Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Tomcsányi Erzsébet

bejegyzett könyvvizsgáló

 480 | |

Tomcsányi Erzsébet cikkei

Gazdasági társaságokat érintő 2007. évi változások

2012. december 11. |  2329

Gazdasági társaságokat érintő 2007. évi változások cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Elvárt jövedelem

2012. december 11. |  2799
1 4 (1)

Cikkünk a társasági adó hatálya alá tartozó adóalanyok és az egyéni vállalkozók elvárt jövedelem- (nyereség-) minimum szerinti adózásáról szól.

A gazdasági társaságokról szóló új törvény

2015. november 30. |  4409

2006. július 1-től lép hatályba a gazdasági társaságokról szóló új törvény, amelynek kiemelt eltéréseit a régi, jelenleg még hatályos törvényhez képest az alábbiakban ismertetjük.

Iparűzési adó

2006. május 10. |  2601

Alábbi cikkünkben az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után kirótt iparűzési adóról, illetve a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó iparűzési adóalap-kedvezményről szólunk.

Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA)

2003. január 1-jétől (tervezet)

2002. július 10. |  2109

Az egyszerűsített vállalkozási adó tervezete jelenleg még nagyon kiforratlan állapotban van, dolgoznak rajta a törvényalkotók. Mégis fontos, hogy tudjunk arról, milyen változások fognak bekövetkezni 2003. január 1-jétől, hogy átgondolhassuk az új lehetőségeket vállalkozásunk keretei között.

Munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése

2006. április 10. |  2758

A munkaügyi ellenőrzés és az adóellenőrzés esetén az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség és az adóhatóság ellenőrzése során vizsgálja a munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyokat. A szerződés típusát elnevezésétől függetlenül, az eset összes körülményeire tekintettel ítélik meg.

10 és 16 százalékos társasági adókulcs

2006. január 30. |  2095

10 és 16 százalékos társasági adókulcs Időben érdemes tanulmányozni a 10%-os társasági adókulcs alkalmazhatóságának a feltételeit. A társasági adóról szóló törvény lényeges módosítása 2006. január 1-jétől, hogy 5 millió forint adóalap után 10 százalékos társasági adókulcs alkalmazható, ha az adózó megfelel az előírt feltételeknek. Maximum 5 millió forint adóalap után 10 százalékos társasági adókulcsot alkalmazhat az az adózó, aki nem vesz igénybe más társasági adókedvezményt, és az adóévben legalább egy fő a foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma.

Kis- és középvállalkozások új meghatározása

2004. szeptember 10. |  2281

Kis- és középvállalkozások új meghatározása A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján, 2004. május 1-én lépett hatályba a kis- és középvállalkozások új meghatározása.

A számvitelről szóló törvény módosítása

2005. december 10. |  2720

A számvitelről szóló törvény módosítását az Országgyűlés a 2005. október 17-ei ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja 2005. október 21. volt. A módosítások 2006. január 1-jén lépnek hatályba. Az új rendelkezések döntő részét már a 2005. évi beszámoló elkészítésénél is lehet alkalmazni.

Pénzügyi lízingnél adókedvezmény

2005. november 10. |  2073

A pénzügyi lízingbe vett dolgokat az eszközök között nyilvántartásba kell venni a lízingbeadó által kiállított számla alapján. A lízingbe vett és aktivált eszközök után el kell számolni a terv szerinti értékcsökkenési leírást. A lízingbeadó számlájának teljes áfatartalmát meg kell fizetni a lízingidőszak elején, a számla megérkezésekor.

Építési tevékenység bejelentési kötelezettsége

2005. október 10. |  2037

Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és a nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 10 millió forint kivitelezési értéket (szerződéses érték) meghaladó, illetve a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építési tevékenység – az eddigi előírásokban foglaltakon túlmenően – akkor kezdhető meg, illetve akkor folytatható, ha az építési tevékenységgel kapcsolatos adatokat az építési (létesítési) engedély kiadására hatáskörrel rendelkező elsőfokú építésügyi hatóságnak a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 8 munkanappal az építtető bejelentette.

A számvitelről szóló törvény szerinti számviteli politika és szabályzatok

2005. szeptember 10. |  2962

A mennyiben a számviteli politika a számviteli szabályzatokkal együtt nem készül el, illetve nem módosítják a számviteli törvény által előírtaknak megfelelően, abban az esetben az adóhatóság mulasztási bírságot vethet ki, amelynek összege elérheti a 200 000 Ft-ot is.

Fejlesztési tartalék

2005. április 10. |  10 073
1 4 (1)

A nyereségesen gazdálkodó gazdasági társaságok a mérleg-fordulónappal fejlesztési tartalékot képezhetnek. A fejlesztési tartalékot az eredménytartalék terhére lekötött tartalékba kell helyezni. A fejlesztési tartalék a pozitív adózás előtti eredmény maximum 25%-a, de legfeljebb 500 000 000 Ft lehet. A fejlesztési tartalék összegét adóalap-csökkentő tételként kell figyelembe venni, ezáltal nem kell megfizetni utána a 16% társasági adót.

Csekély összegű (de minimis) támogatás

2005. március 10. |  3487

A csekély összegű (de minimis) támogatás szabályait az EK. Szerződés 87. és 88. cikkének csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK Bizottsági rendelet tartalmazza.

Vállalkozói járulék 2005. január 1-től

2005. január 30. |  2207

Az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem után 4 százalékos mértékű vállalkozói járulékot fizet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra a személyre, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált. Nem kell vállalkozói járulékot fizetnie annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a heti 36 órát.

Megújuló energiák lehetőségei az energiaellátásban II.

2004. december 10. |  2450

Az energiát az elsődleges/primer (fosszilis/hagyományos - szén, kőolaj, földgáz -, nukleáris és megújuló) energiahordozók és az ezekből különböző technológiákkal nyert másodlagos energiafajták (villamos energia, benzin, dízel, biodízel, bioalkohol, biogáz, hidrogén) felhasználásával nyerjük. Magának az energiának a továbbítása (transzportja) is energiát igényel: esetenkénti gazdaságossági vizsgálat tárgya, hogy mikor érdemes energiát szállítani és mikor helyben (decentralizáltan, autonóm rendszerekben) előállítani. Tanulmányunk elsősorban a villamosenergia-ellátással foglalkozik, így a nem megkerülhető kérdéssel, a megújuló energiák háztartási hőtermelésre (fűtésre, melegvíz-készítésre) való hasznosításával, a napkollektorokkal és a hőszivattyúkkal e helyütt nem foglalkozunk.

Adóhatósági ellenőrzés

2004. december 10. |  3470

Adóhatósági ellenőrzés során az adóhatóság minden esetben vizsgálhatja a vállalkozás könyvelésének helyességét, a különböző adónemek bevallásait, a különböző adónemek határidőben történő megfizetését. Az ellenőrzés során sor kerül a bevallások egyeztetésére az adófolyószámlával és a könyveléssel.

Tudja-e

2004. december 10. |  1976

Rézcsövek alkalmazása különböző ipari gázok vezetékeinek kiépítésére

A munkaügyi ellenőrzés

2004. szeptember 10. |  2064

A munkaügyi ellenőrzésekről más rovatunkban már írtunk, ám ott inkább az volt a téma, hogy milyen visszásságok fordulnak elő ezzel kapcsolatban. Mostani cikkünkben a jogi hátteret tekintjük át.

Tudja-e? - Geotermikus energia

2004. december 10. |  2324

Magyarországon a termálvizek energetikai hasznosítása nagyobb mértékben az 1970-es évek elején kezdődött meg. A föld hőáram sűrűsége, illetve a földkéreg vastagsága körülbelül fele a világátlagnak, ezért a magma melegítő szerepe kétszeresen érvényesül.

Adómentesen nyújtható támogatások

2003. szeptember 10. |  2335

Mi az, ami egyszerre megéri a munkaadónak és a munkavállalónak is? A két fél közötti bizonyos látszólagos érdekellentét dacára – az egyik minél olcsóbban szeretne hozzájutni a másik „szolgáltatásához” – vannak ilyen találkozási pontok. Ezekről lesz szó az alábbiakban.

A céges autóhasználatban bekövetkezett változások

2004. március 10. |  2092

2004. január 1-től kétszeresére növekedett a cégautó után fizetendő személyi jövedelemadó. A vállalkozásnak a cégautó utáni adót akkor kell megfizetnie – a beszerzési ártól és a beszerzési évtől függően -, amennyiben a cégautót magáncélra is használják.

A számlázás mesterfogásai II.

2013. január 27. |  423

A számlázás mesterfogásai II. cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Széchenyi Kártya

2001. november 10. |  2047

Széchenyi Kártya cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

A minimálbér adómentessége

2002. október 10. |  2102

A minimálbér adómentessége cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Óvakodjunk a fiktív számláktól!

2002. szeptember 10. |  2207

Óvakodjunk a fiktív számláktól! cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Mikro- és kisvállalkozások adóalap-kedvezménye

2002. május 10. |  2005

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény előírása szerinti, mikro- és kisvállalkozásnak minősülő vállalkozásoknak 2001-ben 10 000 000 Ft, 2002-ben 30 000 000 Ft adóalap után nem kell megfizetni a 18%-os mértékű adót. Ezzel 2001-ben 1 800 000 Ft-ot, 2002-ben 5 400 000 Ft-ot takaríthat meg a vállalkozás, ha megfelel a jogszabályok előírásainak.

Becslés az adóellenőrzésben

2002. április 10. |  2180

A becslés olyan bizonyítási módszer, amely a valóságos adó alapját valószínűsíti.

A reprezentáció és az üzleti ajándék elszámolásának szabályai

2002. január 30. |  2997
1

Új év, új adózási év. Eljött az idő, hogy felfrissítsük adóügyi információbázisunkat, megismerkedjünk a 2002. évi változásokkal. A reprezentáció, a kapcsolattartás egyre nagyobb szerepet kap az üzleti életben, érdemes tudni, hogyan élhetünk vele.

A számlázás mesterfogásai

2003. május 10. |  2565

A számlázás mesterfogásai cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Az adóhatósági ellenőrzésről I.

2001. szeptember 10. |  2253

Az adóhatósági ellenőrzésről I. cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

A cégautókról

2001. július 10. |  2813

A cégautókról cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

A vállalkozást terhelő bérjárulékok 2004. január 1-től

2004. január 30. |  2104

Megszokhattuk, hogy minden év elején változnak az adójogszabályok, más járulékot, más összeget kell befizetnünk. Idén ugyan csak minimális mértékben emelték a minimálbért – amit az átlag vállalkozó fizet magának –, de azért érdemes végigmennünk az összes költségponton. A munkáltató a munkavállaló bére után 3% munkaadói járulékot köteles elszámolni és megfizetni. A tulajdonos személyes közreműködésének ellenértéke után nem kell munkaadói járulékot fizetni. Amennyiben a tulajdonos munkaszerződés alapján vesz fel bért, akkor azt munkaadói járulék is terheli.

Saját tőke védelme, pótbefizetés

2001. november 10. |  6623

A gazdasági társaságokról szóló törvény a saját tőke védelmében előírja, hogy a gazdasági társaságnak biztosítania kell a minimális saját tőkét. Amennyiben két éven keresztül kisebb a vállalkozás saját tőkéjének összege, mint a társasági formára előírt, minimális jegyzett tőke, a saját tőkét rendezni kell.

Adóhatósági ellenőrzés II.

2001. október 11. |  3198

Ellenőrzés során az adóhatóság minden esetben megvizsgálja a vállalkozás könyvelésének helyességét, és a különböző adónemek (ÁFA, SZJA stb.) bevallásaiban szereplő adatokat, valamint azok megfelelő határidőben történő megfizetését. A bevallásokat egyeztetik a könyveléssel és az adófolyószámlával is.

Használjuk az evá-t

2002. december 10. |  8823

Használjuk az evá-t cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Új nyilvántartási előírások a szokásos piaci­árral kapcsolatban

2003. november 10. |  9927

Új nyilvántartási előírások a szokásos piaci­árral kapcsolatban cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Ha nincs pénzünk, fizethetünk váltóval

2002. december 10. |  8136

Ha nincs pénzünk, fizethetünk váltóval cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Újabb változások 2003-ban

2003. április 10. |  9876

Év elején mindig sok az új szabály. Áremelések, plusz adminisztráció, esetenként egyszerűsödő ügyvitel. Íme még két újdonság adófronton.

Újévi változások 2003

2003. március 10. |  6710

Újévi változások 2003 cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.