VGF&HKL szaklap

A Mart csődegyezsége

| |  5260 | |

A Mart csődegyezsége

Május 2-án rendezték meg a Mart Kereskedelmi Kft. (továbbiakban Mart) csődeljárása alatt szervezett egyezségi tárgyalást, ahol elképesztő magas arányban, 90%-ban elfogadták a hitelezők a felkínált lehetőséget.

Wolfgang Hatzl, a Mart tulajdonosa és jelenlegi ügyvezetője, köszönetet nyilvánított és kihangsúlyozta, a hitelezők ezzel a cége fenntartását biztosították.

Egy kicsit az előzményekről, ha valaki nem követte volna az elmúlt időszak eseményeit:

 A Mart az egyik vezető épületgépész kereskedőhálózata, mind üzleteinek (Mester Centrumok) száma, mind szakmai múltja alapján is elismerésre méltő szereplője a hazai építőiparnak. Egy megdöbbentő levélből értesültek partnerei, ahol tájékkoztatást kaptak a NAV bűnügyi igazgatóságának 1,5 milliárd értékű zár alá vételéről és bűntetőjogi eljárás indításáról. A Mart egyik munkatársának megnevezése mellett értesítette a hatóság a Mart partnereit, hogy nagyságrendileg 500 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek valótlan tartalmú számlák lekönyvelésével. Ez elindított egy folyamatot, ami március 8-án a Mart csődeljárásával folytatódott és vagyonfelügyelőt (csődbiztos) jelöltek ki.. Ezzel párhuzamosan több üzletüket is bezárták, hiszen gyakorlatilag ellehettelenedett a működésük. Ezt a Mart vezetői jelezték a főügyészségnek, aki rendelkezett a zár alá vétel módosításáról és lehetőséget biztosított a társaság üzemszerű működésére. Időközben a Mart egyszemélyes tulajdonosa Wolfgang Hatzl, a gyakorlati ügyvezetéssel megbízott személyt felmentette és a cég ügyvezetését átvette. (Nem hivatalos forrásból tudomásunkra jutott, hogy a felmentett ügyvezetőt a büntetőeljárásba bevonták, őrizetbe vették.)

Most került sor a hivatalos, ún. egyeszségi tárgyalásra, ahol a hitelezők megismerhették a csődeljárás eddigi eseményeit illetve a Mart reorganizációs programját. Végezetül megtárgyalták, majd megszavazták azt a javaslatot, aminek célj a Mart részéről a fennmaradás, a hitelezők részéről a kárenyhítés volt.

Kiemelkedően magas létszámmal, több száz cég képviselője vett részt és döntöttek szavazatukkal a kialakult helyzetben

Még a csődeljárás előtt elkezdtek tárgyalásokat folytatni a Szatmári szakkereskedőlánc vezetőivel az üzletek átvételéről. A Marttól teljesen független Mesterház Kft. néven alakított vállalat szárnyai alatt 9 Mart üzletet és 66 mukatársat vettek át. Mint megtudtuk a készlet nem került megvásárlásra, így ez nem növelte a Mart készpénz állományát. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag a piacvezető „malmára hajtották  a vizet”, hiszen újabb piaci részesedéshez jutott, de legalább nem újabb, akár külföldi szereplő került az amúgy is zsúfolt épületgépészeti piacra.

A Mart tervei szerint tovább folytatja működését, de szerényebb méretekkel, mindössze 5 üzlettel és 64 fővel

Az egyeszségi javaslat legmeghatározóbb része csak most következett, ami a leginkább érintette a hitelezőket, azaz azokat a cégeket, szervezeteket, akiknek árujuk, pénzük maradt kifizetetlenül a zár alá vétel után. Külön kell itt választani a hitelbiztosítókat, bankokat és azokat a kereskedőket, akiknek kifizetetlen termékük „ragadt bent”, bár összességében mindannyian azonos céllal érkeztek. A kárenyhítéssel.

A javaslat először egy szomorú jövőképet festett a sorban álló hitelezők elé, miszerint, ha nem sikerül egyezségre jutni, a cég nem tud reorganizálni, ellehetetlenül a működése és felszámolják, ami szinte biztos azt eredményezi, hogy egy fillért sem kapnak a hitelezők. A javaslat szerint a hiteligények 30%-át fizetik ki, azaz a tartozások 70%-a nem lesz kifizetve a beszállítóknak. Ezt a résztvevők 90%-ban elfogadták. Tehát, ha jól értelmezem gyakorlatilag lemondtak a jogos követelésük 70%-ról és összességében több milliárdot „adományoztak” a Mart megmemtésért. Ezt a cég egyszemélyes tulajdonosa a Mart honlapján nagyon szépen megköszönte. A kifizetés persze nem azonnali, hanem több részletben, több mint egy éven át zajlik, ha addig nem kerül a cég felszámolás alá vagy más okból nem válik működésképtelenné, amire azért jelen körülmények között van esély. Akik nemmel szavaztak, azok is kényszeregyezséget kötnek, így rájuk is ugyan az vonatkozik.
Egy biztos a Mart időt nyert és lehetőséget kapott a reorganizációra, nem kellett felszámolni.

A cég beszállítói és partnerei körében újabb kérdések merültek fel, amiket megvizsgálunk és közlünk olvasóinkkal.

Pusztán kárenyhítés áll a dolog mögött, már lemondtak a pénzükről és utolsó cseppként bíznak, hogy legalább ennyit visszakapnak? Nyilván sok mindenkinek volt biztosítása és már a biztosító vált hitelezővé, nekik meg ez egy egyszerű pénzügyi gyakorlat, akár csak a bankoknak. De a piacon továbbra is működő cégek mit  látnak ebből? Van e tanulsága, következménye? Ha lezárul a büntetőeljárás, kifizetik a büntetést és mintha misem történt volna megy minden tovább? Közben az egyharmad céget gyakorlatilag megszerezte a konkurens nagykereskedő, cseréltek egy táblát az üzleten és új színekben folytatódik a munka?

Feltételezem, hogy jogilag minden renden van, mindenki helyesen cselekszik, de félek a piaci hatásai ennél mélyebbre gyűrűznek. A Mart, aki eddig egy pozitív ikon volt a szakmában, hogy fog a jövőben kereskedni? Az ügyvezető szerint ez külső behatás következménye és nem a rendes működésük következménye. Azt hiszem ezt majd a bíróság fogja eldönteni. A korábbi mérlegadatok alapján a működésgazdasági folyamatai nem jó irányba haladtak. Ezt az esetet lehet majd precedensnek tekinteni a jövőben? Ha egy cég ügyvezetője úgy dönt, hogy csödeljárást kezdeményez a beszállítók lemondanak a követeléseik 70%-ról és több milliárdot azonnal át lehet csoportosítani?

Egyrészt nagyon sajnálom a kialakult helyzetet, szomorú, hogy ezzel kell foglalkoznunk újságíróként, kár hogy a megnövekedett piacon a kereskedők, beszállítók nem a fejlesztésekkel, hanem reorganizációkkal foglalkoznak. Másrészt sok tapasztalatot szerzünk és mindenki levonhatja a maga következményeit. Tanuljunk másik hibáiból és bízunk benne, hogy mi majd csak más hibákat fogunk véteni!

Kíváncsiak vagyunk a fejleményekre, amiről természetesen igyekszünk azonnal objektív tájékoztatást nyújtani, de addig is szívesen fogadjuk olvasóink véleményét, kérdéseiket, amiket bátran fogalmazzanak meg számunkra, hátha mások számára is elgondolkodtató lesz!

CégügyekMart

Letölthető

pdf fájl

MART egyezségi tárgyalás, 2018. május 2.

Kapcsolódó