Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

OMÉN 2020: rangos elismerést kapott Bokor András

Tervezői munkásságáért lapunk rovatvezetője kapta idén a Macskásy Árpád Alkotói Díjat

| |  2133 |

OMÉN 2020: rangos elismerést kapott Bokor András

Bár az idei Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN) a járványhelyzet miatt a világhálóra költözött, a szokásos évi díjak korántsem virtuálisak. A VGF&HKL természetesen elismerését fejezi ki minden kitüntetett felé, annál is inkább, mert az egyik „legfényesebb” kitüntetéssel lapunk állandó munkatársa, Bokor András szakmai tevékenységét ismerte el a bíráló bizottság. Az igazságügyi szakértőként is dolgozó tervező, épületgépész mérnök tanulságos történeteit alighanem minden olvasónk jól ismeri.

Az épületgépészet legmagasabb-rangú kitüntetéseinek, valamint az épületgépészet Év Emberei kitüntető címek 2020. évi díjazottjai – a hagyományok szerint minden évben –, így ebben az évben is november utolsó péntekén válnak ismertté a díjazottak és a szakma számára egyaránt. Mivel a díjak személyes átadására most sajnos nincs lehetőségünk, ezért erre egy későbbi, most még előre nem meghatározható időpontban fogunk ünnepélyes keretek között sort keríteni, melyről természetesen értesíteni fogunk minden érintettet és a teljes szakmát – adta hírül az OMÉN szervezőbizottsága. És akkor lássuk, kik kapták az idei elismeréseket!

I. Az épületgépészet legmagasabb rangú kitüntetéseinek 2020. évi díjazottjai

Macskásy Árpád Alkotói Díj:

Bokor András

Bokor András a Pollack Mihály Műszaki Főiskola elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát szerzett. Első munkahelye a Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat (LAKÓTERV), volt, ahol a 13 éves gyakorlati idő alatt nagy mesterektől (Gémes László, Mödl Andor, Arnold Károly) tanulta a tervezést.

1992-ben megalakította a VIZATERV Kft-t, aminek azóta is az ügyvezetője. A most 10 fővel dolgozó irodából több fiatal tervezőt bocsátott útjára, akik részben ma már munkatársai is. Több, mint tíz éve igazságügyi szakértőként is tevékenykedik. Társadalmi tevékenységei többek között:

 • a Magyar Mérnöki Kamara Budapesti- és Pest megyei Épületgépészeti Szakcsoportjának alelnöke
 • a Budapesti- és Pest megyei Mérnöki Kamara Felügyelő Bizottságának tagja
 • a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata Szakértői Bizottságának tagja

Közelmúltból kiemelhető tervezési munkái:

 • BALATONFÜREDI SPORTUSZODA 2015
 • PREMONTREI NŐI KANONOKREND RENDHÁZ 2018
 • CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ, KAPOSVÁR 2018
 • LÓCZY LAJOS GIMNÁZIUM, BALATONFÜRED 2018
 • GYARMATI DEZSŐ USZODA, BUDAPEST 2018
 • SCHWARZMÜLLER JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT., DUNAHARASZTI 2011, 2012, 2019

Bár a laudáció erre nem tér ki, Bokor András nevét lapunk olvasói jól ismerhetik, hiszen igazságügyi szakértői tevékenysége során számos olyan tanulságos történetet ismertetett a VGF&HKL hasábjain, amely alighanem minden szakember számára csemegét jelent. Az elmúlt években félszáznál is több alkalommal jelentkezett rovatával, amely az egyik legnépszerűbb a lap olvasói körében.

A Macskássy Árpád Alktotói Díjat a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata adományozta a kitüntetettnek.

Macskásy Árpád Életműdíj:

Lucz Géza

Lucz Géza meghatározó egyénisége a magyar épületgépész mérnök társadalomnak. Kerek 50 évet töltött el a SOMOGYTERV-ben. 1965-től eleinte szerkesztőként, majd épületgépész tervező mérnökként, végül igazgatóként dolgozott a megyei tervező vállalatnál és annak jogutódainál. Ebben az időszakban számos jelentős tervezési munkában vett részt. Néhány a jelentősebbek közül:

 • Sikonda welness hotel felújítás és bővítés
 • Kaposvári Piac, • AGORA Kaposvár
 • Kaposvári városi uszoda, termálfürdő, élményfürdő, nappali kórház

Fontosabb kitüntetései:

 • 2010 Eötvös Lóránd díj
 • 2017 Zielinski Szilárd díj
 • 2017 Somogy Mérnöke díj

Kamarai tevékenysége:

 • Magyar Mérnöki Kamarának alapítása óta tagja
 • 1996–2013 SMMK alelnöke
 • 2013–2017 SMMK elnöke

Tevékenységének fontos eleme, hogy a Dél-Dunántúli Régió épületgépész szakcsoportjainak tevékenységét koordinálja. A BME és a PTE épületgépész hallgatóinak diploma, és szakdolgozat készítésénél külső konzulensi és bírálói feladatokat lát el.

A Macskássy Árpád Életműdíjat A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata adományozta.

Épületgépésztért Díj:

Baumann Mihály

Baumann Mihály a Budapesti Műszaki Egyetem elvégzését követően, 1982-től napjainkig a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán és annak jogutódjainál oktatóként dolgozik. Jelenleg a PTE Műszaki és Informatikai Karán a Épületgépész- és Létesítménymérnöki Tanszék tanszékvezetője. Fő szakterülete az épületgépészet és az épületenergetika. A fűtéstechnika, mérés és irányítástechnika, laboratóriumi mérések, hőtan, lég- és klímatechnika, alkalmazott számítástechnika tantárgyak oktatását végzi. Vendégelőadóként rendszeresen közreműködik Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar oktatásában.

A szakma elismeréseként három alkalommal is elnyerte az „Év Épületgépész Oktatója” díjat. A BAUSOFT Pécsvárad Kft. ügyvezetőjeként is részt vesz a szakmai életben. Fő tevékenysége az épületgépészetei tervezés, szakmai szoftverfejlesztés. Számos szakmai programot fejlesztettek ki az energetika, fűtéstechnika, klímatechnika, területére. Ezeket a programokat az ország többezer tervezője, tervező cége használja. Több jelentős létesítmény tervezésében vett részt, több esetben mint témavezető tervező koordinálta a munkákat. Mérnökök részére rendszeresen szervez továbbképzéseket. Számos tanfolyamot tartott fűtéstechnikai, kéményméretezési és épületenergetikai témakörökben. Részt vett az új épületenergetikai szabályozás rendeleteinek kidolgozásában, ezzel kapcsolatosan szakkönyvet írt, szoftver készítésében működött közre, szakmai folyóiratokban rendszeresen publikál. Megalakulása óta tagja a Magyar Mérnöki Kamarának és a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának. Több cikluson keresztül a Magyar Mérnök Kamara Épületgépészeti Tagozatának Elnökségi tagja volt. Jelenleg a Baranya Megyei Mérnöki kamara elnökségi tagja, és a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat Baranya Megyei Szakcsoportjának elnöke. Kamarai munkáját 2016 a Baranya Megyei Mérnöki Kamara az Év Aranygyűrűs Mérnöke kitüntetéssel ismerte el. A Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata 2017-ben a Macskásy Árpád Alkotói díját vehette át. A szakmai munkája mellett lakóhelyén, Pécsváradon négy cikluson keresztül önkormányzati képviselő volt, 1994. óta a pécsváradi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 2006 óta a Baranya Megyei Német Önkormányzat tagja 1998–2002 időszakban a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata tagja volt.

Az Épületgépészetért Díjat a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség alapította.

Meszlényi Zoltán díj:

Réti Pál

Réti Pál 1969-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Kalorikus Tanszékén szerezte meg mérnöki diplomáját. Még ugyanebben az évben a Hűtőgépgyár Budapest XIII.ker. Lőportár utcai Gyártmányfejlesztési Főosztályon kezdett dolgozni, ahol folyadékhűtők, klímaszekrények fejlesztésével foglalkozott.

1970-ben a hűtőgépgyáron belül megalakult a Klímatechnikai Főosztály, ahol a Gyártmányfejlesztési Főosztály a fenti tevékenységét folytatta. Az említett tevékenységen túl léghűtéses kondenzátorok fejlesztésével is elkezdett foglalkozni.

1974 áprilisában ösztöndíjat kapott a Purdue egyetemre – Lafayette, Indiana, USA –, ahol a Ray Herrick laboratóriumban egy évig kutatással és fejlesztéssel foglalkozott. Ezt követően a 1976-ban a jászberényi műjégpálya klímatervezéséért állami kitüntetést kapott.

1977-ben kinevezték a Hűtőgépgyár Klímatechnikai Főosztályán a Fejlesztési Osztály vezetőjévé, majd 1983-ban átvette a Klíma-Rendszertervezési Osztály vezetését is. 1987-től a Johnson Controls JCI Regelungstechnik GmbH magyarországi képviseletét vezette. 1990-ben az Alfaco Warenvertrieb Gesellschaft magyarországi irodáját megalapította, majd ügyvezetője volt egészen nyugdíjazásáig. Több cikluson át volt a HKVSZ elnökségi tagja, valamint a szövetség Kompetencia Bizottságát több, mint 10 évig kiváló színvonalon vezette.

A Meszlényi Zoltán díjat a Magyar Épületgépészek Szövetsége adományozta.

II. Az Év Emberei kitüntető cím 2020. évi díjazottjai

Az Év Épületgépész Oktatója:

dr. Barna Edit

Dr. Barna Edit 1999–2005 között végezte egyetemi tanulmányait a BME Gépészmérnöki Karán az épületgépészeti képzésben, környezettechnikai specializációval. 2005-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett. 2005–2008 között PhD-hallgató a BME Gépészmérnöki Karán. 2010. szeptemberétől 2015-ig egyetemi tanársegéd. 2015-től egyetemi adjunktus.

Oktatási területe: épületgépészeti kivitelezési ismeretek, épületgépészeti energetika, fűtéstechnika, komfortelmélet tárgyak, épületgépészeti laboratóriumi mérések. Az energetikai mérnököknek előadott épületfizika tárgy gyakorlatának vezetése. Szakdolgozatok és diplomatervek konzultálását végzi. Részt vesz az angol nyelvű képzésben, 2019-től az idegen nyelvű specializáció tanszéki felelőse.

Kutatási tevékenysége: épületgépészeti rendszerek életciklus elemzése: a gépészeti berendezések gyártásához, üzeméhez és újrahasznosításához, kezeléséhez kapcsolódó energiafelhasználás, szennyezések környezeti hatásának vizsgálata. Komfortelméleti kutatások élőalanyos és termikus műemberes mérésekkel. Jelenleg részt vesz az Épületek és épületszerkezetek életciklus- és épületfizikai szemléletű optimalizációja komplex numerikus modellezéssel című OTKA munkában. (FK 128663); az épületenergetikai irányelv 2018/844 szerinti módosításának hazai implementációjához kapcsolódó háttéranyagok kidolgozását célzó projektben. (Innovációs és Technológia Minisztérium, 2020); – Higher Education Package for Nearly Zero Energy and Smart Building Design / Közel nulla energiaigényű és okos épületekhez kapcsolódó képzési anyag kidolgozásában (HI-SMART (Erasmus+). 2018-tól ellátja a Magyar Mérnöki Kamara képviseletét a REHVA (Federation of Heating Ventilation and Air-conditioning Associations) európai épületgépész szövetségeket tömörítő szövetségben.

A 2020-as Év Épületgépész Mérnöke:

Csanád Bálint

Csanád Bálint 1972-ben szerezte meg diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. A tervezők gyötrelmesen szép hivatását választotta. Első munkahelye a BUVÁTI volt. Itt olyan szakmai elődtől sajátíthatta el a tervezői szakma alapjait, mint Keve Lajos. Szakmai alaprutinját is ebben az időszakban szerezhette meg.

Az 1989-ben alapított saját tervező vállalkozásában, a CONSENSUS KFT-ben folytatta tervezői tevékenységét. Jelentős létesítmények épületgépész tervezési munkáiban vett részt, irányította azokat. Ma is aktív tevékenysége során sok fiatal, kezdő tervezőt indított el a pályán. Rendszeresen tart szakmai előadásokat konferenciákon. Például a már hagyományos Épületgépész Tagozati Tervezői Konferenciákon, illetve Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság konferenciáin minden évben. A Magyar Mérnöki Kamara aktív tagja annak megalakulása óta. A BPMK épületgépész szakcsoportjának aktív vezetője. 2019-ben „Építők Napja” alkalmából kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként kitüntető oklevelet vehetett át!

Csak az utóbbi évek néhány jelentős munkájának kiemelése:

 • Bp. Százados úti 220 lakásos lakótelep 2014–2015
 • Budapesti Műszaki Egyetem Központi könyvtár és Nagyolvasó. Szellőzés, fűtés munkák
 • Pécsi Szennyvíztelep I. ütem, 2015
 • Pécsi Szennyvíztelep II. ütem, 2020
 • Bajai Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium energetikai fejlesztése, 2018
 • Hermina lakótelep 236, 244 lakásos lakóépületek (közel passzív ház) 2018–2019
 • Onkológiai Intézet földalatti kezelőhelyiségei. 2016 • SOTE központi prosectura felújítása 2020

A 2020-as Év Épületgépész Tervezője:

Bánhalmi János

Bánhalmi János a debreceni Ybl Miklós Műszaki Főiskola Gépészmérnöki Kar Épületgépészeti Szakának elvégzése után 1994-ben kapott diplomát. 2005. júniusában Debrecenben kapott épületgépész szakmérnöki diplomát. 2012. áprilisában Tűzvédelmi Szakvizsga Bizonyítványt szerzett. 1999-től a Magyar Mérnöki Kamara tagja. 2009-ben a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara-, majd a HBMMK Épületgépészeti Szakcsoportjának elnökségi tagjának választották, amely tisztségeket jelenleg is betölti.

A diploma megszerzése óta egy debreceni székhelyű, épületgépészeti tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás alkalmazottjaként, tervezőként dolgozik, majd 2003. január 1-jétől főállásban magántervezőként. 2003. novemberében alapította meg a Bánhalmi Épületgépészeti Kft.-t, melynek keretében jelenleg is épületgépészeti tervezés a fő tevékenységi területe.

Az utóbbi öt évben a pályaművén túli tervezői referenciái:

 • Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar alagsori átalakítás és bővítés teljeskörű épületgépészet, 2015 
 • Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt Terem klímatechnika, 2016 
 • URSUS buzau, Romania, Sörgyár töltőberendezések tisztatéri légtechnika, hűtés, 2016
 • Sopron, Múzeumnegyed teljeskörű épületgépészet, 2017
 • Debreceni Egyetem – ÁOK, Műtéttani Tanszék „A” és „B” épület teljeskörű épületgépészet, 2018
 • Debrecen, Párizsi Udvar 4. ütem Vegyes funkciójú épület teljeskörű épületgépészet, 2018
 • Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium és Óvoda Győr teljeskörű épületgépészet, 2019
 • Debreceni Egyetem KK Asszisztált Reprodukciós Központ teljekörű ég., tisztatér technikával, 2019
 • Debrecen, Párizsi Udvar 5. ütem, vegyes funkciójú épület teljekörű épületgépészet, 2019

A 2020-as Év Épületgépész Kivitelezője:

Margittai István

Margittai István 1973. 03. 05-én születtet Budapesten. Édesapja 1972-től kisiparosként dolgozott saját műhelyében, ennek hatására számára is egyértelmű vált, hogy egyszer majd saját céget szeretne. Az iskolaválasztásnál már korán kiderült, hogy épületgépészettel szeretett volna foglalkozni, így egyenes út vezetett a Vági István Építőipari Szakközépiskolába. 1992- ben technikusi minősítést szerzett. Ezt követően 1996-ban végzett a pécsi Pollack Mihály főiskolán épületgépész mérnökként.

Első munkahelye a Regale Kft. volt, majd következett egy rövid kitérő a Magyar Építő Zrt. gépész projekt osztályán. Innen a Columbus Klima Kft-hez került, ahol munkái között szerepelt a Lurdy Ház kivitelezése. 2000-ben lépett a családi vállalkozásba, amely addig főleg lemezmegmunkálással foglakozott, és kezdte el az első saját épületgépészeti kivitelezési munkákat. A cég egyik jelentősebb kivitelezése az ELTE Déli tömb fűtési-hűtési rendszerének szerelése volt. Az első évek nagyon nehezen indultak, de szerencsére sikerült talpon maradni, így a 2007-2008-as évek környékére már stabil, tőkeerős vállalkozássá váltak. Kivitelezési munkáik szinte minden gépészeti területet lefednek az irodaház kivitelezéseken keresztül a családi házakig. A fő profil elsősorban irodaházak, bevásárlóközpontok, de az elmúlt évek referenciái között található többek közt gyorsétterem, gyártó- és raktárcsarnok, filmstúdió és műtő is. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően napjainkban már teljes zöldmezős irodaház kivitelezésekben is jeleskedik a cég. Stabil és szakmailag felkészült kivitelezői, mérnöki és irodai létszámuk garancia a kivitelezési munkák legjobb minőségben történő elvégzésére.

Csak az utóbbi évek pár referenciamunkáinak kiemelése:

 • BALANCE HALL IRODAHÁZ – Angyalföld, shell and core és fitout kiépítés
 • FERRUM IRODAHÁZ – Angyalföld, shell and core és fitout kiépítés
 • MOM PARK IRODAHÁZAK – Budapest, XII. kerület, Irodatornyok önálló hűtésfűtés és sprinkler központjainak kiépítése (1500 kW)

A 2020-as Év Épületgépész Márkaképviselője:

Bíró Gábor

Biró Gábor 1956 szeptemberében született Budapesten. 1980-ban szerezte diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Folyamattervező szakán. Ezt követően az Energiagazdálkodási Intézetnél kezdett dolgozni, majd következett a Budapesti Hőerőmű Vállalat.

1984-től a Prometheus Energotechnikánál tervezési és üzemeltetési feladatokat látott el. 1987-től az Energiagazdálkodási Intézetnél ipari és erőművi hűtőrendszereket tervezett, kivitelezett többek között Iránban, Örményországban és Szíriában. 1993-tól a Zenner Magyarország Kft.-nél, majd 1994-ben kezdte meg pályáját a Gebo Armaturen német épületgépészeti termékeket gyártó cégcsoportnál. 1994-ben a magyarországi iroda létrehozása és a cég termékeinek piaci bevezetési stratégiáját tervezte. 1995-től 2001-ig a Gebo Hungária, majd 2001-től 2020-ig a Gebo See (South-East Europe) Kft. ügyvezetője. A sikeres magyarországi működést követően, a cég lehetőséget kapott az export piacok szélesítésére közvetlenül Magyarországról. Ebből a célból külön egy dél-kelet európai logisztikai bázist hozott létre. A 26 éves kitartó munka eredményeképpen lett Kelet-Európában ilyen sikeres a Gebo See Kft. Az éves árbevétel kétmilliárd forint feletti, mellyel a cégcsoport a német vállalat után a második legeredményesebb a cég árbevétel és profit szempontjából. Idén ezt a jelentős bevételű, termékeit 6 országban forgalmazó, stabil és korszerű céget adott át utódjának. Munkáját a minőségi szemlélet, a felelős gondolkodás és a korrektség jellemezte. A MÉGSZ gyártói és márkaképviselői tagozatának elnökeként a szakma érdekvédelmét is támogatta munkájával. 

III. A 2020-as Év Diplomadíj pályázat nyertesei

Gépészmérnöki alapszak, épületgépész specializáció:

 1. Gila Péter DTE
 2. Varga Dávid BME
 3. Laklia Bence BME és Kiss Máté DTE megosztott

Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki mesterszak, komfort épületgépészet specializáció:

 1. Orcsi Attila BME
 2. Dócza Attila BME
 3. Katona Ádám BME

Létesítménymérnök mesterszak, épületgépész specializáció:

 1. Kostyák Attila DTE
 2. Csereklei Dániel SZIE
 3. Polgár Eszter SZIE

Díjak

Kapcsolódó