VGF szaklap

Részben ingyenes lett a közműbekötés

| |  1081 | |

Részben ingyenes lett a közműbekötés

Július elsejétől a gáz, víz és csatorna, valamint a villany részben ingyenesen köthető be. Rövidül a tervek elbírálásának átfutási ideje, valamint ha a szolgáltató visszautasítja a terveket, a műszaki biztonsági hatóság is gyorsabban köteles határozatot hozni, sőt a kivitelezők számára is lesznek változások.

Az új szabályozással egy átlagos méretű családi háznál, üzlethelyiségnél egy család 450 ezer és 1,9 millió forint közötti összeget takaríthat meg, egy kkv pedig akár 2,8 millió forintot is spórolhat.

Földgáz

Mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m³/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig ingyenes. Gázszolgáltatás esetén a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés kiviteli tervezésére van szükség, melyet az egyetemes gázszolgáltatóhoz kell benyújtani. A kiviteli tervekért viszont fizetni kell továbbra is. Újdonság még, hogy a szolgáltatónak kötelessége 8 napon belül elbírálni a kérést, felülvizsgálni a létesítést, mely a jelen jogszabály módosításnak köszönhetően szintén díjmentes lett. Ha a szolgáltató a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősíti, az ingatlan tulajdonosa a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. Az eljárás szintén díjmentes, és a törvényalkotó itt is nyolc napos határidőt szabott meg a hatóság számára.  Csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezéséről a földgázelosztó köteles gondoskodni. A gázfogyasztó készülékeket a gyártó, vagy annak megbízottja is üzembe helyezheti, de a szolgáltató a gázkészülékek beüzemelése nélkül is köteles a fogyasztói vezetéket üzembe helyezni, ha az a műszaki biztonsági előírásoknak és a kiviteli terveknek megfelel. A különdíj ellenében végzett szolgáltatások díját úgy kell megállapítania a szolgáltatónak, hogy az segítse elő a legkisebb költség elvének érvényesülését. A Hivatal a fizetendő különdíj mértékét a szolgáltatásokkal összefüggő munkavégzésre fordított munkaidő és a munkavégzés átlagos óradíjának alapulvételével határozza meg. Ráfordított időként a Hivatal rendeletében meghatározottak szerint kizárólag a munkavégzés helyszínén munkavégzésre fordított idő vehető figyelembe.

Víz és csatorna

Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. Az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni. Ha a víziközmű-szolgáltató az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésére irányuló a bekötéssel összefüggő terveket kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, új terv benyújtását, vagy a tervek olyan kiegészítését írta elő, amellyel az igénybejelentő nem ért egyet, az igénybejelentő a műszaki biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A hatóságnak ebben az esetben is 8 nap áll rendelkezésére a nyilatkozatok kiadásához, és az eljárás ismételten díjmentes. Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatban az igénybejelentő nem a víziközmű-szolgáltatót, hanem a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személyt bízza meg, az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni, feltéve, hogy az – a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított – kiviteli tervnek megfelelően készült el.

KözműSzolgáltató