Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

A Grundfos Hungária Kft. közleménye

| |  518 |

Az alábbi tartalom archív, 11 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A Grundfos Hungária Kft. közleménye

A szivattyú hamístással kapcsolatban a Grundfos Hungária Kft. közleményt adott ki, amelyet módosítás nélkül közlünk: "Az elmúlt időben tudomásunkra jutott, illetve több ízben tapasztaltuk, hogy sajnos a piacon a cégünk által gyártott és forgalmazott szivattyúkat külsőleg esetleg megtévesztésig utánzó, ám minőségben a tőlünk elvárt és megszokottól messze elmaradó termékek jelentek meg, amelyek azon túlmenően, hogy hátrányosan érintik a GRUNDFOS márkanév/védjegy jó hírnevét, cégünknek és a felhasználóknak egyaránt egyéb jelentős károkat is okoznak.  Társaságunk természetesen mind a jó hírnév sérelmének kiküszöbölése illetve jóvátétele érdekében, továbbá a GRUNDFOS mint világviszonylatban bejegyzett védjegy jogosultalan alkalmazása, a védjegybitorlás megakadályozása érdekében minden olyan lehetséges, a Ptk. és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény által biztosított polgári jogi eszközt igénybe vesz, amely a v

A szivattyú hamístással kapcsolatban a Grundfos Hungária Kft. közleményt adott ki, amelyet módosítás nélkül közlünk:

"Az elmúlt időben tudomásunkra jutott, illetve több ízben tapasztaltuk, hogy sajnos a piacon a cégünk által gyártott és forgalmazott szivattyúkat külsőleg esetleg megtévesztésig utánzó, ám minőségben a tőlünk elvárt és megszokottól messze elmaradó termékek jelentek meg, amelyek azon túlmenően, hogy hátrányosan érintik a GRUNDFOS márkanév/védjegy jó hírnevét, cégünknek és a felhasználóknak egyaránt egyéb jelentős károkat is okoznak. 

Társaságunk természetesen mind a jó hírnév sérelmének kiküszöbölése illetve jóvátétele érdekében, továbbá a GRUNDFOS mint világviszonylatban bejegyzett védjegy jogosultalan alkalmazása, a védjegybitorlás megakadályozása érdekében minden olyan lehetséges, a Ptk. és a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény által biztosított polgári jogi eszközt igénybe vesz, amely a vagyoni és nem vagyoni sérelmének orvoslására alkalmas, és amelynek valamennyi következményét a jogsértőnek kell viselnie.

Természetesen amennyiben az ügy súlya indokolja, így a jogsértő által megvalósított tényállás kimeríti a Btk. 292-294. §§-aiban (rossz minőségű termék forgalomba hozatala), a 296. §-ában (áru hamis megjelölése), illetve a 329/D §-ában (iparjogvédelmi jogok megsértése) foglalt törvényi tényállásokat, amelyek megvalósítása egyébként alapesetben is 2 illetve 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, úgy a GRUNDFOS HUNGÁRIA Kft. a megfelelő büntetőjogi lépéseket is meg kívánja tenni. E körben megjegyezzük, hogy az iparjogvédelmi jogok megsértése esetén a büntetési tétel attól függően emelkedik, hogy a cselekmény milyen mértékű vagyoni hátrányt okoz, úgyszintén minősítő körülmény az üzletszerűség.

A hamis és rossz minőségű termékek piacról történő kiszorítása érdekében - a GRUNDFOS által támasztott minőségi követelmények és az általa kialakított értékesítési feltételek és jellemzők ismeretében - kérjük, hogy minden esetben körültekintően győződjenek meg a megvásárolt termék tényleges származásáról, forrásáról, minőségéről, és a fenti jogkövetkezmények szem előtt tartásával tartózkodjanak az ilyen hamis termékek beszerzésétől, értékesítésétől és egyéb jogsértő magatartástól, egyben a Ptk. 4. § (1) bekezdésében foglalt kölcsönös együttműködési kötelezettségre hivatkozással kérjük szíves tájékoztatásukat, amennyiben a piacon ilyen vagy hasonló jogsértő magatartást tapasztalnak." 
 

Szivattyú