VGF&HKL szaklap

Egyszerűsödő klímagáz-adatbázis?

| |  1471 | |

Egyszerűsödő klímagáz-adatbázis?

Hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) módosítása. Így egyszerűsödtek a hűtősöket, klímásokat érintő adminisztrációs terhek.

A Kormányrendelet az alábbi – a szakma szereplőit a gyakorlatban leginkább érintő – változásokat vezette be:

  • A regisztrációt érintő módosítás szerint a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) történő alkalmazás regisztráció akkor minősül megfelelően teljesítettnek, amennyiben rögzítésre kerülnek a képesített vállalkozás által kötelezően megadandó műszaki adatok is, mely adatok körét taxatíve meghatározza a Kormányrendelet. Továbbá az üzemeltető az Adatbázisban az üzembe helyezést követő 8 napon belül nem hűtőkörönként, hanem alkalmazásonként köteles beregisztrálni – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazását, valamint üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezését.
  • Az üzemeltető személyében bekövetkezett változásra vonatkozó módosítást követően, ha az új üzemeletető nem tesz eleget az átadott alkalmazás átvételére vonatkozó kötelezettségének az Adatbázisban, a korábbi üzemeltető az átadás tényét igazoló dokumentum Adatbázisba való feltöltésével értesíti a Hatóságot. A dokumentum feltöltésére a berendezés átvételére nyitva álló határidőt (8 nap) követően van lehetőség
  • A vállalkozás kérelmére a Hatóság a vállalkozás képesítési kategóriáját, regisztrált vállalkozási kategóriáját vagy regisztrációját már csak törli és felfüggesztés iránti kérelem benyújtására nincsen lehetőség.
  • Egyértelműsítésre került a szivárgásészlelő telepítésének tényével kapcsolatos Adatbázisban történő rögzítési kötelezettség. A módosított rendelkezés szerint a telepítés tényét a szivárgásészlelő rendszer ellenőrzését végző képesített vállalkozás képesített alkalmazottja köteles rögzíteni az Adatbázisban.
  • A szivárgásvizsgálatot érintően megfogalmazásra került, hogy az elvégzett szivárgásvizsgálat érvényességi ideje az alkalmazás szivárgásvizsgálata elvégzésének időpontjában fennálló műszaki adatok alapján kerül meghatározásra és nyilvántartásra az Adatbázisban. Ez azt jelenti, hogy bármilyen, a szivárgásvizsgálat gyakoriságát érintő műszaki beavatkozást követően szivárgásvizsgálatot szükséges végezni.
  • Fontos változás, hogy egy-egy hűtőköri beavatkozással járó tevékenység akkor minősül elvégzettnek, amikor az erre vonatkozó jegyzőkönyv az Adatbázisban rögzítésre kerül. A munkavégzés és a jegyzőkönyv feltöltése közötti 8 napos határidő megszűnése a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését eredményezi, hiszen a beavatkozást követően a „Klímagáz adatbázis” mobil applikáción keresztül a munkavégzéssel egyidejűleg kerül rögzítésre a jegyzőkönyv. A Hatóságnak a továbbiakban nem áll módjában papír alapon készült jegyzőkönyvet elfogadni, mellyel eleget kíván tenni az elektronikus ügyintézés követelményeinek.

JogszabályokKlíma