Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Névjegyzékbe veszik az energetikai szakreferenseket

| |  1011 |

Névjegyzékbe veszik az energetikai szakreferenseket

Az energiahatékonyságról szóló törvény módosítása értelmében létrejön az energetikai szakreferensek névjegyzéke – egyebek mellett ez áll abban a törvénymódosítási csomagban, amelyet mai ülésén tárgyalt az Országgyűlés.

 

Ha a javaslatot elfogadják, a szakreferensi névjegyzékbe automatikusan bekerül minden, az energetikai auditorok névjegyzékében szereplő személy és az őt foglalkoztató auditáló szervezet.

Energetikai tárgyú, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról tárgyalt ma az Országgyűlés. Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára a távirati iroda tudósítása szerin elmondta, hogy a kormány által benyújtott javaslatcsomag hét energetikai tárgyú, két klímapolitikai tárgyú és két adózási tárgyú törvényt módosít, amire jogalkalmazási és hatósági tapasztalatok, valamint az energiaszektorban végbement változások és intézkedések miatt van szükség.

Ha az előterjesztést elfogadják, az energiahatékonyságról szóló törvény módosítása értelmében létrejön az energetikai szakreferens névjegyzék. A törvénymódosító javaslat szövege szerint „az energetikai auditorok, vagy energetikai auditáló szervezetek névjegyzékében szereplő energetikai auditor, vagy energetikai auditáló szervezet e törvény erejénél fogva kerül bejegyzésre a természetes személy energetikai szakreferensek vagy az energetikai szakreferens szervezetek névjegyzékébe.” A módosítás alapján az energetikai szakreferens igénybevételét – a korábbiakkal ellentétben – maga a szakreferens köteles bejelenteni, ezzel csökkentve az igénybevételre köteles gazdálkodó szervezetek adminisztrációs terheit. Az energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy 100 000 m3 földgázt, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tájékoztatása szerint energetikai szakreferensi tevékenységet természetes személy és gazdálkodó szervezet egyaránt elláthat. A szolgáltatásnak vannak kizárólag természetes személyhez, illetve természetes és jogi személyhez egyaránt köthető feltételei. Gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek kizárólag akkor minősülhet, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

Kaderják Péter közlése szerint a törvényjavaslat ezeken túlmenően a bányászat területén a fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén szigorítja a rendelkezéseket. A villamosenergia- és a földgázellátásra vonatkozóan a javaslat újraszabályozza a piacfelügyeletet, és két évről háromra emeli a panaszeljárások és a szerződésből eredő igények elévülési idejét. A módosítás lehetővé teszi, hogy mobilapplikációval lehessen mérőleolvasást végezni. A javaslat érinti a hazai biztonsági szénhidrogén készletekkel kapcsolatos szabályozást, a klímavédelem terén pedig garantálja, hogy a szén-dioxid kvóta értékesítéséből származó bevételeket kizárólag zöldítési célokra, főként az üvegházhatású gáz kibocsátását csökkentő beruházásokra, pályázatokra fordítsák.

Energiahatékonyság