VGF&HKL szaklap

Egyetlen grafikonon 200 év energiafelhasználása

| |  1580 | |

Egyetlen grafikonon 200 év energiafelhasználása

A nagy mennyiségű adatsorok vizualizációjával foglalkozó portál, az Our World in Data újfent nekigyürkőzött, és sikerrel vette a nagy kihívást: most egyetlen ábrán mutatják be 200 év globális energiafogyasztását.

A grafikon az 1800-as évtől indul, és egészen 2016-ig követi nyomon az energiafogyasztás alakulását.

Többféle típusú energiahordozóra építve

Az ilyen jellegű történeti adatsorokra is támaszkodó jelentéseknél és grafikonoknál mindig kérdés az, hogy milyen módszertannal dolgoznak az összeállítók, ugyanis konkrét adatok a korai időpontokból értelemszerűen nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre.

Az energiafogyasztás mértékére több módon lehet következtetni. A számítások alapjául az ipari termelés mértéke, a feldolgozott nyersanyag mennyisége éppúgy szolgálhat, mint az, hogy a történetiséget is figyelembe vették az elemzők, vagyis a jelenből kiindulva számítanak „visszafelé” valószínűsíthető, de legalábbis jól becsülhető értékeket.

Az eredményeket összeszedve előáll a világ elmúlt 200 évének energiafelhasználási grafikonja:

 

Az értelmezéshez...

A terrawattórában megadott mennyiségekhez az egyes energiaforrások felhasználási mértéke társul. Ezek között az egyéb megújuló forrásokba nem tartozik bele az önmagában is jelentős energiaforrásként hasznosuló nap-, szél-, nukleáris és vízenergia.

A legjelentősebb hagyományos fosszilis hordozók felhasználási mértéke – földgáz, kőolaj, szén – külön bontást és színjelölést kapott az ábrán.

A grafikon külön jelöli az úgynevezett hagyományos bioüzemanyagok felhasználási mértékét, hiszen egészen a XIX. század közepéig a világ döntően ezekre támaszkodott.

A hagyományos bioüzemanyagok esetében növényi olajokat és zsírokat használtak vagy épp égettek el, felhasználási céloktól függően. Később az első generációs hagyományos biodízelek még növényi olajok és zsírok észterezésével készültek, és kapták meg szakterminusukat, zsírsav-metil-észter néven. Ezeket a bioüzemanyagokat a hagyományos hajtóanyaggal keverve, vagy azt helyettesítve használták.

Ezek globális felhasználása még jelentős, noha napjainkban mind nagyobb jelentősége van növényi maradványokból vagy szerves hulladék feldolgozásából készülő megújuló dízeleknek, vagyis a hidrogénezett növényi olajoknak. A második generációs bioüzemanyagok – megfelelő eljárás esetén – a fosszilis üzemanyagokéval megegyező értéket képviselnek a meghajtásokban.

Az ábrán látható, hogy az 1950-es évektől meredeken emelkedett a világ energiafelhasználása. Ennek számos oka van, pl. hogy a XX. század első harmadában ugrásszerűen növekedni kezdett a bolygó népessége. Egyre több betegséget győzött le az orvostudomány, a termelés és a fogyasztás a korábbihoz képest nagyobb nagyságrendben indult emelkedésnek, az ipari és technológiai fejlődés pedig ugrásszerűen zajlott a II. világháború éveit követően. Ezek a körülmények mind hozzájárultak az energiafelhasználás növekedéséhez.

Energiamegtakarítás