VGF&HKL szaklap

Jelölési felhívás a Macskásy Árpád-díjakra

| |  184 | |

Jelölési felhívás a Macskásy Árpád-díjakra

Hagyományosan az Országos Magyar Épületgépészeti Napok (OMÉN) rendezvénysorozat záróeseményén, az épületgépész bálon adják át a Macskásy Árpád Életműdíj és Alkotói Díjakat. A jelöléseket 2019 november 18-ig lehet elküldeni a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata címére.

A Macskásy Árpád Életműdíj annak ítélhető oda, aki legalább 30 éven át alkotó módon működött mint épületgépész vagy a szakmában tevékenykedő szakember, és tevékenysége nyomán magas színvonalú alkotások, szolgáltatások valósultak meg; vagy az épületgépész mérnökök oktatásával, szakemberek képzésével és továbbképzésével, valamint nemzetközi és hazai tudományos és szakirodalmi tevékenységével az épületgépész társadalom alkotó működését jelentősen és igazolhatóan elősegítette; tagja a Magyar Mérnöki Kamarának; feddhetetlen és példamutató szakmai előéletű.

Az Alkotói Díj feltételei ugyanezek, ám az épületgépész szakmában ebbeb a kategóriában elegendő az épüöletgépész szakmában eltöltött minimum 15 év.

A javaslatot zárt borítékban, „Macskásy Árpád Díj” felirattal, 2019. november 18-ig, az erre a célra rendszeresített, alább letölthető űrlapon kell felterjeszteni az MMK Épületgépészeti Tagozat elnökéhez levélben, vagy e-mail-ben.
Cím : 1117 Budapest, Szerémi út 4–6., e-mail: egt@mmk.hu
A javaslatot indoklással és az előírt és megkívánt feltételeket igazoló dokumentumokkal kell ellátni.

Jelölőlap Macskásy Árpád Alkotói Díjra Jelölőlap Macskásy Árpád Életmű Díjra

DíjakÉpületgépészeti TagozatMagyar Mérnöki Kamara

Kapcsolódó

„Biztonság és kényelem”

„Biztonság és kényelem”

Jön a IV. Épületgépészeti Tervezői Konferencia