyasztói hálózatban a víznyomás a nyomólégüst nyomáskapcsolóján rögzített be- és kikapcsolási nyomásértékek között változik, hol emelkedik, hol csökken, attól függően, hogy tölt a szivattyú, vagy a tartály ürül. Egy családi lakóépület vízellátó berendezése általában 2 bar bekapcsolási és 4 bar kikapcsolási nyomásérték között üzemel. A 2 bar nyomásingadozás sok vizesberendezés, gázkészülék használatának élvezhetőségét, a komfort érzetet csökkenti. Ha a be- és a kikapcsolási nyomás értékét a kisebb nyomásingadozás érdekében közelebb hozzuk egymáshoz, akkor ez azzal jár, hogy sűrűbben kapcsolna be és ki a szivattyú. Ez a sűrűbb ki-be kapcsolás később könnyen „rángatássá” változhat, ha a tartályban a víztér fölött csökken a levegő mennyisége. Ennek pedig jó esélye van, mert a tartályba be- és kiközlekedő víz előbb-utóbb elhordja a tartályban lévő levegőt. A víz ugyanis kismértékben oldja a levegőt, alacsonyabb hőmérsékleten jelentősebb mértékben.

A szivattyú villanymotorjának élettartamát a nagyon gyakori ki- és bekapcsolás erősen lerövidíti. Emiatt arra kell törekednünk az üzemviteli körülmények megválasztásakor, hogy a kapcsolási szám lehetőleg alacsony legyen. A régebbi típusú berendezések esetén ne legyen nagyobb folyamatos, hosszabb ideig tartó üzemmenet mellett óránként 10-12-nél.

A házi vízellátó rendszereket alaposan át kell gondolni létesítés előtt. A rosszul méretezett és beállított rendszerek sajnos sok bosszúságot okoznak a felhasználóknak, elsősorban a víznyomásra érzékeny berendezések, mint például a gázüzemű vízmelegítők tekintetében.

Rezsikonferencia 2022

Legyen Ön is előfizetőnk!

Lapunk nem létezhet előfizetők nélkül, ezért fontos, hogy minél több, szakmáját szerető, munkájára igényes épületgépészt, víz-, gáz-, fűtés-, hűtő-, klíma-, légtechnika-szerelőt tudhassunk olvasóink között. Ha Ön is egy ilyen kolléga, akkor szavazzon nekünk bizalmat és a VGF&HKL-re való előfizetéssel fejezze ki a szakma iránti elkötelezettségét! Az éves előfizetés díja 8990 Ft, amit akár azonnal, bankkártyával is kiegyenlíthet. Ezért az összegért 10 lapszámot juttatunk el Önhöz, ami azt jelenti, hogy egy szám mindössze 899 Ft-ért kerül a postaládájába. Mit kapunk manapság ennyi pénzért? A napi munkavégzéshez elengedhetetlen szakmai ismereteket biztosan nem!

ÉRDEKEL AZ ELŐFIZETÉS →

 

 

A VGF&HKL egy havi megjelenésű épületgépészeti szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alkalommal jelenik meg. A lap cikkei a fűtéstechnika, gázellátás, vízkezelés területei mellett a hűtés-, klíma- és légtechnika témaköreit tárgyalja. A VGF elsődlegesen az épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozó szakembernek szól, de haszonnal olvashatják üzemeltetők, társasházkezelők, beruházók, ingatlantulajdonosok és mindenki, aki érdeklődik a terület újdonságai, problémái és megoldásai iránt.

A VGF&HKL előfizetési díja egy évre 8990 Ft, amelyért 10 lapszámot küldünk postai úton. Emellett az előfizetőink pdf-ben is letölthetik a legfrissebb lapszámokat, illetve korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is, így 22 évnyi tudásanyagot vehetnek bírtokba.

Érdekel az előfizetés →

Beleolvasok →

 

VízbányaVízellátás