VGF szaklap

Miért lassítják a folyamatokat?

Olvasói levél a FŐGÁZ-botrány kapcsán

| |  945 | |

Miért lassítják a folyamatokat?

Az alábbi levelet a VGF Szaklap olvasója gondolatébresztőként küldte szerkesztőségünknek a FŐGÁZ tervbeadással, tervfelülvizsgálattal kapcsolatos cikkünkre és a Nemzeti Közművel folytatott levelezésünkre hivatkozva.

Az e-gepesz.hu ill. a portfolio.hu oldalon olvastam cikküket, ill. ennek „következményeit”.

A mai nap folyamán szintén reagált az illetékes, melyből kiemelnék egy mondatot „Kikerülhetnek a tervfelülvizsgálati és a műszaki biztonsági ellenőrzési körből azok a belső gázellátási tervek, amelyek gázkészülékcsere céljából készülnek, azaz amelynek során a gázhálózat átalakítása nem szükséges.”

Mellékelten küldöm Önnek a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. dokumentumtárában fellelhető pdf formátumú dokumentációt, amely az egyszerűsített gázkészülékcserére feljogosított gázszerelők listáját tartalmazza. Ez, mint látható, nyilvános dokumentum, nem bennfentes információ. Véleményem szerint az egyszerűsített készülékcsere már működik Magyarország területén, így a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. területén is.

Miről is ír a cikk írója akkor? Mennyire van tisztában a gázellátással összefüggő folyamatokkal? A legtöbb gázellátási terv épp amiatt születik, mert korszerűsítenek, amely gázvezeték alakítással/kiváltással jár, azaz tervköteles tevékenység.

Mielőtt a tisztelt hivatal újabb nyilatkozatot tenne, esetleg tájékozódnia kellene a saját cége tevékenységéről, ill az ügymenetről és az őket érintő munkafolyamatokról. (szerkesztői megjegyzés: A B besorolású falikazánok helyett, ha C besorolású kondenzációs kazánt alkalmaznak a cserénél, arra az egyszerűsített kazáncsere nem vonatkozik!)

Felháborító, hogy bűnbakot keresnek és nem a probléma megoldásán dolgoznak.

CSÚSZTATNAK egyfolytában. Holott rendelkezésükre áll egy igen fejlett ügyviteli rendszer – SAP – amiből egyértelműen lehívható, hogy az elmúlt években bármely napon, így az őszi/téleleji napon hány terv kerül beiktatásra, azaz beadásra.

Elméletileg az építőipar ismét virágzik, amelynek következménye, hogy egyre többen szeretnék a gázszolgáltatást új ügyfélként igénybe venni, ill. korszerűsíteni, amelyből egyértelműen következik, hogy a tervek száma az elmúlt évekéhez képest megnövekszik. Mielőtt egy, a tervfelülvizsgálat idejét lecsökkentő rendelkezést hoznak, elméletileg nem ártott volna statisztikai adatokat bekérni az elosztói engedélyesi tevékenységeket folytató cégektől, ill. konzultálni velük.

Mi is történt most?

Az utóbbi évek folyamán a FŐGÁZ területén a tervfelülvizsgálók számát ilyen-olyan mondvacsinált ügyekkel/elbocsátásokkal/szerződésmódosítások kezdeményezésével (és annak nem aláírásából adódó munkaviszony megszüntetésével) a főváros területén lecsökkentették. Majd az építőipar virágzása / CSOK bevezetése által megnövekedett a gázellátási tervek száma. A dolgozók létszáma változatlan maradt, a tervek száma némiképp nőtt, a 8 munkanapos (Hol is áll az előírásban a 8 munkanap, mert szerintem nap áll ott.) határidővel pedig az egy dolgozóra jutó terhelés ismét növekedett. (Bár a Zoárddal – az e-gepesz.hu oldalon írta le – egyetértek abban, hogy hány percet is vesz igénybe egy G-4 gázmérővel rendelkező gázterv felülvizsgálata?)

Hogy lehet az, hogy az elmúlt években csúcsidőszakban a mai tervszámnál jóval több tervet hagytak jóvá ugyanazok a tervfelülvizsgálók, akik ma ott ülnek, de most valamilyen ok miatt lelassultak. (Az előírások ugyanazok, mint tavaly, akkor mire fel lassulnak hirtelen a munkavállalók?)

A kérdés: MIÉRT LASSÍTJÁK a folyamatokat?

Miért kell ma 2-3-szor több dokumentációt beadni ugyanahhoz a tervhez, amihez tavaly. Milyen törvény/rendelet írja elő mindezt, mire fel a szigorítás? Miért kell egy MEO bejelentéshez is több dokumentáció, bizonylat, holott semmilyen jogszabályi változás nem történt? Ha tavaly átvehető volt egy gázszerelés ilyen-olyan papírok nélkül, akkor idén miért nem Talán, ha tovább vezetjük a dolgot és megvizsgáljuk, hogy egy sikeres MEO után hány nap alatt kellene a szolgáltatásba a fogyasztót bekapcsolni, akkor rájöhetünk a dolgok mibenlétére.

Van-e elég gázszerelő, PE csövek hegesztésére jogosultsággal rendelkező / acélhegesztésre jogosultsággal rendelkező szerelő a szóban forgó kft. alkalmazásában? Avagy a tervfelülvizsgálat bekorlátozása csak az első lépés, hogy a következő folyamatokat próbálják „tehermentesíteni”?

Megkérdezném, hogy ez a módszer miért csak FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-nél van? Miért képes a többi elosztói engedélyes – az „idegen kézben lévő” és nem állami – az egyre szigorodó előírásoknak eleget tenni? Miért is nyilatkoznak agyba-főbe az illetékes cég „nyilatkozásra jogosult emberei”? Mi ez, nyilatkozatháború? Hol marad a megoldás és az erre utaló magatartás?

A problémák halogatása, szőnyeg alá való söprése csak további problémákat okoz és sajnos nem visz előbbre, hanem egyre mélyebbre süllyeszt a mocsárban. A fenti folyamat sajnos több év és sok átgondolatlan döntés következménye, amely érthető módon egyszer csak kipattant.

Érdekes módon, amikor Vasanits Dezső volt az elnök-vezérigazgató és Csallóközi Zoltán a hálózati igazgató, akkor minden tervezőket-fogyasztókat érzékenyen érintő döntés előtt próbáltak konzultálni és a szolgáltató, valamint az ügyfél számára ideális megoldást létrehozni. Akkor még ÜGYFÉLBARÁT volt a rendszer és nem az „elosztói engedélyezési feladatok kötelezőek és pénzbe kerülnek” elv érvényesült. Ráadásul azért jegyezzük meg, hogy semmiféle műszaki-biztonsági előírásokat érintő törvénymódosítás nincs, egyszerűen csak valaki most akarta „megreformálni a tervbeadás” folyamatát anélkül, hogy előtte ténylegesen, tényekkel, adatokkal alátámasztott tanulmányt készített/készíttetett volna.

Egyszerűen rossz tanácsok/információk kerültek a döntéshozó szerepbe került emberhez, ő erre támaszkodott és ezzel egy lavinát indított el, amely már egy idő óta készülődött. SZÉGYEN, hogy ilyen döntések születhetnek egy elosztói engedélyezési tevékenységgel rendelkező cégnél!

További sikeres problémafeltáró, -megoldó megoldásra törekvő munkát kívánok!

FŐGÁZ

Kapcsolódó

Leállhatnak az építkezések a fővárosban

Leállhatnak az építkezések a fővárosban

Összeomlás küszöbén a közműszolgáltató – oknyomozásba kezdett a VGF Szaklap

Botrányt keltett a VGF Szaklap közleménye, reméljük lesz pozitív eredménye

Botrányt keltett a VGF Szaklap közleménye, reméljük lesz pozitív eredménye

Hivatalos levélben nyilatkozott a VGF szerkesztőségének az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a FŐGÁZ tervfelülvizsgálatainak új rendszeréről.