VGF szaklap

Újabb állami cég lépett a piacra

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet – tervező, lebonyolító, kivitelező, műszaki ellenőr

| |  571 | |

Újabb állami cég lépett a piacra

Állami tervező vállalatra már volt néhány éve próbálkozás. Az akkor nem volt sikeres, most kibővített feladatkörrel új konstrukció került a színre. Vajon ez azt jelenti, hogy a magánvállalkozások kiszorulnak az EU-pályázatos építési piacról, ami pedig a törzsét adja a hazai beruházásoknak?

A Kormány 103/2017. (IV. 28.) Korm. rendelete

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

1. § Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki: Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
3/A. § (1) A tankerületi központ hazai vagy európai uniós forrásból származó költségvetési támogatásból megvalósított, hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött, építési vagy bontási tevékenységet is tartalmazó, építési beruházással kapcsolatos
a) tervezési,
b) műszaki engedélyezési,
c) kivitelezési,
d) műszaki ellenőrzési feladatait az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

(2) A Társaság az (1) bekezdés szerinti feladatok vonatkozásában a tankerületi központ mint ajánlatkérő meghatalmazása alapján közfeladatként térítésmentesen beszerzési, közbeszerzési eljárásokat bonyolíthat le, amely alapján a tankerületi központ jogosult az eljárás nyertes ajánlattevőjével szerződni.

(3) A tankerületi központ a (2) bekezdés szerint jogosult a Társaság bevonására az (1) bekezdésben nem nevesített építési tevékenységek esetén is.

(4) A Társaság a (2) bekezdés szerinti feladatainak ellátásához szükséges forrást az állami infrastruktúra- beruházásokért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből kell biztosítani.

JogszabályokSzolgáltató