VGF&HKL szaklap

Következő lapszámunk október 2-án jelenik meg.

A megjelenések éves ütemezése a Médiaajánlat oldalon található.

VGF&HKL szaklap 2004. december

Tudja-e? - Geotermikus energia

Tomcsányi Erzsébet |  2229

Magyarországon a termálvizek energetikai hasznosítása nagyobb mértékben az 1970-es évek elején kezdődött meg. A föld hőáram sűrűsége, illetve a földkéreg vastagsága körülbelül fele a világátlagnak, ezért a magma melegítő szerepe kétszeresen érvényesül.

Tudja-e

Tomcsányi Erzsébet |  1888

Rézcsövek alkalmazása különböző ipari gázok vezetékeinek kiépítésére

Nemes elődök, szép hagyományok

Ulrich B. J.-től a szerelvényértékesítőig

Meyer József |  1953

Az „Ulrich” árjegyzékei közül az 1914. áprilisi kiadású példányt lapozgatva meglepő annak igényes, rajzokkal gazdagon illusztrált, mindent a vásárlóért szemléletű kiállítása. Visszaköszönnek az örökzöld kifejezések és fogalmak, mint a napi ár, az ajánlat elkészítése(!), a szavatossággal kapcsolatos ravasz állásfoglalások, a vitás ügyek peres úton történő rendezésének rutinos hogyanja, mikéntje. Mindezek még a csonkítatlan gazdasági potenciál világából visszamaradt, máig ható kereskedelmi mozzanatok.

Adóhatósági ellenőrzés

Tomcsányi Erzsébet |  3344

Adóhatósági ellenőrzés során az adóhatóság minden esetben vizsgálhatja a vállalkozás könyvelésének helyességét, a különböző adónemek bevallásait, a különböző adónemek határidőben történő megfizetését. Az ellenőrzés során sor kerül a bevallások egyeztetésére az adófolyószámlával és a könyveléssel.

Sötétsugárzók

 2207

Sötétsugárzók cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

CE megfelelőségi jelölés mit is jelent

 1388

Mint ahogy a szeptemberi lapszámunkban megjelent "Épületgépészeti termékek vizsgálata az ÉMI-ben" című cikkre való reagálások is mutatták, jelentős mértékű bizonytalanság található még a szakmabeliek között is abban, hogy az egyes termék- és rendszertanúsítások pontosan mire is vonatkoznak, milyen jogszabályi és szabványi háttér mellett értelmezhetők. Jelen írás alapvető célja az alapvető fogalmak tisztázása: mit is kell érteni a CE jelölésen, milyen jogi és műszaki tartalmat, ellenőrzési folyamatot takarnak, és mit jelentenek az egyéb, a termékeken szintén feltüntetett jelek?

Épületgépészeti rögzítéstechnika és zajvédelem III.

 2395

Az előző részekben a csőtartók mechanikai tulajdonságaival foglalkoztunk, most inkább olyan konstrukciós megoldásokat mutatunk be, amelyek felhasználásával növelhetjük szerkezeteink teherbíró képességét, csökkenthetjük a szerelésre fordított időt.

Fogyasztói panaszok a gázszolgáltatásban

 3031
1 4 (1)

A Magyar Energia Hivatal (MEH) fogyasztóvédelmi osztályához tavaly és tavalyelőtt évente mintegy 200, gázszolgáltatással kapcsolatos panasz érkezett. A reklamációk legnagyobb része a gázszámlákkal kapcsolatos, de sokaknak okoz problémát a nyomáskorrekciós tényező nem értése, valamint a földgáz fűtőértékének ingadozása - derül ki a MEH közleményéből.

Fűtési rendszerek korszerűsítése III.

 3933

Egy közepes méretű vállalkozás már bátran pályázhat középületek épületgépészeti felújítására is, sőt némi ismeretséggel rendelkezvén (a felújítandó suliba jár a szomszéd Pistikéje) javaslatot is tehet a projekt beindítására. Írásunk olyan segédlet, ami egy nem szakmabeli (pl. iskolaigazgató) számára is világosan felvázolja a lehetőségeket. A mostani, harmadik részben a fűtési rendszer részeit vesszük górcső alá.

Gőzrobbanás egy családi házban

 11 298
1

A VGF újság 2003/4. számában már megjelent, hogy szilárdtüzelésű (vegyestüzelésű) kazánhoz csak nyitott tágulási tartály építhető be. E cikk azért született, mert sok szerelő készített ilyen fűtési rendszert zárt tágulási tartállyal. Sajnos, biztosan sokan nem olvasták az írást, mert még a mai napig is szerelnek hibásan. Egy konkrét eset kapcsán szeretném felhívni ismételten a szerelők figyelmét a következőkre. Az előírások nem öncélúan születnek, hanem azért, hogy a felhasználók biztonságát, a rendszerek helyes működését szavatolni lehessen.

Hungexpo-válasz

 2082

2004 második felében három lapszámon keresztül foglalkoztunk a Hungexpo-val, és rajta keresztül a Construmával, valamint a Hungarothermmel. Október közepén a Hungexpo Rt. eljuttatott hozzánk egy levelet, amelyben reagál az augusztusi, Till Gábor által jegyzett cikkre, ezt az alábbiakban - a cég kérése szerint - teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük. Még csak megjegyzéseket sem fűzünk hozzá; akinek van szeme, lásson. Egyetlen dolog: a Hungexpo nehezményezi, hogy nem kértük ki a véleményét megjelenés előtt. Ennek egyetlen oka van. Az, hogy már nem kell kikérnünk azt, mint a régi rendszerben kellett esetenként az esszéírónak a témaalanyától. Viszont mindig biztosítunk teret a válasznak, reakciónak. Az olvasó pedig mérlegre teheti az érveket és ellenérveket.

Megújuló energiák lehetőségei az energiaellátásban II.

Tomcsányi Erzsébet |  2367

Az energiát az elsődleges/primer (fosszilis/hagyományos - szén, kőolaj, földgáz -, nukleáris és megújuló) energiahordozók és az ezekből különböző technológiákkal nyert másodlagos energiafajták (villamos energia, benzin, dízel, biodízel, bioalkohol, biogáz, hidrogén) felhasználásával nyerjük. Magának az energiának a továbbítása (transzportja) is energiát igényel: esetenkénti gazdaságossági vizsgálat tárgya, hogy mikor érdemes energiát szállítani és mikor helyben (decentralizáltan, autonóm rendszerekben) előállítani. Tanulmányunk elsősorban a villamosenergia-ellátással foglalkozik, így a nem megkerülhető kérdéssel, a megújuló energiák háztartási hőtermelésre (fűtésre, melegvíz-készítésre) való hasznosításával, a napkollektorokkal és a hőszivattyúkkal e helyütt nem foglalkozunk.

Miért pont gőz

 4036

  A gőz egy tiszta, univerzális hőhordozó, minden ipari folyamat számára 200 °C hőmérsékletig. Miért pont gőz cikkünkről bővebben olvashat, ha rákattint a címre.

Összefogni a minőséggel

 2240

Az EU-csatlakozás egyik legpozitívabb hozadéka az igényesség növekedése, az energiatakarékosság, a környezetvédelem és a minőség előtérbe kerülése lehet. Ennek - a már megindult - tendenciának egyik jó példája Buga Péter szakmai életútja.

Több mint bútordarab: a kandalló

 4921

Szinte minden építkező fejében megfordul a gondolat: legyen az új házban kandalló, esetleg cserépkályha. Ez természetes dolog, hiszen az égő tűz látványa, a fahasábok ropogása ősidők óta jó hatással van ránk. Szeretjük a tüzet.

Hinta-Palinta...

 2005

Tanulságos történetként ismét egy kéményes témával hozakodnék elő, melyekből kifogyhatatlan minden szakember, azonban ezzel a történettel mégis inkább azt szeretném hangsúlyozni, milyen galibát tud okozni szakemberek és felhasználó közt a kommunikációhiány, vagy félretájékoztatás. A problémát megértve azt láthatjuk, hogy maga a megoldás pofonegyszerű, mégis az út, ahogy eljutottunk a megoldáshoz, rögösre sikerült .