Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Ne halogassuk a gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálatot!

| |  14 481 |

Az alábbi tartalom archív, 5 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Ne halogassuk a gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálatot!

Ha valamivel kapcsoltban nincsenek képben a lakók, akkor az a gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálat mibenléte. Pedig kell vele foglalkozni! Javasoljuk a kollégáknak, hogy cikkünket mutassák meg ismerőseiknek, ügyfeleiknek.

A gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálat tízévente kötelező. Azonban nem mindegy, hogy a vizsgálatot mikorra időzítik, télvíz idején ugyanis számtalan kellemetlenség adódhat abból, ha a szakemberek hibát találnak, és a lakást kivonják a gázszolgáltatásból. Vizsgáljuk meg a jogszabály és a gyakorlat szempontjából is ezt a fontos kérdést.

Mit mond a jogszabály?

A 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet szól a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról, és előírja a műszaki biztonsági felülvizsgálatot a telekhatáron belüli gázvezetékekre és gázkészülékekre. Egyetemes szolgáltatásra jogosult személyek (lakosság) a gázmérőcsere esetén kötelesek a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot is elvégeztetni. Ez tízévente szokott megtörténni, melyről a szolgáltató értesítést küld a fogyasztónak. A hitelesítési mérőcsere évében, a mérőcsere elvégzése előtt szükséges az ingatlan tulajdonosának megrendelni a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot is. Ezt célszerű a hitelesítési csere előtt, annak évében megrendelni, de legfeljebb a hitelesítési csere éve előtt. Ha az ingatlantulajdonos a gázmérő cseréjének dátumához képest 10 évnél nem régebbi jegyzőkönyvvel igazolja a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégeztetésének tényét, nem köteles a soron következő gázmérő cseréjével egyidejűleg újból elvégeztetni a felülvizsgálatot. Ha a szakemberek hibát találnak, akkor a javítás költségei a fogyasztót terhelik, egyébként a felülvizsgálat költségeit a szolgáltató viseli. Abban az esetben, ha a felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, akkor 5 évente saját magának kell gondoskodnia felülvizsgálatról, és ennek költségeit is magának kell fizetnie.

Az ellenőrzés menete

A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során azt ellenőrzik a szakemberek, hogy a gázkészülék az üzembe helyezésekor megfelelt-e a hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak, továbbá adottak-e  biztonságos üzemeltetés feltételei. Ellenőrzik, hogy van-e gázszivárgás, a légellátás megfelelő-e, a gázkészülékek karbantartása megtörtént-e stb. A felülvizsgálatot a fogyasztói rendszeren kell elvégezni, amely a felhasználási hely telekhatárától kiinduló vezetékétől a gázkészülékig tart. A fogyasztói rendszer részei a csatlakozóvezeték (a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték), a fogyasztói vezeték (az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől a gázfogyasztó készülékig terjed), a felhasználói berendezés (a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége). A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

Mit mond a szakember?

A témával kapcsolatban megkérdeztük Szabó Sándor gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálót. „Meglehetősen változatos dolog egy ilyen műszaki biztonsági felülvizsgálat. Ha a háztulajdonos kéri a felülvizsgálatot, akkor a szolgáltató automatikusan átvállalja a költséget, és kiküldi a vele leszerződött partnert, aki a munkát elvégzi. Társasházak dönthetnek úgy, hogy egy vállalkozót bíznak meg a felülvizsgálattal, ami viszont pénzbe kerül” – mondta el a szakember. Hívásra tehát kimegy a gázszerelő, aki az órától a lakásban a fogyasztókig végignézi a hálózatot. Különös tekintettel vizsgálja a bekötések, csövek szabályosságát, valamint a légellátást. „Nemcsak a gázvezeték, hanem a szellőzés biztosítása is nagyon fontos a felülvizsgálat során. Például nem mehet át a vizsgálaton egy nyílt égésterű készülék, új nyílászárókkal, szagelszívóval. Viszont a lépcsőház vezetékét már a háznak kell saját magának ellenőriztetni a közös költségből. Ez már nem ingyenes” – tette hozzá Szabó Sándor.

Állapotok

A legfontosabb kérdés, hogy milyen állapotban vannak a gázkészülékek, mennyire biztonságosak, szükség van-e a javításukra. „Katasztrofális állapotokkal találkozom. Telis-tele vannak a házak, lakások szabálytalan bekötésekkel, átalakításokkal. Például a nyílt égésterű készülék a helyén maradt, az ablakokat kicserélték, mindent átalakítottak az eredeti állapotokhoz képest, és nem biztosították a helyiség légutánpótlását. Ez egy jellemző példa a leggyakrabban előforduló állapotokra, melyek egy fürdőszobában uralkodnak manapság” – tette hozzá Szabó Sándor. Régi házakban a gázvezetékek állapota is hagy maga mögött kívánnivalót. „Nagyon sokszor előfordul, hogy a lakók inkább nem szólnak. Félnek helyrehozatni az elöregedett vezetékeket, mert drága, mert hosszabb időre kivonják a szolgáltatásból a lakóházat, társasházat. Itt nincs türelmi idő, ideiglenes megfelelés, ha gáztömörtelenséget tapasztalunk, azt kötelesek vagyunk azonnal jelezni a gázszolgáltató felé. Ha bármi történne, akkor a vizsgálatot végző szerelőnek kell a felelősséget vállalnia. Pedig sokszor az is előfordul, hogy szigetelőszalaggal megoldják a problémát”

A másik nagy probléma az időzítés. Senki nem szeretne tél közepén, szenteste a hideg lakásban fagyoskodni. „A ház tulajdonosai is hibásak ilyenkor. Sok esetben novemberben kérik a felülvizsgálatot. Szerencsésebb lenne a nyár elején figyelni erre a problémára, így egy esetleges szivárgásra hamarabb fény derül, és nem a fűtési szezon alatt történik meg a javítás. Tavaly is sok esetben fordult elő, hogy lekapcsolták a gázt egyik-másik társasházban, ami pedig egy kis odafigyeléssel elkerülhető lett volna” – tette hozzá a szakember.

Amire tehát figyelni kell, hogy mikor jár le a tíz éves felülvizsgálati kötelezettség. Még abban az évben – a szakember tanácsa szerint – jelezni és kérni kell a szolgáltatót a nyár eleji, tavaszi felülvizsgálat elvégzésére. Ezek után, ha problémát találnak, a háznak marad ideje megkeresni a korrekt kivitelezőt, aki még bokros teendői közepette el is tudja végezni a munkát. Ha viszont problémát észlelünk, azt azonnal be kell jelenteni a szolgáltatónak!

Fűtési rendszerKözműSzabványok