Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

ErP: a tájékoztatás nem jog, hanem kötelezettség

| |  1657 |

Az alábbi tartalom archív, 5 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

ErP: a tájékoztatás nem jog, hanem kötelezettség

Ismert mindenki előtt, hogy 2016. július 1-jétől 30 kW-ig lényegében csak a kondenzációs kazánok felelnek meg a hatásfok-követelményeknek, nyílt égésterű készüléket csak kivételesen, gyűjtőkéményes épületben lehet beépíteni. E célra az egyes gyártók 1-1 típust még gyárthatnak, a kereskedők pedig forgalmazhatják ezeket. Viszont információink szerint július 1. óta is boldog-boldogtalan vásárolhat, és vásárol is nyílt égésterű gázkészüléket, mert a kereskedőknek (szerintük) nincs kötelezettségük arra, hogy ne adhassák el azt bárkinek.

Van-e törvényi kötelezettsége a kereskedőnek, hogy tájékoztassa a vevőt arról, hogy csak kivételes esetben szereltethet fel magánál nyílt égésterű gáztüzelő berendezést? Van-e szankció, ha nem teszi? Ha a vásárló a tájékoztatás ellenére is ragaszkodik a vásárláshoz, akkor el kell neki adni a berendezést? Ilyen esetben értesítendő valamilyen hatóság?

Ezeket a kérdéseket tettük fel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak, akik gyorsan válaszoltak is nekünk. Íme egy részlet a levelükből:

„...Az egyes gazdasági szereplők – köztük a forgalmazók – kötelezettségeit a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozat (2008. július 9.) 1. mellékletének R2-R5. cikke írja elő. Az R5. (1) bekezdése előírja, hogy a termék forgalmazásakor a forgalmazók kellő gondossággal kötelesek eljárni az alkalmazandó követelményekkel kapcsolatban.”

Fentiek alapján elvárható, hogy a forgalmazó a forgalmazás során teljes körű tájékoztatást nyújtson mindazon, a termék lényeges tulajdonságaira vonatkozó követelményekről, melyek meghatározzák a termék alkalmazhatóságát...

ErPSzaküzletek