VGF&HKL szaklap

Épületgépész a Magyar Mérnöki Kamara élén

| |  2760 | |

Épületgépész a Magyar Mérnöki Kamara élén

A Magyar Mérnöki Kamara május 6-án tartotta tisztújító küldöttgyűlését. Az elnökségről leköszönő Barsiné Pataky Etelka elnök utódjaként négy évre a küldöttek Nagy Gyula okleveles gépészmérnököt, az Épületgépészeti Tagozat elnökét, a Piraton Komplex Kft. ügyvezetőjét választották az MMK elnökévé.

Nagy Gyula személyének elfogadottságán és alkalmasságán túl mindez szakmánk növekvő fontosságát is bizonyítja. Ezt megerősíti az is, hogy az MMK elnökén túl az alelnöki tanácsban 2, az elnökségben 2, a felügyelő bizottságban 1, az etikai bizottságban 1 fő épületgépész kapott helyet.

Az új elnök köszöntőjében kiemelte, hogy a kamarának hatékonyan ki kell használnia az önkormányzatiság és köztestületi szervezeti forma adta szakmai és jogi lehetőségeket. A munkát az elmúlt évek eredményeire alapozva kell folytatni, továbbfejlesztve az érdekképviseletet és a szakmai képzést.

A nemzet gazdaságának növekedése csak magasan képzett mérnökök közreműködésével valósítható meg, ezért a minőségi munka érdekében tovább kell fejleszteni a mérnökök kamarai képzését.

Az érdekvédelem területén el kell érni, hogy a szakmai, a gazdasági, de a politikai érdekek is találkozzanak egymással. Ennek érdekében a kamara a beruházások előkészítését segítő több szakmai dokumentumot dolgozott ki, kiemelve a független tervezői közreműködés fontosságát, a kiviteli tervből való pályáztatás beruházás eredményességét javító bevezetését.

Eredményes munkát csak a szakmai szervezetek, a szakmai kamarák összefogásával lehet elérni, ezért ki kell dolgozni a folyamatos egymás közötti konzultáció és együttműködés rendszerét. Egymással egyeztetve, megfelelő munkamegosztással, egymás érdekeinek figyelembevételével és tiszteletben tartásával lehet sikeres a tevékenységünk. – mondta Nagy Gyula.

Gratulálunk a kollégának! Sikeres négy évet kívánunk neki, és általa szakmánknak is!

(Fotó: MMK)

KamaraMMK