VGF&HKL szaklap

VGF&HKL szaklap 2005. szeptember

A számvitelről szóló törvény szerinti számviteli politika és szabályzatok

2005. szeptember 10. | Tomcsányi Erzsébet |  2722

A mennyiben a számviteli politika a számviteli szabályzatokkal együtt nem készül el, illetve nem módosítják a számviteli törvény által előírtaknak megfelelően, abban az esetben az adóhatóság mulasztási bírságot vethet ki, amelynek összege elérheti a 200 000 Ft-ot is.

Akit a zárt égésterű füstje megcsapott

2005. szeptember 10. | |  3239

A gyártók, forgalmazók fejlesztik, a gázszolgáltatók ajánlják. A tervezők betervezik. A kivitelezők, végfelhasználók igénylik. Mégsem szaporodnak úgy, mint ahogy az elvárható lenne, ugyanis bürokratikus okok miatt – amelyeknek jelentős anyagi vonzata is van – egy zárt égésterű telepítése akár 2-3-szor annyiba kerülhet, mint maga a készülék.

Épületautomatizálás: az ésszerű épületüzemeltetés

2005. szeptember 10. | Keszthelyi István |  3430

Épületfelügyelet alatt még ma is sokan számítógéppel segített szabályozást, lekérdezést, naplózást, központi beavatkozást értenek. Ennél szélesebb értelmezésre van szükség, amely az épületfunkciók intelligens összekötésére vonatkozik. Értelmezésünk szerint az épületfelügyelet egy épület egészét felölelő és átszövő informatikai és funkciós hálózat.

Búcsú a fegyverektől

2005. szeptember 10. | |  1953

Teljes nyugalommal bitorolható ez a jól ismert regénycím, mert ennél jobbat már úgy sem tudnánk kitalálni a témánkhoz. Egyre több szakcikk foglalkozik a korszerű csőkötési módokkal, és jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy a szerelési munkáink során a „tiszta” technológiák részaránya folyamatosan nő. Kis túlzással gondolhatjuk, hogy lassacskán betagozódhatunk a fehér köpenyes dolgozók társaságába.

Fűtéstechnikai fogalmak

2005. szeptember 11. | |  2925

Alacsony hőmérsékletű kazán, Előkeveréses égő, Emisszió, Füst, Hatásfoknorma, Időjárásfüggő szabályozás, Káros anyagok, Kéményfelújítás, stb.

Geotermikus energia felhasználása egy ipari üzemben

2005. szeptember 10. | Dr. Barcsik József |  2377

Az üzem területén 1986-ban került lemélyítésre a K-43 sz. kút, amely 1250 m talpmélységből 68 °C hőmérsékletű, 910 l/min hozamú termálvizet ad. A termelt hévíz minősége alacsony keménységű, jellegét tekintve nátriumhidrogén-karbonátos. A termálvíz paraméterei kínálták az energetikai hasznosítás lehetőségét. Az üzem területén található épületek temperálására és a szociális meleg víz biztosítására alapjában széntüzelésű, kisnyomású gőzkazánok szolgáltak

Hőközpontok nem csak távfűtési célra

2005. szeptember 10. | Korompay Sándor |  2638

Magyarországon a távfűtéses lakások száma meghaladja a hatszázezret, és ezek kiszolgálásához erőművi berendezésekre, fűtőművekre, kiterjedt csőhálózatokra, és nem utolsó sorban hőközpontokra van szükség. A hőközpontok területén megkülönböztetünk nagy elosztóközpontokat és egy-egy épület vagy épületrész ellátását szolgáló, közepes méretű hőközpontokat, de hazánkban is kezdenek terjedni a családi házakat ellátó mini hőközpontok is.

Különvélemény

2005. szeptember 10. | |  2074

Horváth Ernővel készített riportunk kicsit kilóg a sorból; azért, mert ő maga is az átlagostól eltérően szemléli a világot és a szakmáját. Azt tartja ugyanis, hogy egy mérnök értékét nem csak szakmai tudása adja, hanem értékrendje, emberi habitusa is. A gondolat nem új, de kevesen vannak, akik ezt gyakorolják is. A Műegyetem aulájában ülünk. A mérnökségről beszélgetünk. Kötetlenül, a teljesség igénye nélkül.

Nagy átmérőjű csövek kötései

2005. szeptember 10. | |  5193
1 5 (1)

Jelen cikkünk az épületgépészek azon rétegeinek szól, akik leginkább a nagyiparban tevékenykednek, értjük ez alatt azokat a vállalkozókat, akik munkájuk során 2" átmérő feletti csővezetékeket építenek (tűzivíz-hálózatok, technológiai vezetékek, nagyobb méretű lakóparkok, ipari csarnokok vízellátási, fűtési rendszerei stb.).

Néhány szó a szabványokról

2005. szeptember 10. | Luspay Ödön |  2480

Az ENV jelű előszabványok nemzeti bevezetése nem kötelező, kétéves átmeneti időszakra bocsátják ki azokat, majd a tapasztalatok alapján döntenek azok véglegesítéséről vagy megszüntetéséről.

Polietilén-csövek hegesztése

2005. szeptember 10. | Méhes Attila |  2593

A hegesztett kötések minőségét nagymértékben befolyásolják a megfelelő előkészítő műveletek, és a gondosan megválasztott szerszámok használata. A PE oxidrétegét el kell távolítani – a vonatkozó irányelvek figyelembevétele mellett – a homogén hegesztett kötés eléréséhez. Kifogástalan hegesztési folyamat csak precíz hegesztés-előkészítéssel jöhet létre, a szerszámok és segédeszközök döntően kihatnak a hegesztés minőségére.

Rozsdamentes acél vízelvezető rendszerek

2005. szeptember 10. | Török András |  3140

Rozsdamentes vízelvezető rendszereket olyan helyeken alkalmazunk, ahol az üzemvitel szempontjából magasak a higiéniai követelmények – mint pl. konyhák, kórházak, húsüzemek, konzervgyárak, italgyártó- és -palackozóüzemek, uszodák és fürdők stb. –, mert felületükön nem tudnak megtapadni a baktériumok, ill. ott, ahol rendszeresen agresszív közegekkel érintkezhet a rendszer. Az alábbiakban olyan fontos szempontokról olvashatnak, amelyek segíthetnek a vízelvezető rendszer tervezésénél, kiválasztásánál.

Vállalkozási, fővállalkozói, építési, szerelési szerződések

2005. szeptember 10. | Dr. Csanádi Károly |  3745
1

A felek megállapodhatnak abban, hogy a vállalkozó részletes műszaki és gazdasági adatokat tartalmazó ajánlatot készít, a megrendelő pedig díjat fizet, és az ajánlatot átveszi. A megrendelő a részletes ajánlatot – a törvény eltérő rendelkezésének, illetőleg a felek eltérő megállapodásának hiányában – szabadon felhasználhatja abban az esetben is, ha annak alapján a vállalkozóval nem köt szerződést.A felek a szolgáltatást műszaki tervekre és költségvetésre utalással is meghatározhatják.

Vízkőmentesítés szárazjég-szórással

2005. szeptember 10. | Mayer József |  2122
1 4 (1)

Mint ismeretes, a vízkeménység a természetes vizekben oldott kalcium- és magnéziumsók mennyiségét kifejező érték. A változó keménységet a kalcium- és magnézium-karbonát okozza, mértékegysége a német keménységi fok (dH). Egy német keménységi fokos az a víz, amelynek egy literében 10 mg (0,01 g) kálcium-oxidnak (CaO) megfelelő kálcium-, illetve magnéziumsó van oldva.

Fapellet gyártása és korszerű eltüzelése

2005. szeptember 10. | |  2515

Biomassza korszerű eltüzelése háztartásokban, alacsony hőigényű intézmények épületeiben biopellet alkalmazásával biztosítható. A 2005. január 26-27-én megtartott Közép Európai Biomassza Konferencián, Grazban számos előadás hangzott el fapellet és faapríték központi fűtési kazánokban történő eltüzeléséről, valamint a biomassza-távfűtés területén - egyes országokban - szerzett gyakorlatról.

Kéménybe köthető, átfolyós gáz-vízmelegítők

2005. szeptember 10. | |  2120

Áttekintő táblázat

Présfitting rendszerek

2005. szeptember 10. | |  2223

Présfitting rendszerek cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.