Barion Pixel

VGF&HKL szaklap

Leikauf Tibor

Kéményseprő mester, épületgépész- és környezetvédelmi szakmérnök, EU energia auditor

 1139 | |

 Leikauf Tibor

Pécsett a volt Komarov Gimnázium testnevelő tagozatán 1977-ben megszerzett érettségi, majd az épületgépész üzemmérnöki oklevele megszerzését után 1980-ban az akkori Baranyai Kéményseprő Vállalatnál helyezkedett el. Kezdetben fizikai munkát végezett (kéményseprés, kéményvizsgálat, vegyszeres kazántisztítás, műszeres mérések). Később a műszeres vizsgáló részleg vezetőjeként tevékenykedett 1983-ig, ezt követően mint műszaki osztályvezető dolgozott. 1989. január elsejétől a vállalat műszaki igazgatóhelyetteseként dolgozott, majd az év októberétől mint megbízott igazgató-főmérnök vette át a vállalat irányítását. 1990. július 1-től – pályáztatást követően – kapta meg a kinevezést a vállalat igazgató főmérnöki posztjára 5 éves időtartamra. A rendszerváltást követő vagyonátadás lezajlása után 1995. július 1-től a vállalat átalakult egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá, mely kizárólag a Baranya megyei önkormányzat tulajdonába került. A megyei önkormányzat ekkor megbízta a Kft. ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával. 1997. év január 1-jét követően pályázat útján elnyerte Pécs város keleti fele kéményseprő-ipari közszolgáltatásának ellátását, mint egyéni vállalkozó, továbbá 2007. év január 1-től kezdődően a Baranya megyei közgyűlés megbízásából még 61 további baranyai településen látta el a közszolgáltatást alkalmazottai segítségével 2016. év október 31-ig a megbízási szerződése megszüntetéséig. Jelenleg a 2017. január 1-jével 16 fővel megalapított Baranyai Kéményseprő-ipari Szolgáltató Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedik főállásban, továbbá mellékfoglalkozású egyéni vállalkozóként is tevékenykedik a kéményseprőipari szolgáltatás terén Baranya megyében a közületek vonatkozásában.

Szakmai tevékenysége mellett kezdettől fogva (1980) dolgozott az országos szakmai érdekképviseletnél (Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete), kezdetben mint az oktatási és szervezési bizottság vezetője, majd 1993-tól mint elnökségi tag és 2005-től mint alelnök, majd 2011 évben többedmagával kiválva a szervezetből megalakította a Magyarországi Kéményseprőmesterek Szövetségét, melynek alapítása óta elnöke.

Szakmai pályafutása kezdetétől folyamatosan szervezi a kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartó, ma már kéményseprő szakmunkás felkészítő tanfolyamokat és szakmunkásvizsgákat. Ezek alkalmával az oktatáson túl a vizsgáztatásban is oroszlánrészt vállal. 2010. január 1-től szerepel a vizsgabizottsági elnöki névjegyzékben. 1997 óta, miután lehetőséget kapott rá a szakma, rendszeresen szervezi a mestervizsga felkészítéseket és vizsgáztatásokat a kamarán belül. Rendszeresen – felkért oktatóként – rész vesz az épületgépész szakmához kapcsolódó tanfolyamok felnőtteknek szóló oktatásában, vizsgáztatásában. Folyamatosan oktat és vizsgáztat az ÉMI által szervezett OKJ-s kéményépítő, javító tanfolyamon, melynek tankönyvét részben, többekkel együtt maga írta. A JPTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karának Környezetvédelmi Tanszéke is több esetben megbízta a másoddiplomás környezetmérnök képzés keretein belül tüzeléstechnikai oktatásra, továbbá az építész hallgatóknak előadásra az égéstermék-elvezetést illetően.

Szinte minden évben felkérik egy végzős épületgépész mérnök, vagy környezetmérnök hallgató konzulensének, szakdolgozat bírálójának. Több esetben is felkérték különböző helyi és országos szakmai szervezetek előadásokra, szakmai folyóiratokba cikkek írására. A szakmai képzésben jelenleg alkalmazott tankönyv írásában és lektorálásában is részt vett, összeállította a szakmunkás nemzeti kerettantervet, oktatási programot, vizsgafeladatbankot, szóbeli tételeket a Belügyminisztériumban, továbbá a mesterképzés vizsgaanyagát, vizsgafeladatait, szóbeli tételeit. Közel 28 éve rendszeres szakmai és baráti kapcsolatot ápol a németországi bajor és badenwürtenbergi kollégákkal, mely kapcsolat keretein belül több esetben vettem részt szakmai továbbképzéseken, illetve szervezett ilyen képzéseket magyar kollégáknak Németországban. 1994 óta minden évben rendszeresen részt vesz az Európai Kéményseprőmesterek Szövetségének ülésein, munkaértekezletein. A szervezetnek több mint 20 európai ország a tagja, plusz az Egyesült Államok is jelen van rendszeresen mint megfigyelő. Az elmúlt években több bírósági ügyben is kirendelt szakértőként közreműködött.

Leikauf Tibor cikkei

Leikauf Tibor

Együtt-tanúsítás kontra kéményseprőipar

2018. március 10. |  1239
1 4 (1)

A tavalyi évben a Nemzetgazdasági Minisztériumban került sor a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti egyeztetésre az együtt-tanúsított égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatban. A készült emlékeztető végén megfogalmazottaknak megfelelően szeretném bemutatni az érintett égéstermék-elvezetés terén jelentkező, biztonságot érintő problémákat.

Leikauf Tibor

Együtt-tanúsítás kontra kéményseprőipar

2018. március 28. |  2530

A tavalyi évben a Nemzetgazdasági Minisztériumban került sor a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium közötti egyeztetésre az együtt-tanúsított égéstermék-elvezetőkkel kapcsolatban. A készült emlékeztető végén megfogalmazottaknak megfelelően szeretném bemutatni az érintett égéstermék-elvezetés terén jelentkező, biztonságot érintő problémákat.

Leikauf Tibor

Nyomás-, tömörségi próba

2014. december 1. |  4298
1

Sokan úgy vélik, hogy az égéstermék-elvezető berendezések, kémények esetén nincs szükség nyomáspróbára, pedig ez nem így van. A kémény járatában az egészségre ártalmas anyagokat (szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, korom, por stb.) tartalmazó égéstermék áramlik, ami a lakótérbe szivárogva mérgezést, súlyosabb esetben halált okozhat.