Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Csapadékvíz a csatornában? Na még mit nem!

| |  1219 | |

Csapadékvíz a csatornában? Na még mit nem!

A csapadékvizek elvezetése a nagyobb városokban igen jelentős probléma. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esők bizonyos helyeken kezelhetetlenek. Nagy számban vannak, akik a csapadékvizet illegálisan a csatornába kötik. Sajnos ez több gondot is okoz a szennyvíztelepeknek és a csatornaműveknek.

Szétválasztott rendszer

A települések többségén a szennyvízelvezetés és -tisztítás elválasztott rendszerben működik. Ezt azért fontos tudni, mert ez a rendszer kapacitásából és technológiájából adódóan kizárólag háztartási és előtisztított ipari szennyvíz befogadására, elvezetésére és megtisztítására alkalmas. A csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése ezeken a településeken csak a szennyvízhálózattól teljesen elkülönítve valósítható meg.

Problémák hada

Nagyobb esőzésekkor a rendszer ugyanis nem bírja el a megnövekedett terhelést. A szennyvízelvezető-hálózatba jutó nagy mennyiségű csapadékvíz a közcsatorna-hálózat egyes szakaszainak telítődését okozza, a keverékvíz (szennyvíz és csapadékvíz) kifolyik a hálózatból, és eláraszthatja a közterületeket. Az alacsonyabban fekvő területek (alagsorok, pincék, szuterének, mélygarázsok stb.) elöntése sok esetben jelentős vagyoni károkkal jár, mindamellett a fertőzésveszély komoly kockázatával is számolni kell. A szennyvíztisztító-telepre érkező keverékvíz hidraulikailag túlterheli azt, kimossa a tisztításhoz használt baktériumokat, így károsítja a szennyvíztelep tisztítási mechanizmusát és technológiáját, ezáltal veszélyezteti a telep hatékonyságát. Ugyanakkor, ha a szennyvíztelep kapacitását meghaladó mértékű keverékvíz jut a telepre, és annak megfelelő minőségű megtisztítása már nem végezhető el, akkor a telep nem megfelelő minőségű tisztított vizet bocsát ki, amely a környezetbe kerülve szennyezi és károsítja a természeti értékeinket, vizeinket.

A szennyvíztelepről kibocsátott víz minőségi határértékének túllépéséért a szolgáltató jelentős – akár több millió forintot meghaladó – hatósági bírság megfizetésére kényszerül. A szabálytalan csapadékvíz-rákötések a szolgáltatónak minden esetben többletkiadást jelentenek, amely kihatással lehet a végzett szolgáltatás minőségére és a szennyvízdíj mértékére, ezáltal közvetett módon a szolgáltatást szabályosan igénybe vevő többi felhasználóra is.

Füstölgő csatornák

Az illegális bekötések felderítését füstpróbával oldják meg a szakemberek. Egy füstgéppel befújnak a csatornarendszerbe, és a füstköd azokon az ereszcsatornákon jelenik meg, melyeket szabálytalanul rákötöttek a hálózatra. Pápán is ezzel a módszerrel igyekeznek kiszűrni a renitenskedőket.

Címkép: Füstöléses eljárással vizsgálja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. a szennyvízcsatorna rendszert. Pápa Városi Televízió felvétele.

Csatorna

Kapcsolódó